Nasza Loteria

Wybory 5 czerwca. Program Wydarzeń Kluczowych. Pierwsze takie wybory (zdjęcia)

Jerzy Doroszkiewicz
Jerzy Doroszkiewicz
Kawiarnia Fama. Wybory 5 czerwca. Program Wydarzeń Kluczowych.
Kawiarnia Fama. Wybory 5 czerwca. Program Wydarzeń Kluczowych. Jerzy Doroszkiewicz
Dziś, 5 czerwca, odbyły się pierwsze takie wybory w historii miasta. Kilkadziesiąt osób spośród stu zaproszonych do głosowania, wybierało projekty, które obejmie Program Wydarzeń Kluczowych w białostockiej kulturze.

Twórcy kultury miejskiej, dziennikarze, decydenci i inni liderzy opinii dziś po południu głosowali na projekty zgłoszone do „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”, które może objąć Program Wydarzeń Kluczowych.

Wśród 5 Wydarzeń Kluczowych znajdą się 3 projekty z listy projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i 2 projekty zgłoszone z listy instytucji kultury.

Wybory 5 czerwca oznaczały głosowanie na dwie listy - instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Każdy mógł wskazać maksymalnie dwa pomysły instytucji i trzy NGO-sów.

Ideą Programu Wydarzeń Kluczowych jest ułatwienie rozwoju dużych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez białostockich twórców oraz wydarzeń o doniosłym znaczeniu artystycznym niezależnie od ich wielkości oraz osiągnięcie stanu, w którym co najmniej pięć wydarzeń kluczowych stanie się motorem rozwoju białostockiej kultury. Program zakłada możliwość udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta pięciu przedsięwzięciom, począwszy od 2020 r. Wśród 5 Wydarzeń Kluczowych znajdą się 3 projekty z listy projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i 2 projekty zgłoszone z listy instytucji kultury.


Na co można było głosować?

LISTA NR 1 - PROJEKTY INSTYTUCJI KULTURY

1. NAZWA WYDARZENIA - BIEG PAMIĘCI SYBIRU
ORGANIZATOR – MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

2. NAZWA WYDARZENIA: FESTIWALE LALKARSKIE Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA-NIE-LALKA – Nurt Profesjonalny (2020, 2022) i Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych METAMORFOZY LALEK (2021)
ORGANIZATOR – BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK

3. NAZWA WYDARZENIA: PODLASKA OKTAWA KULTUR – MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI SZTUKI I FOLKLORU
ORGANIZATOR – WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

4. NAZWA WYDARZENIA – KIERUNEK WSCHÓD
ORGANIZATOR - TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU

5. NAZWA WYDARZENIA – HALFWAY FESTIVAL
ORGANIZATOR - OPERA I FILHARMONIA PODLASKA – EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI

6. NAZWA WYDARZENIA – FESTIWAL ARTYSTYCZNEJ KSIĄZKI DLA DZIECI
ORGANIZATOR - GALERIA ARSENAŁ

LISTA NR 2 - PROJEKTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO)

1. NAZWA WYDARZENIA – FESTIWAL PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ „KOPYŚĆ”
ORGANIZATOR – AKADEMICKI YACHT CLUB

2. NAZWA WYDARZENIA - UP TO DATE FESTIVAL
ORGANIZATOR – STOWARZYSZENIE POGOTOWIE KULTURALNO-SPOŁECZNE

3. NAZWA WYDARZENIA – MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI CERKIEWNEJ „HAJNÓWKA” W BIAŁYMSTOKU
ORGANIZATOR - FUNDACJA „MUZYKA CERKIEWNA”

4. NAZWA WYDARZENIA - FESTIWAL ŚWIATŁA I SZTUKI ULICY „LUMO BJALISTOKO”
ORGANIZATOR - STOWARZYSZENIE KREATYWNE PODLASIE

5. NAZWA WYDARZENIA - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUK DAWNYCH IM. IZABELI BRANICKIEJ
ORGANIZATOR - FUNDACJA PRO ANIMA

6. NAZWA WYDARZENIA - FESTIWAL KALEJDOSKOP
ORGANIZATOR – PODLASKIE STOWARZYSZENIE TAŃCA

7. NAZWA WYDARZENIA – FESTIWAL LITERACKI „NA POGRANICZU KULTUR”
ORGANIZATOR – FUNDACJA SĄSIEDZI

8. NAZWA WYDARZENIA – MAX BIAŁYSTOK FESTIWAL
ORGANIZATOR – STOWARZYSZENIE MUZEUM ŻYDÓW BIAŁEGOSTOKU

9. NAZWA WYDARZENIA – FESTIWAL „BIAŁA CZYSTA KULTURALNA - RZEKA DLA MIESZKAŃCÓW”
ORGANIZATOR – FUNDACJA TEATR LATARNIA

Uprawnieni do głosowania

Rafał Rudnicki
z-ca prezydenta miasta
Edyta Mozyrska
dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu
Jacek Malinowski
dyrektor Białostockiego Teatru Lalek
Grażyna Dworakowska
dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury
Elżbieta Puczyńska
Białostocki Ośrodek Kultury
Monika Szewczyk
dyrektor Galerii Arsenał
Magdalena Wieremiejuk
Galeria Arsenał
Jolanta Szczygieł-Rogowska
dyrektor Galerii im. Sleńdzińskich
Ola Pacewicz
Galeria im. Sleńdzińskich
Wojciech Bokłago
dyrektor Domu Kultury „Śródmieście”
Helena Szuhalska
kierownik Zespołu Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqua Bialostociensis” (Dom Kultury „Śródmieście”)
Wojciech Śleszyński
dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru
Jan Roguz
Muzeum Pamięci Sybiru
Robert Sadowski
dyrektor Muzeum Wojska
Karol Masztalerz
przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Miasta
Artur Kosicki
wz. Tomasz Szeweluk
Marszałek Województwa Podlaskiego ds. kultury
Anatol Wap
dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
Damian Tanajewski
dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki
Ilona Karpiuk-Dąbrowska
Opera i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki
Andrzej Lechowski
dyrektor Muzeum Podlaskiego
Jolanta Gadek
dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku
Justyna Sawczuk
Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku
Cezary Mielko
dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
Izabela Dąbrowska
kierownik Działu Promocyjno-Edytorskiego WOAK, animator kultury
Piotr Półtorak
dyrektor Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki
Martyna Zaniewska
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki
Konrad Sikora
Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok
Radosław Puśko
Instytut Działań Miejskich
Maria Żynel
Akademia Teatralna
Katarzyna Siergiej
Akademia Teatralna
Bożena Bojaryn-Przybyła
Białostockie Stowarzyszenie Musica Sacra
Damian Dworakowski
Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie
Piotr Jać
Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie
Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
Podlaskie Stowarzyszenie Tańca
Joanna Chitruszko
dyrektor Festiwalu Kalejdoskop w Białymstoku
Grzegorz Jarmocewicz
Forum Fotografii i Multimediów
Monika Pańko
Forum Fotografii i Multimediów
Jędrzej Dondziło
Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne
Cezary Chwicewski
Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne
Mikołaj Buszko
Fundacja "Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce
Irena Parfieniuk
Fundacja "Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce
Andrzej Kalinowski
Fundacja Sąsiedzi
Magdalena Toczydłowska-Talarczyk
Prezeska Fundacji artLAB
Joanna Sitko
Fundacja artLAB
Małgorzata Borowska
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
Bożena Bednarek
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
Marek Kochanowski
Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów
Łukasz Leoniuk
Szczyty – Związek na Rzecz Edukacji i Promocji Białoruskiej Kultury
Maciej Białous
Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB
Małgorzata Skowrońska
Laboratorium Badań i Działań Społecznych Soclab
Maria Marta Rau
Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy
Karolina Garbacik
Fundacja Rozwoju Sztuki i Tańca
Mariusz Perkowski
Fundacja Pro Anima
Anna Moniuszko
dyrygent Chóru UMB, Kierownik Zespołu Muzyki Dawnej DILETTO, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Alicja Kisielewska
Międzywydziałowy Instytut Kulturoznawstwa i Sztuki UwB
dr Tomasz Adamski
UwB Zakład Kulturoznawstwa
Sylwia Wieczeryńska
Polska Agencja Prasowa
Beata Hyży-Czołpińska
TVP Białystok
Andrzej Bajguz
Polskie Radio Białystok
Olga Gordiejew-Pobot
Polskie Radio Białystok (Redakcja Programów Kulturalnych)
Jerzy Doroszkiewicz
Kurier Poranny
Monika Żmijewska
Gazeta Wyborcza
Andrzej Kłopotowski
Gazeta Wyborcza
Anna Dycha
Białystok Online
Magdalena Gołaszewska
Stowarzyszenie na Rzecz Muzeum Mody i Tekstyliów ITE
Angelika Arendt-Zadykowicz
dyrektor Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku
Wojciech Szelachowski
Studium Wokalno-Aktorskie
Iwona Szcześniak
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku
Wioletta Miłkowska
Chór Politechniki Białostockiej
Violetta Bielecka
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
Bożenna Sawicka
Chór Kameralny MediCoro
Krzysztof Puławski
tłumacz, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, stale współpracujący z Instytutem Lingwistyki Stosowanej UW
Marcin Nagnajewicz
instrumentalista, kompozytor, Uniwersytet Muzyczny, OiFP, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku AT w Warszawie
Damian Kudzinowski
Zmiana Klimatu
Jacek Łasiewicki
Zmiana Klimatu
Dariusz Szada-Borzyszkowski
Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej
Monika Marciniak
Stowarzyszenie Big Picture
Anatol Borowik
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granie bez Granic”
Anna Kietlińska
Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Anna Żeszko-Majewska
Wiceprezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Mateusz Tymura
Fundacja Teatr Latarnia
Karolina Maksimowicz
twórca, sztuki plastyczne
Anna Stankiewicz
Dyrygent Chóru Miejskiego
Michał Snarski
aktor, wokalista
Julita Charytoniuk
Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
Łukasz Olechno
Fundacja Via Musica
Sylwester Wiktor Trojanowski
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TAK
Anna Kraśnicka
autorka bloga Białystok Subiektywnie, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku
Joanna Kozłowska
Śniadanie Mistrzów
Sławomir Mojsiuszko
Podlaski Uniwersytet Ludowy
Tomasz Wiśniewski
dziennikarz, społecznik, pasjonat historii
Grzegorz Radziewicz
twórca, sztuki plastyczne
Anna Lach
menadżerka, animatorka kultury
Mariusz Żwierko
kierownik artystyczny ZPiT „Kurpie Zielone”
Karolina Radłowska
etnograf/etnolog, socjolog, Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku
Paweł Żuk
Fundacja M.I.A.S.T.O.
Helena Radzikowska
TEATR PAPAHEMA
Mateusz Trzmiel
TEATR PAPAHEMA
Leszek Sokołowski
Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku
Józef Kotowicz
Białostockie Stowarzyszenie Musica Sacra

Osoby, które nie mogły pojawić się podczas wyborów 5 czerwca, muszą osobiście oddać głosy w siedzibie Urzędu Miejskiego. Ostateczne wyniki magistrat przedstawi w poniedziałek.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

NaM - Podlaskie ligawki

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny