reklama

Jest praca w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku. Operatorzy zarobią mniej niż w Biedronce

(ren)Zaktualizowano 
Jest praca na stanowisku operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku Anatol Chomicz
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku poszukuje chętnych do pracy na stanowisku operator numerów alarmowych. Na chętnych czeka 5 etatów. Niestety zarobki operatorów są bardzo niskie.

Podlasku Urząd Wojewódzki w Białymstoku szuka chętnych do pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wolnych jest pięć etatów. Nabór jest prowadzony w celu zastępstwa.

Za pracę na tak odpowiedzialnym stanowisku Podlasku Urząd Wojewódzki proponuje wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości ok. 2.470 zł (1 788 zł "na rękę"). To mniej niż np. w Biedronce.

Przypomnijmy. Od marca 2018 r. osoby rozpoczynające pracę w Biedronce na stanowisku sprzedawcy - kasjera zatrudnieni na pełen etat mogą zarobić co najmniej 2650 zł brutto, a po trzech latach ich pensja może dojść do poziomu 2950 zł brutto miesięcznie. Do tego dochodzą premie. W dużych miastach zarobki w Biedronce bywają dużo wyższe, np. w Warszawie osiągają wartość nawet 3550 zł brutto po trzech latach pracy.

Czytaj też: Zarobki w Biedronce i Lidlu 2018. To był rok podwyżek!

Operator numeru alarmowego w Białymstoku - wymagania

Głównym i właściwie jedynym zadaniem operatora jest obsługa zgłoszeń alarmowych. Idealny kandydat powinien:

 • posiadać wykształcenie średnie lub średnie branżowe, musi znać co najmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym,
 • znać przepisy ustaw z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego,
 • znać przepisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowym atutem będzie znajomość języka rosyjskiego.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dzień Numeru Alarmowego 1...

Poniżej pełne ogłoszenie o naborze z dnia 06.03.2019 r.:

Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (nabór w celu zastępstwa - 5 etatów)

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/ kandydatów na stanowisko:
operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (nabór w celu zastępstwa).

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 5

Adres urzędu:
Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Miejsce wykonywania pracy: Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- obsługa zgłoszeń alarmowych.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w systemie zmianowym,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- możliwość wystąpienia stresu związanego z charakterem wykonywanych zadań.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca wykonywana w budynku przy ul. Warszawskiej 3,
- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
- w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy,
- stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
- budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne
Wykształcenie: średnie lub średnie branżowe.
Pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona dokumentem stwierdzającym znajomość języka obcego lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie),
- znajomość przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 z późn. zm.),
- znajomość przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 867 z późn. zm.),
- znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 574),
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność skutecznej komunikacji,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu,
- umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres,
- dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka rosyjskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym lub oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie,
- deklaracja kandydata o przystąpieniu do sprawdzianu znajomości wybranego języka obcego (określić nazwę języka) w przypadku zakwalifikowania się do sprawdzianu umiejętności językowych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Termin składania dokumentów:
25/03/2019 r.

Miejsce składania dokumentów:
Podlaski Urząd Wojewódzki
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Kadr i Szkolenia, pok. 37
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
z dopiskiem „Oferta pracy w na stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku”

Dane osobowe - klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
- Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,
- kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, adres e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl,
- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pracy,
- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
- okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
- uprawnienia:
• prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.470 zł.
Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zapoznanie się z Procedurą Rekrutacji na Operatora Numeru Alarmowego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/ Praca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Dodatkowe informacje dla kandydatów II i III etap.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu, a w przypadku ofert wysłanych pocztą – data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wykonywanie pracy na ww. stanowisku możliwe będzie po ukończeniu szkolenia dla operatorów numerów alarmowych oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-74-39-341.

DYREKTOR GENERALNY
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

/-/ Jarosław Średnicki

Zobacz koniecznie: Dzień numeru alarmowego 112

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 12

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

J
Jarek

Pismaki jak tak bardzo zazdrościcie pracy i płacy w biedronce to dla czego sami tam nie pójdziecie i nie spróbujecie tego "miodu" tylko siedzicie pierdzicie w stołki i wypisujecie herezje.

a
arek

zanim cos napiszesz i zrobisz z siebie idiote "dziennikarzu" a ludzi wprowadzisz w bład ,zapoznaj sie z tematem i sie dowiedz czym jest nr 112 a kim operator tego nr

B
Bara Bara

Odpowiadam na post /ja dziękuję za taką pomoc/: na samym początku przyznajesz się do tego, że nie znasz numerów alarmowych. To właśnie dla Ciebie i dla podobnej do Ciebie masy ludzi uruchomiono nr 112. Przyznajesz, że operator wykonał swoją pracę, czyli zebrał adres, poprosił krótką informację o zdarzeniu po czym przełączył do pogotowia. Dlaczego? Bo to nie 112 decyduje o wysłaniu karetki tylko dyspozytorów pogotowia. To ważne, bo po pierwsze karetki jeżdżą do zgłoszeń w których zagrożone jest życie i zdrowie. A nie do tego, że ktoś ma sraczkę, ból brzucha lub ma gorączkę. A może ma wozić zdrowych, młodych chłopów po mieście, bo jaśniepan nie wsadzi 4liter do taxi. Przecież płacę podatki!!! Jak każdy, no prawie każdy. Podatki to obowiązek, który wcale nie rodzi żadnych roszczeń wobec państwa. Aktualnie operator ma obowiązek przełączyć dzwoniacego tylko do pogotowia, bo nie on decyduje o wysłaniu karetki. W przypadku Policji i Straży Pożarnej to operator przyjmuje i wysyła zgłoszenie, nikogo już co do zasady nie przełącza.
Nie widziałem w tym artykule, żadnego narzekania ze strony operatorów, może ktoś z nich chciałby się wypowiedzieć o swojej pracy. Jak się tam pracuje, jaka jest atmosfera i warunki? Może zachęci malkontentów lub wręcz przeciwnie.
Pozdrawiam

j
ja dziękuję za taką pomoc

Dwa razy musiałem wezwać pogotowie ratunkowe i raz policję.
Ponieważ nie wiem który numer jest na pogotowie a który na policję, zadzwoniłem na 112.
Odczekałem, odebrano, wyjaśniłem o co mi chodzi i operator z ambicjami na dużą kasiorę, powiedział mi, że łączy z pogotowiem albo z policją.
Odczekałem i po połączeniu z dyżurną pogotowia, musiałem od początku wyjaśnić po co dzwonię.
Nauczony tym doświadczeniem wpisałem do telefonu numery alarmowe by w przyszłości omijać szerokim łukiem wysoko specjalizowany numer 112.

G
Gość

Kto porównuje prace w Biedronce a Centrum Powiadamiania Ratunkowego, to jest kompletnym DURNIEM.

G
Gość

🤢

G
Gość

Jak fizyczni zarabiali grosze to nikt afery nie robił, co to gorsi jesteśmy? Też mamy żołądki, rachunki do opłacenia, rodziny na utrzymaniu i swoje wydatki. Przychodzą do nas wysoko wykształceni, okazuje się jednak, że do ciężkiej pracy nie nadają się niestety.

A
Arek

Aaa to jestes jednym lub jedna z niewielu myslacych reszta cepow dwoni na 112 potem pala sie dziwi ze musi nawiac jeszcze raz. Coz sciek medialny lany do lba czyni zen sedes :)

G
Gość

Od biedronki i innych sprzedawców się odwalcie, najgorsze to usługiwanie jaśniewielmożnym klientom,mimo wykształcenia .Myślę,że nie wytrzymaliby niektórzy z was poniżania i okropnego traktowania przez innych też ludzi. Pozdrawiam

G
Gość

Niby jak ratują życie? Przeprowadzają operację? Słuchają zgłoszenia i wklepują w odpowiednie pola

A
Aaa

To cos to porazka. Tłumaczy się komuś coś tylko po to żeby za chwilę byc przelaczonym do odpowiedniej służby I tłumaczyć znowu to samo. Strata czasu. Ja póki co dzwonię na stare numery. Na policję już niestety się nie da bo podlączono już do wynalazku 112.

G
Gość

zawsze mogą iść pracować tam gdzie płacą więcej

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3