Przymusowe zamknięcie w DPSie jest możliwe. Czy białostocki patostreamer trafi na obowiązkowe leczenie?

ps
Print Screen z róznych kanałów w serwisie YouTube
O białostockim Youtuberze „Majorze Suchodolskim” pisaliśmy już kilkukrotnie. Zamieszczane przez niego materiały wideo w sieci Youtube niepokoją naszych czytelników, a zwłaszcza rodziców nastoletnich dzieci, którzy jak twierdzą opiekunowie – chłoną te „głupoty” jak gąbka i niestety widać, że ma to na nich zły wpływ. Filmy są wulgarne, często mówiące o przemocy, pokazujące ludzi pod wpływem alkoholu czy odurzających się chemicznymi środkami wziewnymi. Co gorsza, sami patostreamerzy podkreślają, że na publikacji takich materiałów można bardzo dobrze zarobić, o czym dalej w artykule. Jest jednak nadzieja, że patostreamer trafi przymusowe leczenie.

Kosztowne wypady do lasu, za które płacą podatnicy

Białostocki patostreamer, który prowadzi swój kanał YouTube pod nazwą „Wojtek z Bombasu” to 46-letni mieszkaniec Białegostoku. Jak wiemy z zamieszczanych przez niego materiałów wideo w sieci YouTube – jest on alkoholikiem, który odbywał, a także odbywa obowiązkowe terapie w grupie AA, a także osobą uzależnioną od odurzania się oparami rozpuszczalników. Sam przyznał się do tego na materiale nagranym 23 marca br. na kanale „Wojtek z Bombasu”. „Sam powiedział policjant, że rozpuszczalnik to nie narkotyk. Żebym nie chodził do lasu, tylko znalazł sobie jakieś spokojne miejsce. Ja to robię z nudów” - powiedział patostreamer. Za „radą” policjanta, zaprzestał odurzania się w miejscach publicznych, a dopuszcza się tego na posesji, na której mieszka.

Poczeka Pan tu, posłucha jakie odgłosy będą dochodziły zza bramki – mówi jeden z sąsiadów, który mieszka przy ul. Szkolnej w Białymstoku. Krzyki, jęki, bluzgi, masakra. To jest nie do zniesienia. Tego słuchają nasze dzieci, wie Pan? – dodaje zdenerwowany sąsiad.

Niestety nie udało nam się tego osobiście zaobserwować.

CZYTAJ TAKŻE: Białostocki youtuber Major bezkarny. Publikuje ogłupiające filmiki i ma rzeszę fanów. Najczęściej nieletnich. Ich rodzice są oburzeni

Zapytaliśmy także białostocką policję o interwencje dotyczące patostreamera, które miały miejsce w przestrzeni publicznej, ponieważ mało tego, że odurzał się on w miejscu publicznym – najczęściej w rezerwacie przyrody przy ul. Zwierzynieckiej, to pozostawiał po sobie nieczystości w postaci butelek po rozpuszczalniku, reklamówek z tym środkiem chemicznym oraz innych śmieci, za co został ukarany w marcu br. mandatami na łączną sumę 1600 zł. Podczas nagrywanych interwencji, gdy odurzanie się „Majora” miało miejsce w miejscach publicznych, widać ilość służb zaangażowanych w pomoc patostreamerowi. Było to zazwyczaj kilkoro policjantów, pracownicy Straży Miejskiej, a także karetka pogotowia, ratownicy medyczni. Można sobie wyobrazić jakie koszta generuje taka interwencja, za którą i tak zapłacą wszyscy podatnicy. Zapytaliśmy więc konkretnie ile interwencji tego typu zostało przyjętych przez służby.

Wystąpiłam o przefiltrowanie systemu napływania zgłoszeń. Proszę uzbroić się w cierpliwość, to wymaga wielu operacji. Jak tylko otrzymam interesujące Pana dane, natychmiast udzielę odpowiedzi – odpisała nam asp. Katarzyna Zarzecka, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Kilka dni później otrzymaliśmy odpowiedź: od Pani aspirant, brzmiącą: „z przykrością muszę poinformować, iż nie jestem w stanie przekazać Panu informacji na temat ilości interwencji dotyczących odurzającego się mężczyzny. System, którym dysponujemy nie jest w stanie wyfiltrować wskazywanych przez Pana danych, a tym samym wskazać ilości interwencji podjętych w stosunku do określonej osoby, będącej w opisywanym przez Pana stanie psycho-fizycznym. Rzecz tym samym dotyczy również ilości funkcjonariuszy zaangażowanych w interwencję”.

Sądowy nakaz leczenia – bez nadzoru? Sprawa w Prokuraturze

Mimo, iż treści pojawiające się regularnie na różnych kanałach YouTube, prezentujących „Majora” odurzającego się rozpuszczalnikiem czy będącego pod wpływem alkoholu, jaki sens mają sądowe nakazy leczenia uzależnionych osób? Sam zainteresowany, wielokrotnie mówił publicznie na materiałach wideo w sieci YouTube, iż leczy się od alkoholizmu w Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, mieszczącego się przy ul. Storczykowej 5 w Białymstoku. Mimo leczenia, alkoholizuje i narkotyzuje się nadal. O komentarz zasadności – jak widać bezskutecznego leczenia, poprosiliśmy osoby zarządzające tym ośrodkiem. Kierownik Poradni informuje iż w określonych przypadkach ma wypracowane przez lata funkcjonowania Poradni metody. I tak, w przypadku osób które nie realizują kontraktu z niżej wymienionych powodów takich jak:

•nie są w stanie utrzymywać abstynencji niezbędnej do realizacji programu psychoterapii,
•nie są w stanie systematycznie uczestniczyć w zajęciach,
•nie realizują zaleceń służących pozytywnym zmianom,
•nie akceptują programu terapii lub wykazują brak motywacji do udziału w terapii i ww. sytuacjach konieczna jest zmiana sposobu leczenia z ambulatoryjnego na stacjonarny.

Podejmując ww. decyzję zespół Poradni bierze pod uwagę informacje od rodzin pacjentów i osób trzecich, korzysta z tych informacji celem jak najlepszego wykorzystania tych danych w celu pomocy pacjentowi. W przypadku pacjentów, którzy są zobowiązani do leczenia przez postanowienie Sądu, kierownik natychmiast występuje z prośbą do Sądu o zmianę sposobu leczenia – odpowiedział nam Pan Jerzy Mirosław Słąpek, kierownik ośrodka przy Storczykowej 5 w Białymstoku.

Czy skieruje on pismo do sądu w sprawie „Majora” nie udało się nam dowiedzieć. Zapytanie w tej sprawie skierowaliśmy również do Sądu w Białymstoku. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż Sąd nie ma możliwości podejmowania działań z urzędu w stosunku do osób dorosłych podejmujących zachowania opisane w naszym mailu, wobec czego jego wydruk został przesłany organom uprawnionym do ewentualnego inicjowania działań.

Wydruk został przesłany do MOPR w Białymstoku i Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe w Białymstoku – powiedział Porannemu Marcin Wołyń z Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Co na to MOPR?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku podejmował działania w granicach kompetencji ustawowych, mając na celu poprawę sytuacji mężczyzny („Majora” dop. Red.). Każdy sygnał wpływający do MOPR w Białymstoku, informujący o trudnej sytuacji tego mężczyzny jest niezwłocznie weryfikowany przez pracowników socjalnych we współdziałaniu z innymi służbami, przede wszystkim z Policją.

Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Filmy umieszczane na portalu YouTube (o których mowa – przyp. Red.) z udziałem mężczyzny, naruszają dobre obyczaje, ale mają też aspekt demoralizujący w zakresie promocji napojów alkoholowych poprzez ich publiczną degustację, nie wspominając już o publicznym odurzaniu się środkami wziewnymi i innymi substancjami psychoaktywnymi, jednak wszelkie treści publikowane na portalach społecznościowych, stronach internetowych i kanałach YouTube nie podlegają kontroli MOPR – powiedziała nam mgr Jolanta Perkowska, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Co na to YouTube?

Na prośbę rodziców, którzy zgłosili się do naszej redakcji i chcą pozostać anonimowi, zbadaliśmy jak wygląda kwestia materiałów wideo zamieszczanych między innymi przez białostockich patostreamerów. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy serwis YouTube przedstawicielstwo w Polsce.

Nie komentujemy poszczególnych przypadków. Komentarzem jest nasze oświadczenie co do zasad, które obowiązują użytkowników YouTube – poinformowała nas Pani Elżbieta Różalska, Communicatins Manager YouTube.

Oświadczenie pochodzi z biura prasowego YouTube i brzmi:

„Mamy jasne zasady określające, które treści są niedopuszczalne do publikowania na YouTube. Nasz zespół weryfikuje zgłoszone filmy, aby sprawdzić, czy są one zgodne z Wytycznymi dla społeczności. Treści, które naruszają nasze zasady, są usuwane z serwisu. Na filmy, które mogą być nieodpowiednie dla wszystkich użytkowników nakładane są ograniczenia wiekowe”.

Niektóre filmy mogą nie łamać zasad, ale być nieodpowiednie dla wszystkich – i na te nakładane są wtedy ograniczenia dodaje Elżbieta Różalska. Okazuje się, iż oprócz filmu można również zgłosić cały kanał, w którym można wskazać konkretne filmy i komentarze oraz podać dodatkowe informacje o problemie. Sprawdziliśmy jak to działa. Wybraliśmy około 50 filmów, które pokazują przemoc słowną, treści bardzo wulgarne, obrazoburcze między innymi z kanałów „Major Suchodolski”, „Wojtek z Bombasu” i „Mleczny Człowiek”. Mimo naszych zgłoszeń, żaden film nie został skasowany, a materiały te mają bardzo dużą oglądalność. Sprawy nie skomentowano, ale Pani Monika Różalska wskazała, iż „dodatkowo warto pamiętać, że YouTube jest serwisem przeznaczonym na osób 13+. Dla dzieci do 13 roku życia stworzyliśmy specjalną aplikację YouTube Kids, rodzice mają również do dyspozycji narzędzie Family Link, które pozwala im włączyć ograniczony dostęp do treści swoim dzieciom” – tłumaczy.

Czy zmuszenie do przymusowego leczenia w ośrodku zamkniętym jest możliwe?

Opinii zasięgnęliśmy w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, w którym to „Major” wielokrotnie przebywał na badaniach bądź detoksykacji, mówiąc o tym publicznie na swoim kanale YouTube. Na jakich zatem zasadach umieszcza się na oddziale odwykowym osobę uzależnioną od alkoholu?

Leczenie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, "dopalacze", leki) jest dobrowolne. Pacjenci mają możliwość korzystać z leczenia w poradniach odwykowych, oddziałach dziennych i oddziałach całodobowych. Zazwyczaj początek terapii jest w poradni, gdzie w zależności od aktualnego stanu pacjenta podejmowana jest decyzja o tym, jakie postępowanie jest najbardziej właściwe. Czasami niezbędne jest rozpoczęcie leczenia od "odtrucia" i wówczas pacjent otrzymuje skierowanie do leczenia w całodobowym oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych czy do oddziału detoksykacyjnego dla osób uzależnionych od innych substancji. Osoba uzależniona może być skierowana do leczenia także bez jej zgody w trybie zobowiązania sądowego. Cytując informację ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: "Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Podstawę prawną zobowiązania do leczenia stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powyższą procedurę wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich (...), systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny – powiedział Porannemu lekarz, Pan Wiesław Rutkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy.

Przymus stosowany jest na etapie doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłego, na rozprawę w sądzie i do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji, jeśli odmawia ona współpracy. Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowego wbrew jego woli. Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie". Sąd rozpatrując sprawę przekazaną przez ww komisję może orzec zobowiązanie do leczenia w warunkach poradni, oddziału dziennego lub oddziału/ośrodka całodobowego. Sąd na wniosek ośrodka prowadzącego terapię może zmienić postanowienie i wskazać ośrodek inny niż w pierwotnym postanowieniu – dodaje lekarz.

Podobną procedurę wskazuje medyk, w przypadku zaniepokojonych rodziców dzieci, które oglądają materiały wideo z patostreamerami. Aby cała procedura oparła się o Sąd, konieczne jest zgłoszenie takiego problem do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

CZYTAJ TEŻ: Czy „Major Suchodolski” głodził psa? Czy szczeniaka ukradli z posesji zaniepokojeni widzowie? Patostreamer wciąż bezkarny!

Przymusowe zamknięcie w DPSie

Istnieje możliwość umieszczenia osoby z zaburzeniami psychicznymi uzależnionej od substancji psychoaktywnych w domu pomocy społecznej bez jej zgody. Mówi o tym art. 39 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: "Jeżeli osoba, o której mowa w art. 38: “przesłanki przyjęcia do domu pomocy społecznej, lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody"".

Jeśli osoba ta dopuszcza się czynów zabronionych o znacznej szkodliwości społecznej w warunkach niepoczytalności (kwalifikacja prawna czynów i ocena szkodliwości należy do prokuratora/sądu, ocena poczytalności należy do biegłych w ew. postępowaniu karnym) sąd może zastosować środek zabezpieczający w postaci "internacji" w odpowiednim oddziale psychiatrii sądowej. Internacja trwa do czasu ustąpienia zagrożenia powtórzenia się czynów zabronionych, co ocenia sąd w oparciu o opinie biegłych – dodaje Wiesław Rutkiewicz.

Walka z patologią

Dlaczego młodzież tak chętnie ogląda treści patostreamerskie w internecie? Do końca nie wiadomo. Wiadomo jednak jakie skutki niesie za sobą oglądanie takich materiałów.

Mój syn, mało tego, że ogląda „Majora” i „Konona” w internecie to jeszcze jeździ rowerem, z kolegami pod jego dom. Wielokrotnie mi o tym mówił. Nie pomagają ani prośby, ani groźby, on mówi, że jeździ tam, żeby się z nich pośmiać – poinformowała nas mama 13 letniego Adama z Białegostoku. A ja chciałabym jakoś temu zaradzić, tylko nie wiem jak – dodaje.

Dużym problemem, który może dodatkowo wpłynąć na psychikę młodych osób i wypaczyć im rzeczywistość, jest to, iż na patostreamingu można zarobić duże pieniądze. Okazuje się, że 46-letnia osoba nie mająca wykształcenia, mająca ogromne problemy z czytaniem, będąca bezdomnym przez dużą cześć swojego życia, przesiadująca w zakładzie karnym ponad 10 lat, mająca problemy z prawem, uzależniona od alkoholu i środków odurzających – może zarabiać dużo większe pieniądze, nic przeciętny, normalnie i ciężko pracujący człowiek.

Wszechobecne w sieci filmiki patostreamerów, które pokazują nic innego jak różnego rodzaju dewiacje społeczne (libacje alkoholowe, przemoc domowa, wulgaryzmy), dla młodego człowieka ukazuje świat w patologiczny sposób. „Bohaterowie” tych filmików niejednokrotnie zarabiają na życie, tworząc swoje kanały, a to daje negatywny przykład zarobkowania - mówi psycholog Paulina Lach.

Na jednym z filmów, opublikowanych przez „Majora”, na kanale „Wojtek z Bombasu” w serwisie YouTube 21 stycznia 2021 roku, sam „Major” powiedział: „Za same reklamy z Youtub (zarobki – przyp. Red.) to 6-8 tysięcy złotych miesięcznie”. Największy zarobek, o którym patostreamer powiedział publicznie, to kwota 14 tysięcy złotych – za miesiąc nagrywania i zamieszczania filmów w serwisie YouTube.

Uwaga nad Polskę nadciągają upały

Wideo

Komentarze 18

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

S
Stowarzyszenie Szkolna
2 maja, 23:34, Michał Kucharski:

Myślę, że warto też zainteresować się osobami, które nagrywając Suchodolskiego i Kononowicza, a następnie umieszczając filmy na m.in. youtube zarabiają na ich ułomnościach. Jest to między innymi Rafał Kosno, który tutaj w komentarzach pod podpisem *.IBiałystok próbuje odwrócić uwagę od rzeczywistego problemu.

2 maja, 23:44, www.i.Bialystok.pl:

Przyjedź , pokaż jak ty pomagasz hipokryto hejterze, w szpitalu zmarł jego brat, czego nie rozumiesz życzysz im tego?

Dlaczego niepełnosprawni nie mają nawet renty, gdy inni sobie załatwiają po znajomościach?

Z czego maja żyć?

Mają kraść czy kłamać jak ty?

3 maja, 7:09, Gość:

"gość 30 września 2019, 22:39

Gadanie na temat tego kto co zrobił a czego nie zrobił tu nie ma akurat znaczenia. Są setki osób, które zrobiły dużo lub więcej od wielu politycznych karierowiczów. Ale nie to jest ważne w czasie wyborów. Każdy ma prawo znać również inną stronę kandydata K.

R K został dwukrotnie prawomocnie skazany z art 212 Kodeksu Karnego za zniesławienia. Notorycznie nie wykonuje wyroków. Nie tylko kpi z wymiaru sprawiedliwości ale nie wyciąga wniosków tylko pomawia nadal. Czy mamy przez to rozumieć, że jest idealnym kandydatem Skutecznych? O takie standardy w polityce walczycie?

Blokowanie inwestycji i pomawianie to ma być ta "skuteczność" kandydata Skutecznych? R K był jednym z zielonych przeciwnych budowie Podlaskiego Lotniska Regionalnego w wariancie inwestora. Nie wiedzieliście, to już wiecie. Oto WASZ kandydat. "

3 maja, 09:35, www.FederacjaZielonych.pl:

tego "lotniska" w sąsiedztwie Narwiańskiego Parku Narodowego w Sannikach, które nie powstało z powodu mgieł i ryzyka katastrof, a miało obsługiwać żydowskie wycieczki do Tykocina?

oddawaj pieniądze za ten przekręt złodzieju i oszuście a nie pomawiasz uczciwych ludzi!

3 maja, 19:44, Gość:

cyt"Falberg - 2008-11-18, 11:19

Mam nieśmiałe przypuszczenie, że slawni.wegetarianie to kolejne alter ego niejakiego LovelyAngela, znanego skądinąd w środowiskach punkowo-wegetariańsko-anarchistycznych.

Osobom, które nie kojarzą LovelyAngela polecam stare newsy z Indymedia, stronę http://www.site.angels-of-revenge.prv.pl/ czy http://journal.alf-pl.prv.pl/, archiwa grup dyskusyjnych usenetu.

LovelyAngel spamował(spamuje?) na potęgę, pojawiały się pogłoski, że jest policyjnym prowokatorem lub też, że pracuje dla przemysłu śmierci; osobiście sądzę, że jest zwyczajnie niestabilny psychicznie."

To Rafał Kosmos, znany ekolog który jeździ gruzem w dieslu, twierdzi, że rozlewanie rozpuszczalnika w rezerwacie to nic złego. Aktualnie dorabia jako statyw u Kononowicza i zbiera na komornika. Taki typowy kleszcz co żeruję na ciele gospodarza. Typowy krokodyl, krótkie rączki do roboty i wielka gęba do wykarmienia.

J
Jung

Ach ren pisowski elektorat,

G
Gość
2 maja, 23:34, Michał Kucharski:

Myślę, że warto też zainteresować się osobami, które nagrywając Suchodolskiego i Kononowicza, a następnie umieszczając filmy na m.in. youtube zarabiają na ich ułomnościach. Jest to między innymi Rafał Kosno, który tutaj w komentarzach pod podpisem *.IBiałystok próbuje odwrócić uwagę od rzeczywistego problemu.

2 maja, 23:44, www.i.Bialystok.pl:

Przyjedź , pokaż jak ty pomagasz hipokryto hejterze, w szpitalu zmarł jego brat, czego nie rozumiesz życzysz im tego?

Dlaczego niepełnosprawni nie mają nawet renty, gdy inni sobie załatwiają po znajomościach?

Z czego maja żyć?

Mają kraść czy kłamać jak ty?

3 maja, 7:09, Gość:

"gość 30 września 2019, 22:39

Gadanie na temat tego kto co zrobił a czego nie zrobił tu nie ma akurat znaczenia. Są setki osób, które zrobiły dużo lub więcej od wielu politycznych karierowiczów. Ale nie to jest ważne w czasie wyborów. Każdy ma prawo znać również inną stronę kandydata K.

R K został dwukrotnie prawomocnie skazany z art 212 Kodeksu Karnego za zniesławienia. Notorycznie nie wykonuje wyroków. Nie tylko kpi z wymiaru sprawiedliwości ale nie wyciąga wniosków tylko pomawia nadal. Czy mamy przez to rozumieć, że jest idealnym kandydatem Skutecznych? O takie standardy w polityce walczycie?

Blokowanie inwestycji i pomawianie to ma być ta "skuteczność" kandydata Skutecznych? R K był jednym z zielonych przeciwnych budowie Podlaskiego Lotniska Regionalnego w wariancie inwestora. Nie wiedzieliście, to już wiecie. Oto WASZ kandydat. "

3 maja, 09:35, www.FederacjaZielonych.pl:

tego "lotniska" w sąsiedztwie Narwiańskiego Parku Narodowego w Sannikach, które nie powstało z powodu mgieł i ryzyka katastrof, a miało obsługiwać żydowskie wycieczki do Tykocina?

oddawaj pieniądze za ten przekręt złodzieju i oszuście a nie pomawiasz uczciwych ludzi!

cyt"Falberg - 2008-11-18, 11:19

Mam nieśmiałe przypuszczenie, że slawni.wegetarianie to kolejne alter ego niejakiego LovelyAngela, znanego skądinąd w środowiskach punkowo-wegetariańsko-anarchistycznych.

Osobom, które nie kojarzą LovelyAngela polecam stare newsy z Indymedia, stronę http://www.site.angels-of-revenge.prv.pl/ czy http://journal.alf-pl.prv.pl/, archiwa grup dyskusyjnych usenetu.

LovelyAngel spamował(spamuje?) na potęgę, pojawiały się pogłoski, że jest policyjnym prowokatorem lub też, że pracuje dla przemysłu śmierci; osobiście sądzę, że jest zwyczajnie niestabilny psychicznie."

G
Gość
2 maja, 20:13, www.Koncerty.Bialystok.pl:

To przez to zaszczuwanie mieli wypadek samochodowy po tym jak przeczytali te hejterskie pomówienia w celu wzbudzenia agresji u odbiorców, wprowadzające ich w błąd, to stalking, hejting, kampania nienawiści wobec osób, które pomagają upośledzonym i uzależnionym, przez hejterów, którzy chcą upośledzonych i uzależnionych wykorzystać do lansu, oszukać i zarabiać pieniądze na rozpowszechnianiu kłamstw i pomówień, promując eugenikę i likwidację osób chorych, upośledzonych, niepełnosprawnych https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_T4 ?

medialny lincz na chorych uzależnionych i niepełnosprawnych zamiast pomocy?

Sławomir Nowak z tego co wiem to wypadek był przez to że Kononowicz podawał kamerę alkoholikowi który siedział z tyłu auta

B
Bombas
2 maja, 21:35, www.i.Bialystok.pl:

A Major ma więcej widzów niż POranny czytelników:)? żal.pl ?

*widzuf uguem

M
Michał Kucharski
2 maja, 23:34, Michał Kucharski:

Myślę, że warto też zainteresować się osobami, które nagrywając Suchodolskiego i Kononowicza, a następnie umieszczając filmy na m.in. youtube zarabiają na ich ułomnościach. Jest to między innymi Rafał Kosno, który tutaj w komentarzach pod podpisem *.IBiałystok próbuje odwrócić uwagę od rzeczywistego problemu.

2 maja, 23:44, www.i.Bialystok.pl:

Przyjedź , pokaż jak ty pomagasz hipokryto hejterze, w szpitalu zmarł jego brat, czego nie rozumiesz życzysz im tego?

Dlaczego niepełnosprawni nie mają nawet renty, gdy inni sobie załatwiają po znajomościach?

Z czego maja żyć?

Mają kraść czy kłamać jak ty?

Ja piszę o takich jak ty, którzy zarabiają na ich ułomności. Mam nadzieję, że w końcu ktoś zajmie się takimi hienami.

M
Michał Kucharski

Myślę, że warto też zainteresować się osobami, które nagrywając Suchodolskiego i Kononowicza, a następnie umieszczając filmy na m.in. youtube zarabiają na ich ułomnościach. Jest to między innymi Rafał Kosno, który tutaj w komentarzach pod podpisem *.IBiałystok próbuje odwrócić uwagę od rzeczywistego problemu.

N
Nitro Dream

Codziennie myślę o tym uniwersum, zaczynam mówić jak oni, cytuję ich teksty przy znajomych, miewam sny na szkolnej, proszę zabierzcie mnie do Choroszczy bo już psychicznie nie wyrabiam, słyszę jak na dworze szczeka pies Nero. Ludzie pomuście dla mnie!!!

C
Cezary
2 maja, 14:59, Gość:

zamknąć kanał tego patusa jak najszybciej, dzieciakom robi syf w mózgu

Ale najpierw te patologiczne dzieciaki w bidulu.

C
Cezary

A może by tak zamknąć w bidulu te patologiczne dzieci, co notorycznie się nabijają z Majora i Konona?

M
Mąż

O dzień dobry, szanowni państwo kochani moji.Moja żona regularnie ogląda US 17 ogółem, zamyka się w toalecie i śledzi całe te filmy a potem obraża mnie od szczurów wodnych i komunistycznych wiedźm a na obiad daje mi zupke kińską z porówkami albo kababa w kapuśniaku. I każe mi 5 śniadań od 4 rano jeść. Jeszcze wspomniała o wypadach do lasu

Ludzie pomuście dla jej i dla mnie ogółem

W
Wojtek Szczudlak

"OOO ZNWU PRZEŚLADUJQ PRZECIEZ JA WODE ZRUDLANQ WQHAM!"

G
Gość
2 maja, 13:02, www.i.Bialystok.pl:

Tur=Tusk=olaski szkodzi mieszkańcom Białegostoku bardziej, i pozostaje bezkarny, bo skorumPOwał POlicję, PrOkurature i sądy?

"browarosss12 3 tyg. temu

Tego [email protected] R kojarze z czasow, kiedy jeszcze o kononowiczu nikt nie slyszal. kiedys (ok 2004-2005 rok) na o2.pl byly komentarze pod artykulami, kazdy mozna bylo skomentowac. i pod ABSOLUTNIE KAZDYM takim artykulem byl wpis tego swira - siedzial chyba caly dzien przy komputerze niczym Slawek i pilnowal, zeby jego komentarz byl pierwszy. nazywal sie chyba "zieloni.w.pl" , a potem "slawniwegetarianie", czy jakos tak , i kazdy jego post zachecal do wegetarianizmu, rezygnacji z miesa i ekologii w taki sposob, jak to zawsze robia psychiczni eko-terrorysci. Mial nawet swoje wlasne glupawe hasla typu "wegetarianizm wzmacnia orga(ni)zm!" "weganie maja lepsze spanie", postowal to tyle razy, ze pamietam to po prawie 17 latach."

G
Gość

zamknąć kanał tego patusa jak najszybciej, dzieciakom robi syf w mózgu

G
Gość
2 maja, 15:21, Gość:

Na forum Porannego przez lata szalał podobny świr, pozostał jego kumpel z roweru niejaki 'Misiejukow''. To co oni wypisywali we dwójkę to robiło sie noiedobrze, Ten pierwszy brak nicka, umknał, ponoc miał dziecko, a na forum wariował na równi z misiejukiem, któr tu jest do dziś, stale ciska sie tekstem ''nie hejtuj...' i policja nimi sie nie zajeła

Wpisy świra były ogromnymi literami, może ktoś pamięta jego nicka.

Dodaj ogłoszenie