Kategoria Innowacje Społeczne 2016 została powołana do życia, bo organizując ranking chcieliśmy podkreślić rolę instytucji publicznych, biznesowych, uczelni, szkół w rozwoju kreatywności, zbliżania do siebie dla nauki i przedsiębiorczości, oswajaniu ludzi z nowinkami technicznymi i rozbudzaniu przedsiębiorczości we wszystkich środowiskach, poczynając od dzieci w szkołach.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom tej części rankingu - spłynęło aż 12 zgłoszeń różnych inicjatyw. Z tej listy kapituła nagrodziła aż trzy. Laury otrzymał:

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego - za realizację projektu ph. Buduj i ucz, wyzwalającego kreatywność, logiczne myślenie i cierpliwość dzieci;

Uniwersytet w Białymstoku

- za realizację projektu KRON - Kreatywne Rozmowy o Nauce promującego w wielu środowiskach najnowsze osiągnięcia nauki i możliwości ich praktycznego zastosowania;

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej

- za działalność Biura Transferu Technologii oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii, usprawniającego współpracę między przemysłem i nauką.

Kreatywne Rozmowy o Nauce

To projekt popularyzujący naukę, zainicjowany w lutym 2016 roku przez studentów i doktorantów na Uniwersytecie w Białymstoku.

Jest przedsięwzięciem skierowanym do zróżnicowanego grona odbiorców: przedstawicieli środowisk akademickich, uczniów, osób indywidualnych w różnym wieku, zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami nauki i rozwiązaniami technologicznymi, a także możliwościami ich praktycznego zastosowania. KRON ma formułę naukowego show. Przykładowo zoolog, dr Joanna Bagniewska (University of Reading, Wielka Brytania) prezentowała wyniki badań dotyczących zgubnego wpływu domowych kotów na środowisko. Entomolog z UwB, dr hab. Marcin Sielezniew, opowiadał o zwyczajach i ciekawostkach z życia motyli. Fizyk dr hab. Marek Nikołajuk (UwB) przypomniał historię pewnej misji kosmicznej z lat 80. XX w. uratowanej przez astronomów dzięki zastosowaniu optyki aktywnej. Chemiczka z UwB, dr Agnieszka Wilczewska, wyjaśniała chemiczne aspekty miłości. Robert Ciborowski, profesor UwB, ekonomista, Marek Antoniuk - związany z firmą RiftCat, Paweł Urbański - niezależny doradca-konsultant oraz Paweł Tadejko z Politechniki Białostockiej mówili o jasnych i ciemnych stronach innowacyjności oraz rozważali, czy sztuczna inteligencja nauczy się zabijać.

Biuro Transferu Technologii

Należy do struktur Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki BIałostockiej.

Biuro usprawnia współpracę pomiędzy przemysłem i nauką. Rok 2016, w którym zostało zrealizowanych prawie 100 przedsięwzięć przy wykorzystaniu naukowców lub infrastruktury PB udowadnia zdaniem inicjatorów jego powstania, że połączenie sprawności i elastyczności działania spółki prawa handlowego z potencjałem uczelni wyższej niesie bardzo pozytywne skutki dla obydwu stron procesu. Przedsiębiorcy, którzy w dalszym ciągu zachowują dystans do bezpośredniej współpracy z uczelnią chętnie wracają do wspólnej realizacji przedsięwzięć z instytutem i jego Biurem Transferu Technologii.

Obydwie strony doceniają fakt odciążenia z obowiązku obsługi formalnej czy prawnej poszczególnych zleceń i mogą skoncentrować się na tym, co robią najlepiej: naukowcy - na prowadzeniu procesu badawczego, a przedsiębiorcy - na jego implementacji. Sprzedaż, zarządzanie i nadzór nad procesem pozostaje w gestii instytutu, a prace zrealizowane przez instytut liczą się do oceny parametrycznej uczelni. Funkcjonowanie biura jest dowodem, że wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług nie musi stanowić długiego i drogiego procesu.

Buduj i ucz

Projekt Zespołu Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego.

W szkole zostały wprowadzone zajęcia wykorzystujące zestawy klocków Lego w nauczaniu. Dają one młodszemu uczniowi możliwość połączenia zabawy z rozwojem języka obcego, zdolności artystycznych, humanistycznych i matematycznych.

Uczą również prawideł fizyki - typu zasady działania maszyn prostych. Pomagają w rozwoju emocjonalnym, wzmacniają umiejętność pracy w grupie, uczą współodpowiedzialności, wyzwalają kreatywność, logiczne myślenie i cierpliwość, co w dobie komputerów jest umiejętnością niezwykle ważną wśród dzieci.

Nauczyciele zostali przeszkoleni z wykorzystywania takich nietypowych pomocy dydaktycznych. Opracowano programy zajęć oraz scenariusze lekcji do wybranych przedmiotów.

Cały projekt jest wynikiem współpracy międzynarodowej w ramach akcji Erazmus +. Szkoła opracowała własne rozwiązania w edukacji najmłodszych uczniów i dzieli się doświadczeniami z białostockimi przedszkolami, mieszkańcami miasta podczas spotkań z maluchami w Kawiarni Wedel oraz studentami pedagogiki na uniwersytecie.