Rozstrzygnęliśmy ranking Innowacje 2013

Wojciech Jarmołowicz (peż) Fot. Wojciech Wojtkielewicz
To są ludzie i firmy, dla których działalność innowacyjna jest wpisana w strategię przedsiębiorstwa

Nie ma barier, są tylko wyzwania

– przekonywała  dr Jolanta Koszelew, jedyny broker innowacji w naszym województwie w czasie gali rankingu Innowacje 2013 Kuriera Porannego (26 marca). I dzieliła się swoimi doświadczeniami z wprowadzania innowacji m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. - Musimy wprowadzić u nas kulturę innowacji. Bez tego trudno nam będzie być konkurencyjnym na rynku - dodawała.

– To nasi klienci uczą nas, jakie instalacje LPG chcą kupować – dodawał Wojciech Piekarski, szef marketingu AC S.A., powołując się na doświadczenia tej spółki z rynku meksykańskiego. - Wierzę, że za rok więcej osób przyzna się, że jeździ autami na gaz. Naprawdę to są bezpiecznie i innowacyjne rozwiązania.

Blisko sto osób wzięło udział w podsumowaniu 7. edycji konkursu na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa woj. podlaskiego. Firmy, zgłaszały się, wysyłając do redakcji wypełnione ankiety. Później kapituła – złożona z ekspertów z Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej – odwiedziła przedsiębiorstwa i podjęła ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród i wyróżnień.

Dziś (26 marca) przyszedł czas podsumowań i dzielenia się wiedzą. Na scenie najpierw zaprezentowali się ubiegłoroczni laureaci rankingu: firmy Malow, Palisander i APS. Później Czar-Dent (także laureat z ub. roku) pokazał, jak innowacje mogą zmienić stosunek ludzi do stomatologii.
O swoich nowych projektach opowiedział także Piotr Psyllos - jeden z największych podlaskich młodych talentów.
Zgromadzeni mogli się też dowiedzieć o zaletach programu SAP (to system informatyczny, który pomaga w zarządzaniu firmą).

Niewątpliwą atrakcją spotkania była możliwość zapoznania się z dokonaniami młodych konstruktorów i wynalazców z Politechniki Białostockiej, Państwowego Gimnazjum nr 15 w Białymstoku, III Liseum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

- To jest nasza przyszłość - komentowali ich osiągniecia przedsiębiorcy i chętnie wymieniali z młodymi ludźmi kontakty. 

Finał to oczywiście przyznanie nagród i wyróżnień. Otrzymali je (na pierwszym zdjęciu od lewej): nadinsp. Mirosław Sienkiewicz, Izba Celna w Białymstoku (wyróżnienie dla innowacyjnego urzędu), Jacek Kłos, Plum (kat. produkcja), Henryk Owsiejew, Malow (nagroda specjalna), Andrzej Sobolewski, ChM (wynalazca), Mariusz Jurczewski, Empem (kat. usługi), Wojciech Piekarski, AC S.A. (kat. produkcja), Andrzej Dunaj, KSB Grupa (kat. usługi), Joanna Podbielska, Mlekovita (nagroda specjalna).

Nagrodę dla wynalazców otrzymali także: Waldemar Płomiński, Marcin Rożko i Bogusław Grądzki z firmy Polbud S.A. Zakład Eko Energia – z przyczyn zawodowych nie mogli być wczoraj z nami.

Organizatorami rankingu są: Kurier Poranny i NOT Białystok.
Partnerzy: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Czar-Dent oraz Dignus IT Solutions.
Do zobaczenia za rok.

W tegorocznej edycji udział wzięły firmy: 

Kategoria usługi:

EMPEM Group
Miejscowość: Białystok
Zatrudnienie: 4
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: ogólnopolski
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła z eksportu: 5 proc.
Główne segmenty działalności:

  • opracowywanie strategii marketingowych – doradztwo w budowaniu strategii marketingowych oraz planowaniu kampanii reklamowych; 
  • organizowanie marketingu – pomoc w organizacji procesów oraz tworzeniu struktur i działów marketingowych w rozwijających się firmach.
  • działania PR
  • przeprowadzanie audytu marketingowego

Główne innowacje wprowadzone w 2013 r.: wdrożenie usługi wideo-streamingu, za pomocą którego każda impreza, event, konferencja ma szansę dotarcia do widzów z całego świata. Produkowany sygnał w jakości HD (6 kamer, ramię kamerowe) za pomocą dedykowanych serwerów jest rozsyłany na strony internetowe, na których wklejany jest specjalny player, umożliwiający odbiór transmisji.  

Freshlogic
Miejscowość: Białystok
Zatrudnienie: 1
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: międzynarodowy
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła
z eksportu: brak danych
Główne segmenty działalności: 

  • konsulting w zakresie budowy oraz rozbudowy dedykowanych systemów e-commerce,
  • tworzenie dedykowanych rozwiązań w zakresie wykorzystania ich w Internecie,
  • budowa specyfikacji oraz prototypowaniem serwisów internetowych.

Główne innowacje wprowadzone w 2013 r.: Serwis upolujebooka.pl – największa opracowana oferta e-booków i najbardziej zaawansowana porównywarka cenowa e-booków, która umożliwia dostęp nawet do 10 e-booków w cenie jednej książki papierowej. System posiada wiele zalet, wspierających osoby czytające książki elektroniczne w taki sposób, aby mogły mogły jeszcze bardziej doceniać temat nowoczesnego dostępu do wiedzy i wspierać kulturę.  

Homeschool Kuczyńscy Sp. j.
Miejscowość: Białystok
Zatrudnienie: 3
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: ogólnopolski
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła z eksportu: 0 proc.
Główne segmenty działalności: szkoła językowa. „ Poprzez nasze kursy realizujemy misję nauczania języków przydatnych w komunikacji na każdym poziomie zaawansowania. Poprzez empatyczne podejście do naszych studentów realizujemy misję pomocy w przezwyciężaniu lęku przed mówieniem w języku obcym. Poprzez nieustanne szkolenie się oraz organizację konferencji metodycznych realizujemy misję podwyższania jakości nauczania i promocji wysokich standardów nauki” – piszą nasi bohaterowie o swojej misji na stronie internetowej.

Główne innowacje wprowadzone w 2013 r.: Wielki Test Języka Angielskiego, www.polskaznaangielski.pl Polega na bezpłatnym testowaniu Polaków w poszczególnych miastach. Organizator ogólnokrajowy: Homeschool, organizatorzy lokalni: szkoły językowe, z którymi firma nawiąże współpracę i przekaże know-how.  

Ideal Group Sp. z o.o.
Miejscowość: Białystok
Zatrudnienie: 53
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: międzynarodowy
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła
z eksportu: 7 proc.
Główne segmenty działalności: firma vedingowa, oferująca formę zaopatrzenia w artykuły żywnościowe i napoje przy pomocy specjalnych maszyn.
Miesięcznie z usług białostockiej firmy korzysta ponad 1 mln konsumentów – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w takich miejscach jak dworce, miejsca pracy, biura, uczelnie, szkoły, szpitale oraz podmioty z rynku HORECA (HOtele, REstauracje, KAwiarnie).
Spółka wielokrotnie nagradzana w różnych konkursach.

Główne innowacje wprowadzone w 2013 r.: innowacja technologiczna – wdrożono zaawansowany, zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem SAP; innowacja produktowa – wyprodukowano urządzenie do kawy.  

Inspiracje światłem
Miejscowość: Białystok
Zatrudnienie: 2
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: ogólnopolski
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła z eksportu: brak danych.
Główne segmenty działalności: projektowanie, doradztwo i wykonawstwo oświetlenia  w zakresie kreowania światłem domów, biur , obiektów sakralnych,  salonów sprzedaży, sal bankietowych, budynków biurowych i przemysłowych. Przepowadzanie pomiarów natężenia oświetlenia wymaganego przez  PIP i Sanepid.     

Główne innowacje wprowadzone w 2013 r.: innowacja technologiczna – stanowisko laboratoryjne do szacowania ilości światła LED zza membrany Barrisol; sterowanie oświetleniem dynamicznym – efektowym.

Izba Celna w Białymstoku
Miejscowość: Białystok
Zatrudnienie: 1123
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: międzynarodowy
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła
z eksportu: brak danych.
Główne segmenty działalności (wybrane zadania): kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów; wymiar i pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów; wymiar i pobór podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu importu towarów, kontrola, szczególny nadzór podatkowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego, wykonywanie zadań wynikających z ustawy o grach hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń.

Główne innowacje wprowadzone w 2013 r.: Zwrot VAT dla podróżnych i innowacja dla podróżnych na granicy. Szybki i łatwy dostęp do danych z wykorzystaniem technologii informatycznych, co w konsekwencji spowodowało m.in. skrócenie czasu odprawy na granicy. 

KSB Grupa Sp. z o.o.
Miejscowość: Stołowacz k. Bielska Podlaskiego
Zatrudnienie: 119
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: międzynarodowy
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła z eksportu: 10 proc.
Główne segmenty działalności: projektowanie i budowa różnego rodzaju hal: przemysłowych, obiektów sportowych, magazynów, sklepów itd. Projektowanie i realizacja nowoczesnych i w pełni zmechanizowanych budynków inwentarskich. Obory budowane w systemie KSB są wyposażone w roboty do dojenia krów, do podgarniania paszy, sprzątające i czyszczące zwierzęta, którymi rolnik może zarządzać za pośrednictwem internetu.

Główne innowacje wprowadzone w 2013 r.: innowacja technologiczna – w pełni skomputeryzowana obora. Główna tajemnica budynku tkwi we właściwym, bardzo precyzyjnym usytuowaniu względem siebie wszystkich grup zwierząt. Innowacja produktowa – budynki inwentarskie na indywidualne zamówienia; rolnik nie wychodząc z domu może zareagować na potrzeby zwierząt, sprawdzić ich wydajność, a w razie potrzeby dozować antybiotyk lub odprowadzić do izolatki.  

Kategoria produkcja: 

AC S.A.
Miejscowość: Białystok
Zatrudnienie: 392
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: międzynarodowy
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła z eksportu: 59,4 proc.
Główne segmenty działalności: produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do samochodów, ze szczególnym uwzględnieniem produktów do autogazu, wśród których wiodącą rolę odgrywają sterowniki do instalacji LPG/CNG.
Główne innowacje wprowadzone w 2013 r. :
technologiczne: poszerzanie i aktualizowanie funkcjonalności wyrobów spółki w celu dostosowania ich do często nietypowych potrzeb poszczególnych rynków, na których jest prowadzona sprzedaż; produktowe: STAG-$ Q-BOX Plus, STAG200 GoFast – innowacyjne kontrolery wtrysku gazu LPG/CNG; AC R01 CS – zastosowanie elektrycznego dogrzewania boku reduktora, co umożliwia wcześniejsze przełączenie silnika na gaz lub wręcz rozruch silnika bez wykorzystania benzyny; organizacyjna: m.in.  powołanie Biura Projektów; marketingowa: uruchomienie strony internetowej tak samo działającej i wyglądającej na każdym urządzeniu mobilnym. 

ChM Sp. z o.o.
Miejscowość: Lewicki, gm. Juchnowiec Kościelny
Zatrudnienie: 391
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: międzynarodowy
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła z eksportu: 65 proc.
Główne segmenty działalności: produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów  medycznych
Główne innowacje wprowadzone w 2013 r.:
technologiczna: w trakcie wprowadzania jest technologia wtrysku polimerów medycznych w cleanroomie; aplikacja CAM dedykowana do automatów tokarskich – prawdopodobnie pierwsze wdrożenie w kraju; produktowa: implant na miarę – na podstawie obrazu uzyskanego z tomografii firma zaprojektowała i wydrukowała w 3D tytanowy fragment żuchwy; lekarze z USK w Białymstoku dokonali udanego wszczepienia implantu,  zastępując nim fragment kości usunięty w związku z chorobą nowotworową i znacząco poprawiając komfort życia pacjenta. Była to pierwsza tego typu operacja w regionie przeprowadzona przez zespół prof. dr hab. n. med. Stanisławy Zyty Grabowskiej i jedną z pierwszych w kraju. Zabieg potwierdził skuteczność opracowanej technologii.    

Letniskowo.pl s.c. Jacek Solka, Marek Garkowski
Miejscowość: Sokółka
Zatrudnienie: 2
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: ogólnopolski
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła z eksportu: 0 proc.
Główne segmenty działalności: całoroczne, ocieplane domki letniskowe w różnych rozmiarach, w pełni wyposażone i gotowe do zamieszkania oraz domki handlowo-usługowe.

Główne innowacje wprowadzone w 2013 r.:  firma rozpoczęła produkcję domków na kółkach jako druga w Polsce. Domki przyjeżdżają do klientów gotowe do zamieszkania. Mają wszelkie instalacje, meble, wykończenie według zamówienia klienta. Domek podjeżdża w samochodzie  dostawczym, a koła są po to, aby go ustawić na działce. Produkcja każdego trwa ok. 6 tygodni. Domek jest dostosowany do warunków atmosferycznych zgodnie z normami wyznaczonymi przez normy UE. 

Malow Sp. z o.o.
Miejscowość: Suwałki
Zatrudnienie: 436
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: międzynarodowy
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła z eksportu: 59 proc.
Główne segmenty działalności: produkcja bardzo szerokiego asortymentu mebli metalowych
Główne innowacje wprowadzone w 2013 r.: technologiczna – linia do zgrzewania drzwi i półek do szaf i regałów metalowych z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem, zintegrowana  z automatyczną linią Wemo do produkcji szaf i paneli metalowych (zaprojektowana i wykonana  przez byłych pracowników naukowych PB); produktowa – ww. linia pozwala na sprawne zgrzewanie drzwi i półek nowej konstrukcji z jednego kawałka blachy; organizacyjna – linia pozwala na wyprodukowanie czterokrotnie więcej elementów niż przed automatyzacją, nie wymaga stałej obecności operatora, który w tym czasie może realizować inne zadania.

Plum Sp. z o.o.
Miejscowość: Ignatki k. Białegostoku
Zatrudnienie: 212
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: międzynarodowy
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła z eksportu: 1,54 proc.
Główne segmenty działalności: projektowanie i produkcja innowacyjnej elektroniki przemysłowej dla gazownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji oraz wodociągów.
Główne innowacje wprowadzone w 2013 r.:  produktowa – eco Touch 800P – urządzenie wykonane w zaawansowanej technologii, które kontroluje proces spalania w kotłach i palnikach peletowych oraz innych koltach na biomasę; w regulatorze zastosowano system inteligentnego menu, w którym elementy niepodłączone są niewidoczne; macMATIIIE – nowoczesne urządzenie pomiarowe, oparte o technikę mikroprocesorową; organizacyjna – wdrożenie urządzenia do automatycznej inspekcji optycznej AOI na wydziale montażu płyt (urządzenie wyręcza kontrolera, zastępuje wzrok, fotografuje i ukazuje miejsce błędu w dużym powiększeniu).

Polbud S.A.
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Zatrudnienie: 229
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: międzynarodowy
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła z eksportu: 0,2 proc.
Główne segmenty działalności: usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych na obszarze wschodniej i centralnej Polski, a także produkcja okien i drzwi z profili aluminiowych oraz PCV (m.in. profili Schüco).
Główne innowacje wprowadzone w 2013 r. : technologiczna – jedyna w Polsce linia do produkcji małych, przydomowych elektrowni wiatrowych o pionowej osi obrotu; produktowa – wdrożono do sprzedaży ww. system elektrowni, zestaw składa się z turbiny, generatora, elektroniki sterującej oraz masztu (pozwala na produkcję prądu już przy niskich i średnich prędkościach wiatru).  

SM Mlekovita
Miejscowość: Wysokie Mazowieckie
Zatrudnienie: 2476
Zasięg działalności przedsiębiorstwa: międzynarodowy
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła z eksportu: 30 proc.
Główne segmenty działalności: produkcja mleka i przetworów mleczarskich
Główne innowacje wprowadzone w 2013 r.: technologiczna – zmiana i usprawnienie procesów produkcji przez inwestycję w budowę i rozbudowę linii technologicznych; dzięki modernizacji oczyszczalni ścieków osiągnięto efekt ekologiczny w postaci zwiększenia przepustowości oraz poprawienia jakości ścieków (zastosowany proces fermentacji osadów stanowi odnawialne źródło energii. Wytworzony biogaz wykorzystany jest jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła pod potrzeby technologiczne zakładu); produktowa – wprowadzone zostały twarogi bezformowe w „klinku” i tzw. „stadionie”,  sosy jogurtowe oraz Jogurty Polskie; organizacyjna – otwarcie  pierwszego w branży centrum dystrybucyjnego w formacie Cash&Carry i rozszerzenie zakresu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania o certyfikat Systemu  Bezpieczeństwa Żywności FSSC 2200, równoważny z IFS i BRC.

Soled Projekty i dekoracje świetlne Jacek Solka
Miejscowość: Białystok
Zatrudnienie: 5
Zasięg działalności przedsiębiorstwa:  ogólnopolski
Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła z eksportu: 2 proc.
Główne segmenty działalności: produkcja, sprzedaż oraz montaż oświetlenia LED i światłowodowego na terenie całej Europy

Główne innowacje wprowadzone w 2013 r.: produktowe – lustra podświetlane LED z piaskowymi wzorami;  lustra do wizażu z żarówkami LED; lustro make up stand do wizażu w ramie, żyrandole światłowodowe; organizacyjne – przeorganizowanie magazynu i biura, dodatkowe pomieszczenia biurowe; marketingowa – wdrożenie systemu automatyzacji marketingu Sales/Manago; wdrożenie ośmiu konfiguratorów produktów firmy Soled.
 

 

 

Ukraińcy rezygnują z pracy w Polsce

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3