Oczywiście uprawnienie samochodu do ruchu drogowego nadal będzie niezbędne do uczestnictwa w ruchu drogowym, podobnie jak opłacanie na bieżąco obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego – OC kierowcy. Jednak nie będzie problemu gdy zatrzyma nas policjant do kontroli drogowej, a nie będziemy mieli przy sobie dokumentu – dowodu rejestracyjnego prowadzonego pojazdu czy poświadczającego posiadanie aktualnej polisy OC.

To konsekwencja wprowadzania nowej ewidencji pojazdów i kierowców – tzw. CEPiK2.0. Dziś, we wtorek 17 kwietnia rząd będzie decydował o skierowaniu do prac legislacyjnych projektu ustawy ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Projektowana ustawa, sankcjonuje etapowe podejście do wdrożenia zmodernizowanego systemu CEPiK2.0.

Zmiana art. 38 kodeksu drogowego zwalnia obywateli z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania podczas kontroli drogowej odpowiednich dla danego rodzaju pojazdu dokumentów.

Oznacza to, że obywatele poruszający się pojazdem na terytorium RP i w RP zarejestrowanym nie będą musieli wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego a także dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu.

Nareszcie małe firmy nie będą płacić gigantycznego ZUS. Jeśli chcesz się dowiedzieć ile i jak będą teraz płacić i na czym polega projekt Mała firma - mały ZUS, po prostu kliknij w ten tekst!

W konsekwencji zmienione zostaną także przepisy art. 129, 129b, - dotyczące kompetencji organów kontroli ruchu drogowego w zakresie weryfikacji danych pojazdu w centralnej ewidencji pojazdów oraz art. 132, 133, 134 i 134a –w zakresie podejścia do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych/pozwoleń czasowych.

Poniedziałek 16 kwietnia był ostatnim dniem na zlecenie fiskusowi by sam rozliczył za nas podatek za 2017 rok. Jak teraz szybko i bezbłędnie to zrobić, by nie tracić czasu i korzystać z długiej majówki? Kliknij po prostu ten tekst!

W przypadku gdy zachodzą przesłanki do zatrzymania tych dokumentów – przyjęto rozwiązanie polegające na rezygnacji z fizycznego zatrzymywania dokumentu przez organy kontroli ruchu drogowego na rzecz oznaczenia zatrzymania tego dokumentu w centralnej ewidencji pojazdów.

Utrzymano jednocześnie przepisy związane z każdorazowym wydawaniem w takiej sytuacji pokwitowania.

INTERNAUCI POLECAJĄ: