MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Formy pisemne na maturze z języka angielskiego poziom rozszerzony. Nie tylko list formalny i rozprawka. To warto powtórzyć przed maturą

Barbara Wesoła
Magdalena Ignaciuk
Opracowanie:
Jakie formy wypowiedzi mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z angielskiego 2024? Jak napisać wypracowanie maturalne?
Jakie formy wypowiedzi mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z angielskiego 2024? Jak napisać wypracowanie maturalne? freepik.com
Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się w poniedziałek 13 maja. Egzamin maturalny z angielskiego na poziomie rozszerzonym jest dużo trudniejszy niż na poziomie podstawowym. Zwłaszcza zadanie dotyczące wypowiedzi pisemnej. Arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym może maturzystów zaskoczyć aż trzema formami. W zadaniu polegającym na utworzeniu wypowiedzi pisemnej zdający ma do wyboru jedną z dwóch form. Piszemy, o czym należy pamiętać przy każdej z nich. Sprawdź zasady form pisemnych na maturze rozszerzonej z języka angielskiego.

Spis treści

Jakie formy wypowiedzi pisemnej mogą pojawić się na maturze z języka angielskiego 2024 na poziomie rozszerzonym?

Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym wymaga od zdającego umiejętności stworzenia wypowiedzi pisemnej o charakterze argumentacyjnym. Należy zatem umieć przedstawić swoje zdanie w danej sprawie oraz wskazać argumentów „za” i „przeciw”, a także rozwinąć problem wskazany w poleceniu zadania. Maturzysta będzie musiał zmierzyć się z jedną z trzech form:

 • listem formalnym,
 • rozprawką,
 • lub artykułem publicystycznym.

Formy pisemne na maturze rozszerzonej z języka angielskiego 2024. Najważniejsze informacje

Maturzysta będzie mógł wybrać jeden spośród dwóch tematów, a co za tym idzie - jedną z dwóch form. Każdy temat zawiera dwa elementy (podtematy), które zdający musi omówić w swojej wypowiedzi, aby otrzymać maksymalną liczbę punktów.

Wypowiedź powinna mieć od 200 do 250 słów, ale w praktyce ocenia się prace o długości w granicach 180-280 wyrazów. Jeśli więc słów będzie trochę mniej lub więcej, to nie będzie to duży problem. Ten element nie jest sprawdzany bardzo restrykcyjnie.

Zadanie na wypowiedź pisemną jest ostatnim w arkuszu maturalnym. Za zadanie z wypowiedzi pisemnej na maturze rozszerzonej można uzyskać maksymalnie 13 punktów, co stanowi 22 proc. całego wyniku możliwego do zdobycia na egzaminie.

Zobacz, jak wyglądała matura rozszerzona z języka angielskiego w nowej formule 2023 (maj):

Matura rozszerzona z angielskiego 2023. Ten przedmiot wybrało 76,6 proc. licealistów.

Matura 2023: język angielski – poziom rozszerzony. Mamy arku...

Która z form pisemnych na maturze z języka angielskiego jest najtrudniejsza?

- Jeśli miałabym uszeregować powyższe formy wypowiedzi od najtrudniejszej do najłatwiejszej, to zdecydowanie najtrudniejszy jest artykuł - mówi Aleksandra Snuzik, Academic Manager Tutlo4Kids & Tutlo4Teens. – bardzo trzeba się przy nim pilnować, żeby nie popłynąć „lejąc wodę”, a treść musi być ciekawa. Z drugiej strony jest to forma, w której możesz się też najbardziej wykazać. Polecam ją wszystkim, którzy czują, że opanowali angielski na wysokim poziomie – dodaje ekspertka.

Przy okazji przypominamy, że na maturze rozszerzonej z języka angielskiego obowiązuje poziom B2 (B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi).

Według ekspertki nieco łatwiejsza jest rozprawka, która ma co prawda wiele wymagań formalnych i trzeba się pilnować, ale jednocześnie dzięki narzuconej z góry strukturze, łatwo jest uporządkować to, co chce się powiedzieć i zrobić to dobrze.

Najłatwiejszy jest - dodaje Aleksandra Snuzik - list formalny. Jest on również najbardziej użyteczną formą wypowiedzi. Warto go ćwiczyć, nie tylko „pod maturę”. Przyda się choćby podczas aplikowania o przyszłą pracę.

Rozprawka na maturze rozszerzonej z języka angielskiego. O czym pamiętać pisząc rozprawkę na maturze?

Pisemny egzamin maturalny z angielskiego może okazać się nieco łatwiejszy, jeśli pojawi się na nim rozprawka. Jest to wypowiedź, w której maturzysta rozważa zadany temat, wykorzystując do tego odpowiednie argumenty. Autor rozprawki musi stwierdzić, czy się zgadza, czy nie z danym zagadnieniem i to uargumentować.

Trzy rodzaje rozprawek:

 • rozprawka „za i przeciw” (for and against essay),
 • rozprawka wyrażająca opinię (opinion essay),
 • rozprawka sugerująca rozwiązanie danego problemu (essay suggesting solutions to a problem).

Najbardziej popularne i prawdopodobne do pojawienia się na maturze są rozprawki „for and against essay” i „opinion essay”, dlatego też to właśnie nimi się zajmujemy. Jak odróżnić te typy rozprawek?

Pamiętajmy, że rozprawka „za i przeciw” w poleceniu będzie mieć zawartą informację podobną do tej: Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony takiego rozwiązania. W przypadku rozprawki wyrażającej opinię, polecenie zawiera następującą treść: Napisz rozprawkę wyrażającą Twoją opinię na ten temat.

O tym pamiętaj, pisząc rozprawkę maturalną (niezależnie od jej rodzaju):

 • Argumenty za i przeciw można prezentować w różnej kolejności. Najłatwiej jest jednak, zacząć od argumentów „za”.
 • Żeby argument był dobrze zbudowany, powinien składać się:
  - ze zdania, które prezentuje argument (tzw. „topic sentence”)
  - z uzasadnienia (dobrze jest użyć też jakiegoś przykładu np. z Twojego życia).
 • Nie używaj zwrotów potocznych i form skróconych, np. „She’s”; „They’ve”, czy „I’m sure” - możesz w ten sposób stracić punkty.
 • Używaj zwrotów formalnych (np. form bezosobowych, strony biernej, inwersji), np. „It is believed that…”, „There is no agreement...”, „It is widely argued that…”, „Rarely does…”, „Under no circumstances…”. Również formalne zwroty wprowadzające i łączące zdania są wskazane np. „furthermore”, „nonetheless”, „thus”, „therefore”.
 • Unikaj pospolitych wyrazów takich, jak: „nice”, „big”, „interesting”, „good”, „bad”.
 • Pierwszy akapit z rozwinięcia (niezależnie, czy jest „za” czy „przeciw”) rozpocznij od zwrotów takich, jak „Firstly…”, „First of all…”.
 • Kolejne argumenty wprowadzaj za pomocą następujących zwrotów „Secondly”, „Thirdly”. Ostatni argument wprowadź za pomocą zwrotu „Finally”.

Najważniejsze cechy rozprawki „za i przeciw”

Pamiętaj o tym, aby nie stracić punktów za rozprawkę na maturze:

 • W tezie KONIECZNIE zamieść informację, że w pracy będą rozpatrywane dobre i złe strony decyzji, zjawiska - bardzo dużo osób o tym zapomina i traci punkty,
 • we wstępie nie zamieszczaj swojej opinii - to również jest bardzo często spotykany błąd,
 • we wstępie przedstaw ogólnie temat pracy. Pamiętaj, że autor wypowiedzi ma pozostać bezstronny.

Jak napisać poprawną tezę? Oto przykład z ubiegłego roku:

W maturze z 2022 r. na poziomie rozszerzonym widniało następujące zadanie do wyboru: „Niektórzy rodzice dają nastolatkom kieszonkowe za wykonywanie obowiązków domowych. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony takiego rozwiązania”.

Przykładowa teza: „Nowadays, teenagers get pocket money from their parents for doing housework. It has both advantages and disadvantages”.

 • Liczba argumentów „za” musi być równa liczbie argumentów „przeciw” np. 2 argumenty za i 2 argumenty przeciw. Po 2 argumenty na daną „stronę” wystarczą.
 • Zwrotów prezentujących Twoją opinię, np. „I believe…”, „I am definitely against…”,, używaj tylko w zakończeniu.
 • Zakończenie rozpocznij od zwrotów, takich jak: „To sum up…” „Summing up...”, „All things considered…”, „Taking everything into account...”. W zakończeniu podsumuj temat i przedstaw swoją opinię.

Najważniejsze cechy rozprawki wyrażającej opinię i zwroty przydatne na maturze 2024 z języka angielskiego

Pamiętaj o tym, aby nie stracić punktów na maturze pisząc rozprawkę maturalną wyrażającą opinię (opinion essay):

 • Już we wstępie wprowadzamy swoją opinię, np.: „I am convinced that technology has a negative impact on relationships”,
 • główny „najsilniejszy” argument powinien być wprowadzony jako pierwszy,
 • w rozprawce muszą znaleźć się minimum 3 argumenty: 2 (choć najlepiej 3) „za” przyjętą przez Ciebie opinią i 1 kontrargument,
 • opinia, jaką przedstawiasz rozprawce nie musi być taka, jak Twoja opinia w danej kwestii. To powinno ułatwić Ci sprawę,
 • zakończenie możesz rozpocząć za pomocą zwrotu: „To conclude, in my opinion…”.

Argumenty (minimum trzy) możesz wprowadzić przy pomocy następujących zwrotów:

 • akapit z argumentem „za”: „The main advantage of…”
 • akapit z argumentem „za”: „Additionally…”
 • akapit z kontrargumentem: „On the other hand…”

Artykuł publicystyczny na maturze z języka angielskiego. 5 rzeczy, o których trzeba pamiętać

 1. Artykuł musi mieć tytuł. Bez tytułu stracisz jeden, cenny punkt. Stwórz go na końcu - tak będzie najłatwiej. Tutaj formy skrócone są dozwolone.
 2. Wstęp - koniecznie! - musi być ciekawy, tego wymaga CKE. Jak to zrobić? Zadaj pytanie, wykorzystaj cytat albo spróbuj zaintrygować kontrastem np. „Most people believe we can colonize Venus, but it is not true!”. Nie zalecam jednak, aby wstęp był zbyt długi. Dużo lepiej jest skupić się na rozwinięciu.
 3. Rozwinięcie powinno składać się minimum z 2 akapitów. Artykuł publicystyczny nie ma tak rozbudowanych wymagań, jeśli chodzi o zasady jego konstruowania, jak rozprawka. Najważniejsze jest, żeby pamiętać o treści polecenia. Jeśli wymaga ona wyrażenia własnej opinii w tekście - koniecznie to zrób. Jeśli w poleceniu masz udzielić czytelnikowi porad - koniecznie je zamieść.
 4. Pamiętaj, żeby nie lać wody. To największe zagrożenie przy pisaniu tej formy wypowiedzi, bo nie są wówczas formalnie wydzielone argumenty. Pisz rzeczowo, używaj przykładów. Jeśli wypowiedź nie będzie rzeczowa - stracisz cenne punkty.
 5. W zakończeniu warto zamieścić pytanie, które ma skłonić czytelnika do refleksji.

Jak pisać list formalny? Pamiętaj o tych trzech zasadach na maturze z języka angielskiego 2024

Pisząc pracę pisemną, którą jest list formalny, należy pamiętać o poniższych elementach:

 1. List musi zawierać zwrot do adresata (tzw. zwrot rozpoczynający) np. „Dear Sir/ Madam/ Editor..”, „To whom it may concern…”.
 2. We wstępie należy podać cel lub powód napisania listu, zgodny z tym, co jest w poleceniu, np. „I am writing in connection with the article entitled... which appeared in.../ on…”. Nie podając tego powodu, również stracisz punkty.
 3. Pamiętaj też o odpowiednim zwrocie na końcu listu, np. „Yours faithfully/ Yours sincerely...”, „Best/ Kind regards…”.

Największym wyzwaniem w przypadku listu formalnego jest różnorodność typów, jakie możesz spotkać. Na przykład może być to list czytelnika do redakcji lub list mieszkańca do władz miasta. Za tą różnorodnością idzie konieczność nauczenia się wielu zwrotów formalnych np. „I am writing to enquire about...” czy „Would you be so kind as to...”. Ma to swoje plusy i minusy — nauki jest sporo, ale z całą pewnością te zwroty przydadzą się maturzystom w przyszłym życiu zawodowym.

Radami podzieliła się Aleksandra Snuzik, Academic Manager Tutlo4Kids & Tutlo4Teens, gdzie odpowiada za tworzenie i rozwój kursów skierowanych do dzieci oraz młodzieży, również przygotowujących do egzaminów państwowych. Od 2017 r. zajmuje się nauczaniem języka angielskiego, specjalizując się w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zwłaszcza z niedosłuchem centralnym, mutyzmem wybiórczym oraz w spektrum autyzmu, a także w angielskim dla IT, w szczególności dla front-end, back-end i full stack software developerów.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Formy pisemne na maturze z języka angielskiego poziom rozszerzony. Nie tylko list formalny i rozprawka. To warto powtórzyć przed maturą - Strefa Edukacji

Wróć na poranny.pl Kurier Poranny