UDSK Białystok. Prof. Anna Wasilewska będzie p.o. dyrektora...

  UDSK Białystok. Prof. Anna Wasilewska będzie p.o. dyrektora (zdjęcia)

  (dj)

  Kurier Poranny

  Kurier Poranny

  Prof. Anna Wasilewska będzie p.o. dyrektora UDSK w Białymstoku
  1/6
  przejdź do galerii

  Prof. Anna Wasilewska będzie p.o. dyrektora UDSK w Białymstoku ©Wojciech Wojtkielewicz

  Prof. Anna Wasilewska będzie pełniącą obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

  Kim jest Anna Wasilewska?
  Profesor Anna Wasilewska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Po ukończeniu studiów w 1992 r. oraz ukończeniu stażu podjęła pracę w I Klinice Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku (obecna Klinika Pediatrii i Nefrologii z Pododdziałem Dializ), którą obecnie kieruje. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w 2007 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych a w 2011 r. na podstawie całokształtu dorobku naukowego, zawodowego i organizacyjnego uzyskała tytuł naukowy profesora w zakresie medycyny.

  Czytaj też: UDSK w Białystok bez dyrektora. Janusz Pomaski zrezygnował

  W 1999 r. zdała z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny z pediatrii, uzyskując tytuł specjalisty chorób dzieci, w 2005 roku uzyskała specjalizację z nefrologii a w 2015 r. z nefrologii dziecięcej.

  Dorobek naukowy Prof. Anny Wasilewskiej stanowią 394 pozycje, w tym: 159 prac pełnotekstowych (79 prac opublikowanych w czasopismach posiadających impact factor o łącznej punktacji IF – 152.868, MNiSW - 2253), 1 rozdział w podręczniku oraz rozdział w monografii Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Indeks Hirsha – 12.0, liczba cytowań 520.

  Główne zainteresowania naukowe prof. Anny Wasilewskiej skupiają się wokół patogenezy zespołu nerczycowego oraz powikłań związanych z zastosowanym leczeniem.

  Drugi kierunek badań obejmuje nowe mechanizmy biorące udział w patogenezie nadciśnienia tętniczego i otyłości u dzieci i młodzieży.

  W latach 2008-2009 była koordynatorem regionalnym na terenie Polski północno-wschodniej programu OLAF pt. Opracowanie norm ciśnienia tętniczego dla populacji dzieci i młodzieży w Polsce - PL0080, którego celem było ustalenie wartości referencyjnych ciśnienia tętniczego oraz określenie częstości występowania nadwagi i otyłości w polskiej populacji dzieci i młodzieży. Badanie było koordynowane przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” oraz realizowane pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

  Wielokrotnie otrzymywała Nagrody Naukowe JM Rektora. W roku 2014 zajęła I miejsce, a w 2015 II na uczelnianej liście rankingowej publikacji naukowych.

  Profesor odbyła liczne szkolenia indywidualne w ośrodkach nefrologicznych w kraju i na świecie: między innymi w Klinice Nefrologii Dziecięcej Szpitala Charite w Berlinie - 2003 rok, w Uniwersyteckiej Szkole Medycznej w Miami na Florydzie - 2004 rok, w Great Ormond Hospital w Londynie - 2008 r., w The Royal Free Hampstead NHS Trust Hospital w Londynie w 2009 r., w Klinice Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego w Paryżu w 2010 r. oraz w Klinice Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego dla Dzieci w Walencji w 2011 r.

  Brała udział w licznych kursach z zakresu nefrologii, nefrologii dziecięcej, dializoterapii, jak również w kursach epidemiologicznych i statystycznych.

  Anna Wasilewska - kim jest? Działalność dydaktyczna  Profesor Anna Wasilewska jest promotorem 5 ukończonych przewodów doktorskich i jednego otwartego, którego zakończenie jest planowane w bieżącym roku. Była również opiekunem prac licencjackich, magisterskich realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pod jej kierunkiem, w czasie pełnienia funkcji Kierownika Kliniki Pediatrii i Nefrologii 2 osoby uzyskały tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. Obecnie w Klinice jest zatrudnionych 7 osób, w tym 4 samodzielnych pracowników nauki i 3 asystentów z tytułem doktora nauk medycznych, których dorobek naukowy jest znaczący i pozwoli w najbliższym czasie na ubieganie się o tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

  Wszyscy pracownicy Kliniki wielokrotnie otrzymywali Nagrody Naukowe JM Rektora i zajmowali miejsca w pierwszej dwudziestce listy rankingowej publikacji naukowych na naszej uczelni. Profesor Anna Wasilewska zajęła I miejsce w 2014 r i II miejsce w 2015 r. w rankingu najlepszych prac naukowych opublikowanych przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  W latach 2007-2011 była koordynatorem studiów anglojęzycznych dla IV roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Opracowała program nauczania z zakresu pediatrii dla roku III i IV Wydziału Lekarskiego dla studentów anglojęzycznych. Prowadzi ćwiczenia, seminaria i wykłady dla studentów w języku angielskim. Jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym zarówno przez studentów polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych. Z tego względu została zaproszona
  do prowadzenie zajęć z zakresu profesjonalizmu medycznego dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego.

  Profesor Anna Wasilewska od 2003 roku jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pod jej kierunkiem powstało wiele prezentacji zjazdowych nagradzanych na licznych zjazdach studenckich w Polsce i zagranicą.

  W roku 2013 i 2014 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Nefrologii UM w Białymstoku zajęło I miejsce w Rankingu Kół Naukowych UM w Białymstoku.

  Profesor Anna Wasilewska od uzyskania specjalizacji bierze czynny udział w szkoleniu podyplomowym młodych lekarzy. Była i jest obecnie kierownikiem specjalizacji z zakresu pediatrii i nefrologii dziecięcej młodych lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach.

  Od 5 lat jest członkiem senackiej Komisji ds. Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień, od 2 lat członkiem Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania oraz Komisji Rekrutacyjnej na studia anglojęzyczne.

  W ramach obowiązków pełnionych w UDSK jest Przewodniczącą Rady Klinicystów oraz Komisji d/s Kształcenia Podyplomowego. W ostatnim roku zorganizowała obowiązkowe kursy specjalizacyjne z zakresu pediatrii dla osób specjalizujących się w tej dziedzinie.

  Profesor Wasilewska jest Przewodniczącą Komisji w Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) prowadzącej egzaminy specjalizacyjne z nefrologii dziecięcej.

  Od 15.04.2015 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, jest Wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

  W 2016 roku została wybrana na Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

  Czytaj treści premium w Kurierze Porannym Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  W związku z ciszą wyborczą komentarze zostały wyłączone, zapraszamy z powrotem w niedzielę wieczorem.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Poranny.pl poleca

  Targi pracy. Profile firm i oferty pracy. Szukaj swojej!

  Targi pracy. Profile firm i oferty pracy. Szukaj swojej!

  Rolnik z Podlasia znalazł żonę! Zobacz zdjęcia ze ślubu

  Rolnik z Podlasia znalazł żonę! Zobacz zdjęcia ze ślubu

  Białystok na przełomie wieków. Nie poznasz swojego miasta! (zdjęcia)

  Białystok na przełomie wieków. Nie poznasz swojego miasta! (zdjęcia)

  Poszukiwane przez podlaską policję. Oszustka, złodziejka, szpieg, dilerka

  Poszukiwane przez podlaską policję. Oszustka, złodziejka, szpieg, dilerka