MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wybory 2023. Programy wyborcze wszystkich partii. Jak było w 2019 r.?

Tomasz Dereszyński
Tomasz Dereszyński
Wideo
od 16 lat
Wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 r. Tak wyglądają obietnice wyborcze [PROGRAM WYBORCZY] dla Polaków przedstawiane przez główne komitety wyborcze. Dla porównania programy z kampanii wyborczej w 2019 r.

Spis treści

To trzeba wiedzieć o wyborach w Polsce

Za organizację i przebieg wyborów odpowiedzialna jest Państwowa Komisja Wyborcza z organem wykonawczym, którym w Polsce jest Krajowe Biuro Wyborcze. Przepisy regulujące prawo w tym zakresie znajdują się z kolei w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy. Opisuje on m.in. zasady tworzenia i działalności komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów, prowadzenia kampanii wyborczych, a także powoływania komisji wyborczych oraz organów, które nadzorują wybory. Ważne uregulowania w tym zakresie znajdziemy także w Konstytucji RP.

Trwa głosowanie...

Czy znasz program partii, na którą zamierzasz głosować?

W wyborach prezydenckich oraz parlamentarnych zgodnie z Kodeksem Wyborczym, może uczestniczyć obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat.

Najważniejsze od lat wybory odbędą się 15 października 2023 r. Poniżej najważniejsze zagadnienia przedstawiane przez PiS, PO, Lewicę, Polskę 2050 i Konfederację.

Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość to ugrupowanie o poglądach narodowego konserwatyzmu i konserwatyzmu społecznego, które działa na polskiej scenie politycznej już od ponad 20 lat. Program tej partii spotkał się ze sporym uznaniem ze strony polskich obywateli. To dlatego utrzymuje ona władzę od dwóch kadencji. W programie Prawa i Sprawiedliwości znajdują się odniesienia do polityki krajowej, w tym tej dotyczącej samorządów, oraz do zagranicznej. Podczas spotkania programowego partii, które odbyło się 9 września w Końskich, prezes Jarosław Kaczyński wskazał osiem konkretów PiS-u przed zbliżającymi się wyborami. Ze strony PiS można ściągnąć cały program partii.

Platforma Obywatelska

Platforma Obywatelska to ugrupowanie istniejące od ponad 20 lat. Na przestrzeni tych dwóch dekad program Platformy Obywatelskiej uległ znaczącym zmianom. PO przeszła drogę od ugrupowania skupiającego – w początkowym etapie działalności – polityków o konserwatywno-liberalnych poglądach, po partię głoszącą hasła jednoznacznie lewicowe. Podczas konwencji zorganizowanej 9 września, politycy Koalicji Obywatelskiej przedstawili swoje 100 konkretów na pierwszych 100 dni po wyborach.

Lewica Razem

Lewica Razem to ugrupowanie o poglądach socjaldemokratycznych i proeuropeistycznych, które wyróżnia się wyrazistymi stanowiskami w różnych sprawach istotnych dla obywateli. W opublikowanym przez tę partię programie wyborczym można znaleźć liczne odniesienia do polityki krajowej i samorządowej, jak i uzyskać informacje na temat podejścia jej członków do polityki zagranicznej, w tym tej dotyczącej Rosji.

Trwa głosowanie...

Czy znasz kandydatów ze swojego okręgu wyborczego?

Ruch Polska 2050

Ruch Polska 2050 to ugrupowanie pod rządami Szymona Hołowni, które, choć zaistniało na scenie politycznej dopiero w 2020 r., posiada już swój rozbudowany program. Objęło nim politykę krajową, w tym tę dotyczącą samorządów, jak i politykę zagraniczną.

Konfederacja

Konfederacja Wolność i Niepodległość to partia federacyjna, której ideologia opiera się na konserwatywnym liberalizmie, narodowym liberalizmie i narodowym konserwatyzmie. Działacze tego ugrupowania są twórczy, jeśli chodzi o programy wyborcze. Podstawowe założenia Konfederacji ukazują dokumenty „Piątka Konfederacji” z 2019 r., „Polska na nowo” z 2021 r. oraz „Po stronie Polski” z 2022 r. W każdym z nich znajdują się odniesienia do polityki krajowej (w tym tej odnoszącej się do samorządów), jak i zagranicznej.

PKW wylosowała numery list dla komitetów wyborczych, które wystawią kandydatów do Sejmu we wszystkich 41 okręgach wyborczych.:
1 - dla Bezpartyjnych Samorządowców, 2 - dla Trzeciej Drogi, 3 - dla Nowej Lewicy, 4 - dla PiS, 5 - dla Konfederacji, 6 - dla Koalicji Obywatelskiej.

Wylosowano też numery dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy do Sejmu w więcej niż jednym okręgu.

Numer 7 będą miały listy KW Polska Jest Jedna, 8 - KW Polska Liberalna-Strajk Przedsiębiorców, 9 - KW Ruch Dobrobytu i Pokoju, 10 - KW Normalny Kraj.

W tegorocznych wyborach do Sejmu w całym kraju będzie obowiązywała jednostronicowa karta do głosowania - na karcie będą umieszczone zarejestrowane w danym okręgu wyborczym listy kandydatów na posłów.

Najmniejszym okręgiem, gdzie wybiera się 7 posłów jest Częstochowa, zaś największym Warszawa - tu do zdobycia jest aż 20 mandatów.

Tak będzie 15 października 2023 r. Warto też zajrzeć, jak wyglądała scena polityczna w Polsce w 2019. Poniżej ugrupowania, które starały się dostać do Sejmu i ich programy.

Trwa głosowanie...

Czy już wiesz, na kogo oddasz głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych?

i.pl

Wybory 2019: Porównaj programy wyborcze wszystkich partii

Poniżej wybrane zagadnienia zawarte w programach ugrupowań startujących do Sejmu, które zarejestrowały listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych w kraju (listy 1-5) oraz komitetów, które zarejestrowały listy w części regionów (listy 6-9). Ponieważ media i sami politycy skupiają się na tych nośnych i głośnych obietnicach, poniżej znajdziecie obszerne fragmenty programów w kolejności wylosowanych list przez PKW.

Wybory parlamentarne w Polsce

Wybory parlamentarne w Polsce odbywają się co cztery lata. Do podziału jest 460 mandatów. Posłów wybiera się w 41 okręgach wyborczych. Wszystkie okręgi są wielomandatowe – wybiera się w nich od 7 do 20 posłów.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuj i.pl!

Dla porównania tak wyglądały programy wyborcze w kampanii w 2019 r.:

Program wyborczy PSL (wybrane fragmenty) - lista nr 1

 • Wprowadzenie ordynacji wyborczej mieszanej, w której co najmniej połowa mandatów poselskich będzie wyłaniana w jednomandatowych okręgach wyborczych.
 • Powszechne wybory Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego oraz członków Krajowej Rady Sądownictwa.
 • Skrócenie o godzinę czas pracy rodzicom dzieci do 10. roku życia.
 • Bezpłatna komunikacja publiczna dla wszystkich dzieci, niezależenie od dochodu ich rodziców.
 • Gwarancja pracy na pół etatu po urlopie rodzicielskim przez 24 miesiące. Przez ten czas dodatkowo 1 tys. zł miesięcznie.
 • Podwojenie liczby żłobków i klubów dziecięcych (20 godzin tygodniowo darmowej opieki żłobkowej).
 • Każda pracująca matka będzie mogła przechodzić na emeryturę o rok wcześniej za każde urodzone dziecko. Wychowanie co najmniej czwórki dzieci przez niepracującą matkę będzie uprawniać do emerytury na poziomie minimalnym.
 • Zwolnienie emerytury z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Praca dla młodych. Z programu skorzystają absolwenci szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat. Otrzymają 2-letnią gwarancję zatrudnienia na umowie o pracę.
 • „Ziemia dla młodych” to program dla osób do 35. roku, które chcą osiedlić się poza miastem. Za symboliczną złotówkę rodziny nabędą działkę budowlaną z zasobów państwowych. Wraz z pozwoleniem na budowę i planem domu energooszczędnego.
 • Nowi przedsiębiorcy zapłacą pierwszą składkę dopiero w miesiącu, w którym osiągną dochód – co najmniej 3 tys. zł netto. Do tego czasu koszty ubezpieczenia pokryje budżet państwa.
 • Proste stawki ZUS – 500 zł miesięcznie dla firm z przychodami do 250 tys. zł rocznie i 1000 zł dla pozostałych.
 • Ziemia, wykupiona przez Agencję Nieruchomości Rolnych, będzie wydzierżawiana młodym rolnikom po obniżonych stawkach.
 • Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego i poprzednie zasady przechodzenia na emeryturę rolniczą.
 • Możliwość łączenia ubezpieczeń i pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i ZUS.
 • Bon żywnościowy o wartości 250 zł dla każdego Polaka, który będzie upoważniał do zakupu dobrej, zdrowej żywności bezpośrednio u rolnika.
 • Przywrócenie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim (teren Federacji Rosyjskiej).
 • 2-letnie dopłaty do rachunków za ogrzewanie po rezygnacji z przestarzałych pieców.
 • Dofinansowanie do zakupu pieców do 75% kosztów, a po spełnieniu kryterium dochodowego 100% kosztów.
 • Stopniowe ograniczenie liczby uczniów w klasie do maksymalnie 20 osób.
 • Ciepły posiłek dla uczniów w szkole niezależnie od statusu majątkowego ich rodziców.
 • Zapewnienie uczniom minimum 5 godzin nauki języka angielskiego w tygodniu już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
 • Darmowy dentysta dla wszystkich dzieci do 18. roku życia.
 • Stopniowe zwiększanie nakładów na system ochrony zdrowia z obecnego poziomu 6,5% PKB do 9%.
 • Płaca pielęgniarek powinna być powiązana z zarobkami lekarzy – minimum 60% ich pensji.
 • Samorząd każdego szczebla będzie partycypował we wpływach z VAT.
 • Senat Izbą Samorządową - senatorowie pracowaliby społecznie.
 • Wpisanie powiatów do konstytucji.
 • Dekoncentracja administracji publicznej, czyli rozrzucenie państwowych instytucji po różnych miastach.

W przypadku propozycji PSL nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia.

Program wyborczy PiS (wybrane fragmenty) - lista nr 2

PiS uwypukla w kampanii wyborczej swoje sukcesy i zapowiada kontynuowanie programów wprowadzonych w kadencji Sejmu 2015-1019 a także rozszerzenie niektórych elementów tych programów. Od kampanii wyborczej do PE ważne są te zawarte w tzw. "piątce Kaczyńskiego" czyli:

 • 500+ od pierwszego dziecka (obowiązuje od 1 lipca 2019 r.)
 • „PIT 37 – 0 proc. dla młodych do 26. roku (obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.)
 • „Trzynastka” w kwocie 1100 złotych brutto, która zostanie wypłacona każdemu emerytowi (pierwszy raz została wypłacona na wiosnę w 2019 r.)
 • Obniżka PIT-u z 18 proc na 17 proc. i z podniesieniem kosztów uzyskania przychodu (od 1 października 2019 r.) - dla wszystkich podatników
 • Przywrócenie połączeń autobusowych (niektóre z nich już zostały przywrócone, część w planach)

Szacowany koszt wprowadzenia programu to ok. 40 miliardów złotych

Do tego mamy jeszcze

 • Program 300+ (300 zł corocznego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód w rodzinie na każde uczące się dziecko do 20 roku życia lub do 24 lat w przypadku ucznia niepełnosprawnego)

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich, także swoich kolegów z partii, przedstawiając w Lublinie tzw. hat-trick. To kolejne obietnice partii rządzącej:

 • 2600 zł brutto pensji minimalnej od 1 stycznia 2019 r.
 • 3000 zł brutto pensji minimalnej (na koniec 2020 r.)
 • 4000 zł brutto pensji minimalnej (na koniec 2023 r.)
 • Dwie trzynaste emerytury w 2021 r.

Oraz nowe elementy zawarte w programie "Polski model państwa dobrobytu":

 • Zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów z zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego wobec sędziego lub prokuratora.
 • Kontynuowanie programu „Mieszkanie na Start”.
 • W 2023 roku poziom życia w Polsce, mierzony poziomem PKB per capita w sile nabywczej, ma być wyższy niż w Portugalii, a w 2030 roku zbliżył się do poziomu 85%, a być może nawet do 90% średniej unijnej wobec 71% w 2018 r.
 • 19 tysięcy nowych punktów z bezpłatnym WiFi.

W nowym dokumencie pojawia się temat dziennikarzy. PiS proponuje wprowadzenie ustawy o statusie zawodowym dziennikarza. Czytamy w nim, że "głównym celem zmiany powinno być utworzenie samorządu, który dbałby o standardy etyczne i zawodowe, dokonywał samoregulacji oraz odpowiadał za proces kształtowania adeptów dziennikarstwa. Możliwe byłoby wtedy zlikwidowanie art. 212 KK, bo powstałaby gwarancja nienadużywania mechanizmów medialnych w sposób nieetyczny. Ustawa ta nie będzie jednak w żadnym stopniu ograniczać zasady otwartości zawodu dziennikarza".

PiS zapowiada też konsekwentnie obronę wolności słowa i wolności mediów w Internecie. Chodzi tu o walkę z dyrektywą unijną o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (popularnie nazywanej ACTA 2). PiS przypomina, że dyrektywa została zaskarżona do TSUE, a po jej ewentualnym wejściu w życie (w 2021 r.) partia będzie chciała osłabić jej działanie.

Program wyborczy SLD (wybrane fragmenty z dokumentu zamieszczonego na oficjalnej stronie tej partii) - lista nr 3

 • Płaca minimalna 2700 zł miesięcznie.
 • Minimalna płaca godzinowa 15 zł, w tym dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Zerowy ZUS przez 18 miesięcy dla firm zatrudniających pierwszego i drugiego pracownika.
 • Walka z umowami śmieciowymi.
 • Równa płaca za równą pracę.
 • Obowiązkowa reprezentacja pracowników oraz kwota kobiet w radach nadzorczych spółek akcyjnych.
 • Obniżenie wieku emerytalnego. Pracownicy powinni mieć prawo do przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy – w przypadku mężczyzn, a w odniesieniu do kobiet – po 35 latach pracy.
 • Kwotowa waloryzacja najniższych emerytur o co najmniej 250 zł.
 • Emerytura wdowia (możliwość otrzymania po zmarłej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu – mężu, żonie, partnerze lub partnerce, bez względu na płeć – 85% jej emerytury albo zachowania emerytury własnej wraz z prawem do otrzymywania 50% świadczenia osoby zmarłej).
 • Nikt nie będzie miał emerytury niższej niż 1600 złotych na rękę.
 • Wprowadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego.
 • Wprowadzenie powszechnej opieki geriatrycznej.
 • Wzrost publicznych nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB – przeciętnego poziomu w UE.
 • Refundacja leczenia niepłodności metodą in vitro.
 • Prawo do darmowych lekarstw powinno przysługiwać wszystkim pacjentom, bez względu na wiek po przekroczeniu określonego kwotowo kwartalnie limitu wydatków na leki, a w przypadku osób, które ukończyły 70 rok życia – bez limitu.
 • Program „Mieszkanie za 500 zł”.
 • Pomoc dla "frankowiczów" przez unieważnienie klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych.
 • Zakaz eksmisji na bruk.
 • Przywrócenie dużej ulgi budowlanej.
 • Publiczne samorządowe żłobki i przedszkola bezpłatne w wymiarze co najmniej ośmiu godzin dziennie.
 • Wyprowadzenie lekcji religii ze szkół. Zniesienie katechizacji przez państwo.
 • Opieka lekarska i stomatologiczna w szkołach i przedszkolach.
 • Zmniejszenie liczby uczniów w klasach.
 • Rzetelna edukacja seksualna.
 • Bezpłatne śniadanie i obiad dla każdego dziecka w szkole i przedszkolu.
 • Obywatelskie media publiczne.
 • Utworzenie funduszu obywatelskiego, z którego środków wspomagani byliby niezależni twórcy i dziennikarze.
 • Zniesienie art. 212 Kodeksu karnego, który mówi o zniesławieniu polityków i urzędników (dziennikarze nie powinni pracować w poczuciu zagrożenia tym przepisem).
 • Ochrona ogrodów działkowych.
 • Zmiany w programie „500 plus”: objęcie tym świadczeniem wszystkich dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców oraz wyłączenie z tego programu najzamożniejszych rodzin.
 • Zwiększenie progresji podatkowej przez wprowadzenie pięciu progów podatkowych tak, żeby zmniejszyć efektywne opodatkowanie osób najmniej zarabiających, a zwiększyć – w racjonalnych granicach – osób najzamożniejszych.
 • Kwota wolna od podatku w wysokości 24 tysięcy złotych dla każdego obywatela.
 • Podatek od spadków i darowizn przekraczających 2 miliony złotych w wysokości 2%, bez względu na pokrewieństwo ze spadkobiercą lub darczyńcą.
 • Obniżka VAT do 21 proc.
 • Wprowadzenie uzależnionego wyłącznie od decyzji kobiety prawa do przerywania ciąży do 12 tygodnia; po 12 tygodniu ciąży – w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo ciężkich wad płodu.
 • Obowiązkowa edukacja seksualna od przedszkola do matury.
 • Równość małżeńska i związki partnerskie dla wszystkich.
 • Refundacja antykoncepcji od 15 roku życia.
 • Depenalizacja posiadania niewielkiej ilości marihuany.
 • Wyprowadzenie dużej części urzędów centralnych poza Warszawę.
 • Komisariat policji w każdej gminie.
 • Przywrócenie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim.

W przypadku propozycji SLD nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia.

Program wyborczy Konfederacji (wybrane fragmenty na podstawie siedmiu tez programowych oraz wypowiedzi polityków tego ugrupowania) - lista nr 4

 • Suwerenne państwo z silną armią i polską walutą.
 • Ochrona życia ludzkiego od poczęcia.
 • Proste i niskie podatki.
 • Ochrona dzieci i młodzieży przed "homo propagandą".
 • Sprzeciw wobec bezpodstawnych żydowskich roszczeń majątkowych.
 • Kara śmierci za najcięższe zbrodnie.
 • E-voting – głosowanie również przez Internet.
 • Mniejsza biurokracja.
 • Prawo rodziców do decydowania o tym czego uczy się ich dziecko w szkole.
 • Uwolnienie emerytów od podatku dochodowego.
 • Zniesienie obowiązku płacenia składek do ZUS.
 • Sprzeciw przeciwko sztucznemu ustawianiu pensji minimalnej.

W przypadku propozycji Konfederacji nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia.

Program wyborczy Platformy Obywatelskiej (wybrane fragmenty) - lista nr 5

 • Przywrócenie konstytucyjnej zasady mówiącej o tym, że każdy w Polsce jest równy, zasługuje na szacunek, możliwości rozwoju, niezbędną ochronę i – gdy zachodzi taka potrzeba – opiekę.
 • Lepsze wsparcie osób z niepełnosprawnościami.
 • Legalizacja związków partnerskich (zarówno hetero-, jak i homoseksualnych).
 • Przywrócenie sprawności i niezależności sądów.
 • Przywrócenie pełnej wolności mediów, także publicznych.
 • Uchwalenie "Aktu Odnowy Demokracji", który ma być "nie tylko zbiorem przepisów prawa znoszącym wszelkie naruszenia zasad państwa demokratycznego w ustawach i decyzjach z ostatnich czterech lat, lecz także wprowadzi mechanizmy wzmacniające przyjęty po roku 1989 demokratyczny ustrój państwa i trójpodział władzy".
 • Odbudowanie niezawisłość i niezależność polskiego sądownictwa, poczynając od Trybunału Konstytucyjnego. Przywrócenie zapisanej w Konstytucji RP zasady wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa oraz pierwotnej struktury Sądu Najwyższego. Przeprowadzenie zmian, które przyspieszą rozstrzyganie spraw obywateli w sądach powszechnych oraz uniemożliwienie jakiegokolwiek wpływu polityków na podejmowane w nich decyzje.
 • Rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Wprowadzenie w prokuraturze jasnych kryteriów awansów, konkursy oraz kadencyjność funkcji.
 • Naprawienie polskiego wojska, dyplomacji, wizerunku i pozycji Rzeczypospolitej w świecie.
 • Zmiana Kodeksu karnego tak, by to sprawca bał się kary, a kara była nieuchronna.
 • Zagwarantowanie kobietom dostęp do darmowej procedury in vitro oraz prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, pełnego dostępu do badań prenatalnych i opieki okołoporodowej.
 • Wprowadzenie edukację seksualną w szkołach oraz dostępną i refundowaną antykoncepcję. Przywrócenie antykoncepcji awaryjnej dostępnej bez recepty.
 • Zrównanie płac kobiet i mężczyzn mających te same kwalifikacje i pracujących na tych samych stanowiskach.
 • Wprowadzenie mechanizmu równowagi płci na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w instytucjach państwowych i spółkach skarbu państwa.
 • Zlikwidowanie luki płacowej i emerytalnej między kobietami a mężczyznami.
 • Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach.
 • Wprowadzenie dwumiesięcznych urlopów ojcowskich.
 • Głosowanie przez Internet.
 • Likwidacja urzędów wojewódzkich (marszałek województwa będzie jedynym gospodarzem regionu).
 • Decentralizacja finanse państwa - podatki PIT i CIT w całości pozostaną w samorządach.
 • Program #DarmowaSiec, który obejmie obywateli w wieku od 11 do 24 lat. Darmowy jeden gigabajt dziennie czyli 365 GB rocznie.
 • Wprowadzenie możliwości elektronicznego zawiadamiania o przestępstwie.
 • Zwolnienie wszystkich młodych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS oraz NFZ do ukończenia 25. roku życia.
 • Program Orliki 2.0.
 • Jednostki Obrony Terytorialnej zostaną włączone do wojsk operacyjnych jako element systemu rezerw.
 • Uchylenie przepisów ustaw „inwigilacyjnej” i „antyterrorystycznej”, które mogą naruszać prawa człowieka i wolności obywatelskie.
 • Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W przypadku propozycji PO nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia.

Komitety wyborcze, które zarejestrowały listy wyborcze w części okręgów:

Komitet Wyborczy PRAWICA - lista nr 6

 • Walka o prawa podstawowe, w tym prawa do życia i prawa rodziny.
 • Realne przeciwstawienie się ofensywie LGBT – wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej i wprowadzenie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.
 • Dbanie o suwerenność Rzeczypospolitej.
 • Przestrzeganie wolności politycznej.

Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów i Rencistów (wybrane fragmenty) - lista nr 7

 • Zlikwidowanie podatku od emerytur i rent.
 • Podwyższenie minimalnej emerytury i renty do wysokości zabezpieczającej niezbędny poziom życia dla najstarszych wiekiem.
 • Opracowanie ustawy, która pozwoli przez zasiedzenie uzyskać prawo własności ogródka działkowego przez osoby będąca na emeryturze lub rencie, a użytkujące go przez 15 lat.
 • Objęcie ustawą dla emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat nieodpłatnego korzystania za przejazdy środkami komunikacji publicznej na terenie całego kraju.
 • Wprowadzenie 1 godz. lekcyjnej miesięcznie w szkołach podstawowych i średnich dla wywołania należytych postaw u młodzieży i stosowania zasady szacunku, pomocy wobec ludzi starszych.
 • Przebudowa istniejącego systemu podatkowego na prosty i zrozumiały przy tym wymuszający uczciwe jego płacenie.
 • Wprowadzenie przepisów umożliwiających karanie urzędników wszystkich szczebli za udowodnione łamanie prawa, przekraczanie swoich uprawnień jak również za oportunistyczne prowadzenie spraw zgłaszanych przez przedsiębiorców.
 • Poddanie do decyzji Polaków w referendum, czy nie przekształcić Senat w izbę gospodarczą.
 • Utrzymanie wypłat 500+ dla rodzin. Rozważyć możliwości budżetowe wprowadzenia 500+ dla matek samotnie wychowujących jedno dziecko.
 • Zagwarantowanie wydawania bezpłatnego śniadania i obiadu w szkole dla dzieci z rodzin o niskich dochodach.
 • Wprowadzenie na rynek przynajmniej trzech funduszy prywatnych względnie publiczno – prywatnych, które jako pełnoprawne będą konkurować z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne jako wyraz solidarności społecznej, płacona będzie procentowo od wszystkich dochodów.
 • Bezwzględne zachowanie KRUS-u oraz właściwa pomoc społeczna i opieka nad emerytami i rencistami rolniczymi.
 • Podwyższenie emerytur i rent w KRUS-ie do najniższej emerytury i renty w ZUS-ie.

Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy (wybrane fragmenty) - lista nr 8

 • Likwidacja kolejek do lekarza.
 • Pełne ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków.
 • Likwidacja NFZ.
 • Bezpłatna komunikacja dla osób dojeżdżających do pracy lub szkoły.
 • Przywrócenie niezależności prokuratury i wymiaru sprawiedliwości.
 • Zmniejszenie progu wyborczego do 3 proc.
 • Ograniczenie liczby posłów do 300.
 • Przekształcenie Senatu w Izbę Regionów.
 • Wstrzymanie finansowania partii z budżetu państwa.
 • Możliwość wyrobienia paszportu w każdej gminie.
 • Przeniesienie urzędów centralnych do mniejszych miast.
 • Wprowadzenie zerowej stawki podatku PIT.
 • Jednolita składka ZUS w wysokości 1000 zł dla przedsiębiorców.
 • Dobrowolny ZUS.
 • Elastyczny mechanizm urlopu macierzyńskiego.

Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-Marca - lista nr 9

 • Przywrócenie biernego prawa wyborczego Obywatelom niekandydującym z list partyjnych.
 • Wprowadzenie obligatoryjnego referendum krajowego i lokalnego bez progu frekwencyjnego.
 • Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości dwunastokrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Wprowadzenie możliwości głosowania elektronicznego dla obywateli w kraju i za granicą.
 • Rzeczywista reforma wymiaru sprawiedliwości: wprowadzenie instytucji sędziego pokoju i powszechnych wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa.
 • Zachowanie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wyższość Konstytucji nad prawem unijnym, polskiego złotego jako walutę narodową i własną armię.

UWAGA: Nazwy komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW nie odzwierciedlają do końca nazw ugrupowań startujących na ich listach. Politycy postanowili nie budować koalicji z uwagi na obawę przekroczenia 8-procentowego progu wyborczego, zatem w tych wyborach do Sejmu obowiązuje ich 5-procentowy próg wyborczy.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Wybory 2023. Programy wyborcze wszystkich partii. Jak było w 2019 r.? - Portal i.pl

Wróć na poranny.pl Kurier Poranny