Wiadomości z regionu

Ostatnio dodane artykuły

Z kraju i ze świata

Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane

 1. Jesteśmy świadkami renesansu wielkiej płyty. Dzisiejsza prefabrykacja to jednak zupełnie inny typ budownictwa niż ten popularny 40-50 lat temu.
  Z kraju i ze świata

  Brakuje mieszkań w wielkiej płycie. Ceny ostro w górę

  Mieszkania w budynkach powstałych w technologii wielkopłytowej sprzedają się na pniu. W wielu dużych miastach brakuje ofert. - Trzeba pamiętać, że na popyt mieszkaniowy w ramach miasta duży wpływ ma to co się dzieje nie tylko ze szkołami ale również z komunikacją miejską- mówi ekspert.

 2. dr. Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan
  Z kraju i ze świata

  Bezrobocie będzie wzrastać

  Według naszych prognoz grudzień 2019 r. był ostatnim, w którym mogliśmy obserwować spadek bezrobocia rok do roku. W 2020 r. możemy się spodziewać wzrostu bezrobocia w grudniu do poziomu 5,6-5,7 proc.

 3. Agnieszka Piętak, ekspert ds. podatków MDDP Outsourcing
  Z kraju i ze świata

  Kto może skorzystać z prawa do obniżonej stawki CIT?

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość opodatkowania dochodów obniżoną stawką podatku dochodowego tj. 9 proc. Warto więc wiedzieć, jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z prawa do obniżonej stawki CIT.

 4. Na potrzeby rozliczenia ulgi dla młodych, ww. dane płatnik wykazuje w wierszach 1 i 5 za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r., jak również te przychody
  Wiadomości

  Nowy PIT-11. Sposób sporządzenia informacji PIT-11 w związku z ulgą...

  Sposób sporządzenia informacji PIT-11 w wersji 25, w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla młodych (tj. osób do 26. roku życia) za 2019 r. Nowy wzór informacji PIT–11(25), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. został odpowiednio zmodyfikowany pod kątem wykazania działań płatnika w zakresie tzw. ulgi dla młodych, obowiązującej w ustawie PIT ) od dnia 1 sierpnia 2019 r. W tym celu przebudowano m.in. część E oraz część G tej informacji.

 5. Zmienne składniki wynagrodzenia za urlop bierze się w przeciętnej wysokości z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu. w przypadkach
  Wiadomości

  ABC urlopu wypoczynkowego 2020

  Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy Urlop ma być wykorzystany w naturze. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego. Nie wypłaca się ekwiwalentu gdy pracownik i pracodawca postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej między nimi bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.