IPN. Szczątki 300 ofiar terroru czekają na rozpoznanie. Pełna lista (wideo)

IPN Białystok
IPN Białystok przedstawił listę osób, które poniosły śmierć latach 1944–1956 i pogrzebanych w zbiorowych, bezimiennych mogiłach.
IPN Białystok przedstawił listę osób, które poniosły śmierć latach 1944–1956 i pogrzebanych w zbiorowych, bezimiennych mogiłach. Andrzej Zgiet
IPN zaapelował do bliskich ofiar terroru komunistycznego o przekazywanie materiału genetycznego, co pomoże w identyfikacji ich krewnych. Rodziny i wszystkich innych poprosił o przekazywanie wszelkich informacji o miejscach pochówku ofiar komunizmu, które pozwolą badaczom ekshumować, a następnie zidentyfikować kolejnych bohaterów.

Od wielu lat badania naukowe, mające na celu odnalezienie miejsc pochówku Ofiar zbrodni reżimów totalitarnych na terenie północno-wschodniej Polski prowadzą także historycy i prokuratorzy z białostockiego Oddziału IPN. Efektem tych badań jest m.in. sporządzenie list nazwisk ofiar powojennych egzekucji w woj. białostockim, wykonanych głównie w więzieniu w Białymstoku oraz osób zmarłych w tymże więzieniu po wojnie. Lista straconych na mocy wyroków śmierci w województwie białostockim w latach 1944-1956 liczy 302 nazwiska, zaś lista zmarłych w więzieniu w tym okresie - 84 nazwiska. Listy zawierają podstawowe dane osobowe ofiar. Trwają również intensywne prace badawcze, mające na celu ustalenie możliwie najpełniejszej listy ofiar zbrodni niemieckich dokonywanych na terenie białostockiego więzienia.

Jednocześnie od 2013 r. na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego przy ul. Kopernika w Białymstoku prowadzone są prace ekshumacyjne, w ramach których wydobyto z ziemi szczątki około 300 osób zamordowanych w latach 1939-1956. Kolejny etap tych prac rozpocznie się w połowie czerwca 2015 r.

Dlatego niniejszym apelujemy do tych wszystkich krewnych Ofiar, których nazwiska znajdują się na ww. listach oraz tych, których krewni zginęli na terenie białostockiego więzienia przy ul. Kopernika (dawnej Szosie Południowej) w latach 1939-1944, a którzy dotąd nie oddali swojego materiału genetycznego do badań, o kontakt z białostockim Oddziałem IPN (15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1A, tel. 85 66-457-90 lub 85 66-457-84, mail: [email protected]).

Ustalone dotąd listy Ofiar zbrodni komunistycznych zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ipn.gov.pl. Jednocześnie zwracamy się z apelem o ich jak najszersze rozpropagowanie.
W latach 1944-1956 wskutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło ponad pięćdziesiąt tysięcy osób, straconych na mocy wyroków sądowych, zamordowanych i zmarłych w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, zabitych w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych. Znaczną część ofiar stanowili członkowie antykomunistycznego ruchu oporu, kontynuujący walkę zbrojną do początku lat pięćdziesiątych.

Ich ciała grzebano w utajnionych i w większości nieznanych do dziś miejscach: na i w pobliżu cmentarzy, w pobliżu siedzib aparatu bezpieczeństwa, w lasach i na poligonach wojskowych. Niektóre przekazywano także do zakładów anatomii. Dla szybszego zatarcia śladów stosowano niekiedy środki chemiczne przyspieszające rozkład szczątków.

Straceni na mocy wyroku śmierci w województwie białostockim w latach 1944-1956

Nazwisko i imię, imię ojca lub matki
Rok urodzenia
Data egzekucji
1.
Adamski Albin, s. Bernarda
1921
12 VIII 1946
2.
Adamski Stanisław, s. Józefa
1919
7 II 1947
3.
Arasimowicz Antoni, s. Antoniego
1921
25 XI 1946
4.
Awsiejew Leon, s. Wasyla
1924
21 VI 1946
5.
Bagiński Henryk, s. Jana
1912
4 VI 1949
6.
Bartnikiewicz Cyprian, s. Jana
1927
7 II 1947
7.
Bartoszewicz Józef, s. Stanisława
1922
3 IV 1947
8.
Baryło Konstanty, s. Konstantego
1925
10 III 1951
9.
Baryłowicz Eugeniusz, s. Michała
1905
31 V 1946
10.
Bergiel Edward, s. Wawrzyńca
1913
9 IX 1949
11.
Bębernie Edward, s. Franciszka
1922
3 I 1945
12.
Bielun (vel Leśkowski) Stanisław
1925
15 IV 1946
13.
Boboryko Romuald, s. Stanisława
1928
7 VI 1946
14.
Borkowski Kazimierz, s. Stanisławy
1922
4 XI 1952
15.
Borowski Antoni, s. Piotra
1923
10 V 1946
16.
Borowski Jan, s. Piotra
1926
10 V 1946
17.
Borsuk Franciszek, s. Józefa
1927
13 IX 1946
18.
Brajczewski Bolesław, s. Aleksandra
1915
18 III 1948
19.
Bubieńczyk Bolesław, s. Józefa
1921
10 IV 1956
20.
Buczel Adolf, s. Pawła
1918
11 III 1946
21.
Bukrym Bolesław, s. Franciszka
1913
11 III 1946
22.
Burdyn Leon, s. Piotra
1908
11 IX 1946
23.
Chajan Antoni, s. Mikołaja
1926
25 XI 1946
24.
Chamerski Stanisław, s. Jana
1908
21 XII 1946
25.
Chaniewski Edward, s. Kazimierza
1923
7 II 1947
26.
Chańko (vel Hańko) Antoni, s. Dominika
1912
31 V 1946
27.
Chańko (vel Hańko) Józef, s. Dominika
1908
31 V 1946
28.
Charkiewicz Wiktor, s. Wincentego
1918
16 VII 1947
29.
Chmielowski Kazimierz, s. Maksymiliana
1925
1 IV 1950
30.
Chrapowicz Franciszek, s. Franciszka
1908
15 V 1946
31.
Cieślewski Marian, s. Józefa
1918
15 II 1946
32.
Ciupecki Tadeusz, s. Jana
1923
23 VIII 1946
33.
Cylwik Stanisław, s. Jana
1929
19 XI 1948
34.
Cylwik Zenon, s. Antoniego
1923
14 XII 1946
35.
Cyniak Wacław, s. Stefana
1926
30 I 1950
36.
Czajkowski Edward, s. Piotra
1920
24 II 1947
37.
Czop Stefan, s. Jakuba
1921
22 XI 1946
38.
Czygier Józef, s. Stanisława
1919
18 VI 1946
39.
Czyż Kazimierz, s. Józefa
1925
1 IV 1953
40.
Daniluk Franciszek, s. Stanisława
1920
10 I 1953
41.
Danowski Władysław, s. Kazimierza
1914
20 II 1946
42.
Dawidowicz Witold, s. Stanisława
1925
13 V 1946
43.
Dąbrowski Michał, s. Stanisława
1909
20 V 1948
44.
Dębowski Romuald
1906
24 V 1946
45.
Dominiak Jerzy, s. Szczepana
1925
20 VI 1951
46.
Doroszkiewicz Władysław, s. Władysława
1922
10 VI 1949
47.
Dubrzycki Zygmunt
1913
11 III 1946
48.
Dudziński Czesław, s. Antoniego
1920
28 VI 1946
49.
Dulczewski Kazimierz, s. Mikołaja
1928
10 X 1946
50.
Dulczewski Witold, s. Mikołaja
1923
10 X 1946
51.
Dziadul Jan, s. Karola
1923
2 I 1947
52.
Dziełak Jan, s. Jana
1929
5 I 1950
53.
Dzienis Władysław, s. Władysława
1926
7 II 1947
54.
Falkowski Józef, s. Władysława
1925
13 XII 1946
55.
Falkowski Stanisław s. Piotra
1923
6 IV 1945
56.
Fedorowicz Czesław, s. Franciszka
1923
9 VI 1949
57.
Filipionek Aleksander, s. Mikołaja
1915
21 V 1946
58.
Gęślicki Józef, s. Aleksandra
1920
27 V 1946
59.
Gliwa Antoni, s. Wincentego
1892
2 V 1948
60.
Głębocki Henryk, s. Aleksandra
1925
12 II 1946
61.
Godlewski Tadeusz, s. Tomasza
1919
10 I 1947
62.
Gołaszewski Hieronim, s. Mikołaja
1898
27 I 1947
63.
Gordon Hieronim, s. Czesława
1920
20 II 1946
64.
Gorlewski Wiktor
1926
12 IV 1946
65.
Gosk Franciszek, s. Józefa
1904
27 I 1947
66.
Góralczyk Jerzy, s. Aleksandra
1924
8 III 1946
67.
Grabowski Czesław, s. Leona
1926
24 I 1947
68.
Grabowski Feliks, s. Franciszka
1912
24 I 1947
69.
Grabowski Jan, s. Mariana
1924
28 VII 1949
70.
Grabowski Piotr, s. Jakuba
1927
31 VIII 1946
71.
Grabowski Stanisław, s. Aleksandra
1929
22 III 1946
72.
Grabowski Zygmunt, s. Tomasza
1916
24 I 1947
73.
Granos Piotr, s. Bronisława
1914
23 IX 1946
74.
Grochowski Zygmunt, s. Stanisława
1925
10 X 1946
75.
Grodzki Mieczysław, s. Bronisława
1914
11 X 1953
76.
Grodzki Władysław, s. Wojciecha
1934
11 IX 1950
77.
Gromyko Tadeusz, s. Juliana
1926
22 II 1946
78.
Grzegorczyk Mieczysław, s. Mieczysława
1919
28 XII 1945
79.
Guzieniuk Czesław, s. Józefa
1927
10 X 1946
80.
Hajduk Józef, s. Józefa
1908
2 V 1946
81.
Hołowiński Stanisław, s. Wojciecha
1927
27 VII 1946
82.
Hryszko Florian, s. Bolesława
1920
4 III 1946
83.
Hryszko Zygmunt, s. Albina
1927
4 III 1946
84.
Iwański Stanisław
1928
15 IV 1946
85.
Jabłoński Julian, s. Józefa
1907
31 V 1946
86.
Jackiewicz Edward, s. Bolesława
1927
7 VI 1946
87.
Jakuć Narcyz, s. Weroniki
1926
3 VII 1946
88.
Jałowiecki Ludwik, s. Franciszka
1927
8 IV 1946
89.
Jankowski Stanisław, s. Antoniego
1925
3 VII 1946
90.
Jarlecki Ryszard, s. Ludwika
1927
31 V 1946
91.
Jaromski Henryk, s. Wiktora
1924
10 V 1946
92.
Jasiński Józef, s. Aleksandra
1927
22 III 1946
93.
Jastrzębski Jan s. Aleksandra
1910
6 III 1946
94.
Jaworowski Marian, s. Ignacego
1923
25 XI 1949
95.
Jurczak Józef s. Józefa
1910
24 X 1945
96.
Jurgielewicz Alfons s. Jana
1910
28 XII 1945
97.
Jurkantowicz Leonard, s. Jana
1923
4 IV 1947
98.
Kaczyński Franciszek, s. Andrzeja
1916
18 XII 1946
99.
Kalinko Józef, s. Stanisława
1926
10 X 1946
100.
Kalinowski Alfred, s. Aleksandra
1923
10 V 1946
101.
Kalinowski Stanisław, s. Jana i Walerii
1928
4 III 1946
102.
Kalinowski Stanisław, s. Jana i Marianny
1928
4 III 1946
103.
Kalinowski Wacław, s. Romana
1910
10 I 1947
104.
Kalinowski Władysław, s. Józefa
1922
25 II 1946
105.
Kamieński Kazimierz, s. Franciszka
1919
11 X 1953
106.
Kamiński Anatol, s. Adama
1925
7 III 1945
107.
Kamiński Edward, s. Juliana
1924
3 IV 1946
108.
Karpienia Michał, s. Stanisława
1913
2 I 1947
109.
Karpiński Antoni, s. Katarzyny
1910
13 XII 1946
110.
Kaźmierski Mieczysław, s. Józefa
1923
21 IX 1946
111.
Kietliński Bolesław, s. Rocha
1924
20 II 1946
112.
Klepacki Mieczysław
1928
28 II 1946
113.
Klepacki Stanisław, s. Jana
1923
15 V 1946
114.
Kloza Kazimierz

12 III 1946
115.
Kłopotowski Franciszek, s. Józefa
1887
14 XII 1946
116.
Koc Zygmunt, s. Juliana
1925
23 I 1947
117.
Konikowski Witalis, s. Józefa
1914
11 IX 1946
118.
Konopko Jan, s. Mikołaja
1915
5 XI 1946
119.
Korolczuk Jan
1920
22 III 1946
120.
Korzeniewski Mieczysław, s. Stanisława
1917
17 X 1946
121.
Kosakowski Stanisław, s. Józefa
1909
27 I 1947
122.
Kosiński Witold, s. Leopolda
1920
21 VI 1946
123.
Kossakowski Adolf s. Józefa
1916
3 XI 1945
124.
Kosz Stanisław, s. Adolfa
1920
10 X 1946
125.
Kościołek Stefan, s. Jana
1927
28 VI 1946
126.
Kościołek Tadeusz, s. Jana
1927
28 VI 1946
127.
Kościuk Edward, s. Józefa
1926
2 I 1947
128.
Kowalewski Henryk, s. Franciszka
1928
23 I 1947
129.
Kozłowski Jan, s. Wiktora
1907
24 II 1950
130.
Krahel Czesław (stracony jako Kłoczko)
1919
18 II 1946
131.
Krasnodębski Marian, s. Wincentego
1920
21 VI 1946
132.
Krasowski Kazimierz, s. Stanisława
1918
29 XII 1954
133.
Krawczyk Wiktor, s. Aleksandra
1923
22 XI 1946
134.
Kudzielanko Eugeniusz, s. Pawła
1923
24 V 1946
135.
Kulągowski Tadeusz, s. Stanisława
1925
20 II 1953
136.
Kulesza Jan
1915
13 VII 1949
137.
Kulesza Melchior, s. Konstantego
1914
22 II 1946
138.
Kulesza Stefan, s. Józefa
1922
31 IX 1946
139.
Kułak Wacław
1924
28 II 1946
140.
Kundzicz Stanisław, s. Leopolda
1922
25 X 1946
141.
Kutyłowski Jan, s. Stanisława
1917
22 II 1946
142.
Kuźmicki Konstanty, s. Józefa
1923
10 X 1946
143.
Kuźmin Władysław, s. Józefa
1916
10 I 1946
144.
Lenkiewicz Kazimierz, s. Stefana
1924
2 VIII 1950
145.
Leonczuk Bolesław, s. Konstantego
1903
28 IV 1948
146.
Leszczyński Aleksander, s. Józefa
1910
21 II 1952
147.
Leszczyński Antoni, s. Stanisławy
1922
21 VI 1946
148.
Leszczyński Józef, s. Bolesława
1926
13 XII 1946
149.
Lewandowski Władysław, s. Bazylego
1928
27 III 1951
150.
Lisek Aleksander, s. Walentego
1926
25 I 1946
151.
Lupa Stanisław
1917
7 III 1946
152.
Łata Zdzisław, s. Józefa
1926
28 II 1946
153.
Łazarczyk Roman, s. Jana
1925
10 V 1946
154.
Łopuski Józef, s. Justyna
1924
10 X 1946
155.
Łosiewicz Władysław
1923
20 II 1946
156.
Łoś Jan
1928
15 IV 1946
157.
Łukaszuk Eugeniusz, s. Konstantego
1927
7 IX 1946
158.
Łukowski Józef, s. Piotra
1915
4 VI 1947
159.
Maciejewski Stefan, s. Dominika
1922
10 X 1946
160.
Makarewicz Franciszek, s. Władysława
1907
10 X 1946
161.
Maleszewski Czesław, s. Józefa (stracony jako Maliszewski Wacław)
1910
17 X 1946
162.
Malski Marian, s. Jana
1926
28 II 1946
163.
Mankiewicz Jan, s. Stanisława
1922
30 III 1946
164.
Marchel Lucjan, s. Bolesława
1926
27 XII 1946
165.
Marchel Zygmunt, s. Bolesława
1921
27 XII 1946
166.
Marciniak Stefan, s. Stanisława
1922
26 IX 1947
167.
Marecki Mieczysław, s. Michała
1925
7 II 1947
168.
Markiewicz Edmund, s. Feliksa
1911
14 XII 1946
169.
Markiewicz Władysław
1893
27 VI 1946
170.
Martyńczuk Antoni, s. Józefa
1925
4 III 1946
171.
Matejczyk Mieczysław, s. Edwarda
1925
22 III 1946
172.
Matys Kazimierz
1920
10 V 1946
173.
Michałowski Edward, s. Pawła
1917
7 III 1946
174.
Michałowski Stefan, s. Franciszka
1922
10 I 1947
175.
Michniewicz Jan
1918
18 VI 1946
176.
Minczewski Witold

12 III 1946
177.
Modzelewski Władysław s. Piotra
1915
22 I 1946
178.
Morecki Mieczysław
1925
7 II 1947
179.
Mościcki Józef, s. Kazimierza
1923
22 IX 1953
180.
Mróz Edward, s. Konstantego
1926
28 VI 1946
181.
Myszczyński Kazimierz, s. Kazimierza
1906
27 I 1947
182.
Naruszewicz Karol, s. Adolfa
1924
4 XII 1946
183.
Niedźwiecki Stanisław, s. Jana
1927
23 I 1947
184.
Nitta Jerzy, s. Romana
1921
11 VIII 1949
185.
Nowicki Jan
1915
7 III 1946
186.
Nowiński Kazimierz, s. Leona
1909
22 III 1946
187.
Obrębski Jan, s. Stanisława
1922
3 IX 1946
188.
Olszewski Tadeusz, s. Wawrzyńca
1920
13 XII 1946
189.
Orłowski Witold, s. Michała
1926
10 X 1946
190.
Ostrowski Bolesław, s. Ignacego
1924
14 XII 1946
191.
Ostrowski Józef
1905
27 VI 1946
192.
Ostrowski Leonard, s. Michała
1925
19 VIII 1946
193.
Ostrowski Władysław, s. Franciszka
1926
28 II 1946
194.
Oszczapiński Gabriel, s. Wiktora
1914
10 III 1951
195.
Ozdowski Józef, s. Stefana
1917
4 I 1945
196.
Pakuła Stanisław

12 III 1946
197.
Paradowicz Albin, s. Jana
1914
4 V 1950
198.
Parafianowicz Stanisław, s. Antoniego
1926
11 IX 1946
199.
Parzonko Kazimierz, s. Stanisława
1922
22 IX 1953
200.
Pawełko Ignacy, s. Stanisława
1907
14 V 1952
201.
Pfafenhausen Ryszard, s. Karola
1913
11 III 1946,
202.
Piekarski Marian, s. Stanisława
1927
11 IX 1946
203.
Piekutowski Czesław, s. Franciszka
1910
22 X 1946
204.
Pietuszko Leon, s. Jana
1922
27 IV 1946
205.
Piluk Stanisław, s. Władysława
1921
28 II 1946
206.
Pluciński Marian, s. Jana
1918
28 VI 1946
207.
Pokropowicz Bronisław, s. Kazimierza
1899
5 I 1946
208.
Poliński Stanisław, s. Władysława
1908
11 III 1946
209.
Poliński Witold, s. Józefa
1918
11 III 1946
210.
Popko Wincenty, s. Michała
1922
21 XII 1946
211.
Popławski Edward, s. Franciszka
1913
31 VIII 1946
212.
Popławski Józef, s. Józefa
1913
18 XII 1946
213.
Popławski Stanisław, s. Aleksandra
1909
18 XII 1946
214.
Potapa Mieczysław, s. Kazimierza
1921
11 III 1946
215.
Pryzwan Ignacy, s. Jana
1923
16 VII 1947
216.
Radziszewski Kazimierz, s. Wiktora
1917
22 IX 1953
217.
Rafałowski Władysław, s. Józefa
1922
10 I 1947
218.
Ragin Wacław, s. Stanisława
1924
24 II 1947
219.
Rajs Romuald, s. Stanisława
1913
30 XII 1949
220.
Roginski Adam, s. Witolda
1919
22 III 1946
221.
Rogowski Marian, s. Jana
1905
27 I 1947
222.
Rożnowski Hipolit, s. Kazimierza
1932
30 X 1952
223.
Rutkowski Antoni
1920
16 IV 1946
224.
Rybnik Aleksander, s. Michała
1906
11 IX 1946
225.
Rzemieniecki Arkadiusz, s. Jakuba
1910
24 V 1946
226.
Sadowski Wacław, s. Józefa
1929
3 IV 1952
227.
Sawicki Czesław, s. Adolfa
1920
19 XI 1948
228.
Sawicki Zygmunt
1929
22 III 1946
229.
Sawka Józef, s. Antoniego
1894
23 VIII 1947
230.
Sienkiewicz Edward, s. Franciszka
1912
18 XII 1946
231.
Siergiej Bronisław, s. Stanisława
1921
13 XII 1946
232.
Skowroński Jan, s. Antoniego
1922
29 VII 1948
233.
Skowroński Józef
1926
28 II 1946
234.
Skrocki Czesław, s. Bolesława
1910
24 I 1947
235.
Sokołowski Antoni
1913
27 VI 1946
236.
Sowulewski Franciszek, s. Antoniego
1915
11 IX 1946
237.
Stachnowicz Józef
1928
15 IV 1946
238.
Stalewski Józef, s. Juliana
1900
5 XI 1946
239.
Staśkiewicz Antoni, s. Antoniego
1923
25 XI 1946
240.
Staśkiewicz Kazimierz, s. Antoniego
1916
25 XI 1946
241.
Staśkiewicz Piotr, s. Antoniego
1905
125 XI 946
242.
Stefaniuk Mieczysław, s. Władysława
1925
21 VI 1946
243.
Stempkowski Eugeniusz, s. Konstantego
1924
28 VI 1946
244.
Stępień Wacław, s. Jana
1913
20 II 1946
245.
Strzałkowski Adolf, s. Piotra
1910
7 III 1946
246.
Strzałkowski Zygmunt, s. Adama
1921
17 X 1946
247.
Strzyżewski Paweł, s. Jana
1908
23 I 1947
248.
Sulik Witold
1925
19 III 1946
249.
Sykucki Mieczysław, s. Piotra
1927
21 VI 1946
250.
Szabłowski Bronisław, s. Franciszka
1916
14 XI 1945
251.
Szafrański Marian, s. Feliksa
1926
25 II 1946
252.
Szarejko Stanisław, s. Stanisława
1926
15 IV 1946
253.
Szarnowicz Edward, s. Jana
1926
4 IX 1951
254.
Szewczyk Marian, s. Bronisława
1927
3 IV 1947
255.
Śliwko Stanisław, s. Bolesława
1922
22 I 1946
256.
Śliwowski Franciszek, s. Franciszka
1909
3 IV 1946
257.
Świerpiel Józef, s. Wincentego
1904
21 XII 1946
258.
Świrydowicz Bronisław, s. Michała
1921
14 XII 1946
259.
Tararuj Ludwik, s. Stanisława
1927
18 XII 1946
260.
Tkacz Edmund, s. Franciszka
1922
21 VI 1946
261.
Toczydłowski Edward, s. Kazimierza
1906
7 III 1946
262.
Toczydłowski Henryk, s. Feliksa
1917
11 III 1946
263.
Tomaszycki Kazimierz, s. Wiktora
1914
21 XII 1946
264.
Tomaszycki Piotr, s. Wincentego
1926
10 X 1946
265.
Trocki Izydor, s. Antoniego
1910
22 III 1946
266.
Truskowski Zygmunt, s. Wiktora
1924
13 XII 1946
267.
Trykoszko Benon, s. Aleksandra
1928
14 XII 1946
268.
Turowski Franciszek, s. Bolesława
1910
28 II 1946
269.
Tyszkiewicz Eugeniusz
1924
20 II 1946
270.
Walinowicz Mieczysław, s. Władysława
1919
30 IX 1946
271.
Walukiewicz Jan, s. Wincentego
1923
4 XI 1944
272.
Waluś Czesław, s. Stanisława
1920
10 V 1946
273.
Wawiernia Zygmunt, s. Wiktora
1923
6 III 1946
274.
Wawrzyniak Franciszek, s. Franciszka
1913
13 III 1947
275.
Werner Karol, s. Alfreda
1913
14 II 1946
276.
Werpachowski Bernard, s. Franciszka
1916
6 VI 1946
277.
Westrych Henryk
1916
25 II 1946
278.
Wiedra Eugeniusz, s. Franciszka
1925
10 V 1946
279.
Wigda Wiktor, s. Kajetana
1928
5 XI 1946
280.
Wiśniewski Henryk s. Wojciecha
1915
19 X 1945
281.
Witek Czesław, s. Jana
1926
24 V 1946
282.
Witosławski Feliks, s. Feliksa
1907
27 VI 1946
283.
Wojtkowski Antoni, s. Jana
1898
31 XII 1946
284.
Wójtecki Stanisław, s. Józefa
1924
18 XII 1945
285.
Wysocki Stefan, s. Mieczysława
1926
5 XI 1946
286.
Zabielski Józef, s. Franciszka
1909
23 I 1947
287.
Zagórski Władysław, s. Władysława
1912
12 VIII 1946
288.
Zajączkowski Czesław
1919
19 III 1946
289.
Zakrzewski Czesław, s. Bolesława
1929
28 XI 1952
290.
Zalewski Edward, s. Piotra
1924
6 III 1946
291.
Zalewski Eugeniusz, s. Michała
1915
16 V 1946
292.
Zalewski Henryk, s. Aleksandra
1919
11 III 1946
293.
Zalewski Wacław, s. Antoniego
1928
11 X 1953
294.
Zamęcki Tadeusz, s. Franciszka
1923
27 I 1947
295.
Zdanowicz Antoni, s. Piotra
1917
8 IV 1946
296.
Zgierun Jan, s. Stanisława
1928
21 VI 1946
297.
Zyskowski Stanisław
1924
19 III 1946
298.
Żakowski Józef, s. Bronisława
1924
5 XI 1946
299.
Żero Konstanty, s. Konstantego
1897
31 V 1950
300.
Żukowski Józef, s. Aleksandra
1927
25 II 1946
301.
Żynel Edmund, s. Józefa
1926
28 VI 1946
302.
Żynel Zenon, s. Józefa
1923
17 XII 1946

Zmarli w więzieniu w Białymstoku w latach 1944-1956

Nazwisko i imię, imię ojca lub matki
Rok urodzenia
Data śmierci

Antkiewicz Franciszek, s. Franciszka
1920
9 VII 1945
Bojarski Stefan, s. Tomasza
1902
26 IX 1945
Borowski Paweł

10 XI 1950
Berensztejn Brunon, s. Rudolfa
1923
20 XII 1945
Brzostek Edward

18 lub 20 V 1946
Chmielowski Maksymilian, s. Mariana
1890
20 XII 1949
Cylwik Henryk, s. Aleksandra
1928
16 lub 17 I 1947
Denisiuk Paweł

5 VI 1946
Duchnowski Antoni, s. Jana
1883
12 V 1948
Dudka Jan, s. Kazimierza
1892
21 IX 1946
Fleks Józef, s. Antoniego
1903
VIII 1950
Flero Kazimiera
1905
20 VIII 1952
Frencko Leokadia, c. Józefa
1890
11 IX 1945
Gizelowa Marianna, c. Józefa
1891
2 VIII 1945
Głuszuk Jan
1900
20 II 1952
Gojko Julian, s. Ksawerego
1909
24 XI 1945
Haweńczuk Stefan

4 VI 1947
Hetman Franciszek, s. Józefa
1899
27 IV 1945
Hwatki-Polak Leon
1892
1 VII 1945
Iwaniuk Bazyli

11 XI 1945
Iwanow Karol

30 VIII 1945
Jadowka Czesław, s. Cypriana
1905
15 II 1945
Janczewski Ignacy, s. Aleksandra
1910
14 VI 1947
Janeczek Konstanty, s. Kazimierza
1902
5 V 1948
Janul Antoni
1918
23 XI 1952
Jaworowski Stanisław, s. Jana
1901
30 XI 1945
Jesionek Jan, s. Stanisława
1911
15 VIII 1949
Kajdewicz Ignacy, s. Kazimierza
1893
19 IX 1946
Karwowski Ignacy, s. Ignacego
1901
19 V 1945
Kieda Feliks

27 I 1951
Klein Antonina

10 I 1946
Kosakowski Antoni, s. Aleksandra
1914
18 III 1945
Kosiński Zdzisław, s. Stanisława

5 XI 1951
Kozłowski Bolesław

22 II 1946
Krygier Walenty, s. Karola
1893
8 XI 1944
Kupryanów Zdzisław, s. Władysława
1923
20 lub 21 VII 1946
Kuźmińska Janina, c. Piotra
1920
17 V 1945
Lebiedziński Edward, s. Józefa
1927
6 XII 1948
Leszczyński Kazimierz, s. Michała
1926
26 XI 1945
Lewczuk Tadeusz, s. Aleksandra
1883
1 I 1946
Łukasiewicz Stanisław, s. Piotra
1907
24 VIII 1946
Marchewka Fryderyk

19 X 1946
Melzer Paul

18 III 1950
Miekiczuk Sergiusz
1890
26 V 1952
Modzelewski Józef, s. Antoniego
1904
15 V 1947
Murawski Jan
1909
9 X 1946
Niżni Teodor, s. Stanisława
1900
31 VII 1946
Olędzki Walenty, s. Walentego
1914
26 I 1945
Olszewski Paweł, s. Adama
1902
5 IX 1948
Półtorzecki Adam Andrzej, s. Bolesława
1897
14 lub 15 IV 1952
Pruszkowski Hieronim, s. Szczepana
1931
23 III 1953
Rańczuk Emil, s. Karola
1902
21 III 1945
Rogalewski Wacław

16 IV 1946
Rybko Jan
1877
22 VI 1945
Selwesiuk Mikołaj

3 III 1946
Siereda Wasyl
1889
22 III 1945
Snarski Jan

13 III 1946
Sokołowski Paweł, s. Sergiusza
1902
22 VI 1953
Sokołowski Tadeusz, s. Józefa
1925
3 III 1945
Suchowierski Józef
1913
12 V 1945
Szczyglewski Józef

26 I 1951
Szerszeń Kazimierz
1928
7 XI 1947
Szeszko Henryk

9 I 1946
Szubszyński Józef, s. Józefa
1903
3 VIII 1947
Szydłowski Eugeniusz, s. Wiktora
1925
6 XII 1946
Truszkowski Mirosław, s. Józefa
1933
15 VI 1953
Turowicz Wojciech

1 IX 1951
Waltz Helena
1889
10 II 1945
Wardziński Franciszek, s. Franciszka
1905
27 II 1947
Wiśniewski Władysław vel Józef, s. Józefa
1918
30 lub 31 III 1947
Witta Eugeniusz, s. Eugeniusza
1884
2 II 1945
Władyko Andrzej

15 IX 1950
Wołczecki Julian

12 IX 1945
Wołonciej Stanisław, s. Wincentego
1879
9 X 1945
Wróbel Józef, s. Józefa
1920
16 VI 1947
Wróblewski Franciszek

3 III 1946
Zaborowski Kazimierz
1909
24 XI 1947
Zajko Franciszek, s. Aleksandra
1899
25 VII 1946
Zajkowski Mieczysław
1919
1951
Zalega Jan, s. Wojciecha
1891
13 VII 1946
Zalewski Władysław, s. Wincentego
1919
26 V 1945
Zaniewski Zygmunt, s. Bolesława
1925
25 XI 1945
Zimler Franciszek

26 XII 1945
Zimler Franciszek [?]

16 lub 20 V 1946

Czytaj e-wydanie »

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie