Wschodni Klaster Budowlany – Krajowy Klaster Kluczow. Wzmacnia konkurencyjność firm

Materiał promocyjny
Wschodni Klaster Budowlany – Krajowy Klaster Kluczowy zrzesza podmioty z branży budowlanej oraz instytucje otoczenia biznesu z obszaru całej Polski.

Celem, a zarazem misją, Wschodnie go Klastra Budowlanego jest systematyczne wsparcie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, zbudowanie sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, jednostkami naukowo -badawczymi i instytucjami naukowymi w celu wypracowania silnej pozycji konkurencyjnej w sferze usług budowlanych. WKB w swoim gronie zrzesza przeszło 200 firm z branży budowlanej, cieszy się wsparciem samorządów lokalnych, angażuje się w szereg przejawów współpracy gospodarczej na szczeblu regionalnym i krajowym.

Działania Wschodniego Klastra Budowlanego to przede wszystkim:

Misje handlowe i gospodarcze
Klaster jest organizatorem zagranicznych misji handlowych, targów oraz wystaw. Zasadniczym celem tych działań jest stworzenie Członkom Klastra warunków do współpracy z partnerami zagranicznymi oraz nawiązanie bądź rozszerzenie kontaktów handlowo- gospodarczych.

Targi
Klaster jest obecny na najważniejszych imprezach targowych zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym, co pozwala na aktywny monitoring trendów panujących w budownictwie oraz szeroką formę promocji firm zrzeszonych w Klastrze jak i samej idei klasteringu.

Kongresy i konferencje
WKB organizuje ważne wydarzenia gospodarcze, których głównym celem jest stworzenie szansy do debaty na temat branży budowlanej oraz podjęcia dyskusji eksperckiej.

Szkolenia
Szkolenia organizowane na potrzeby członków Klastra mają na celu podniesienie kluczowych kompetencji oraz umiejętności , dedykowane są zarówno ogólnym potrzebom branży jak i wewnętrznym potrzebom firm klastrowych.

Współpraca wewnątrz Klastra
Podstawowy obszar współpracy klastrowej stanowią cykliczne spotkania członków WKB, spotkania branżowe oraz B2B. Skupienie potencjału przedsiębiorstw w strukturze Klastra umożliwia wspólne, wiarygodne oraz uproszczone pozyskanie strategicznych kontraktów oraz nowych rynków zbytu. Wspólna kooperacja ułatwia również dostęp do sieci powiązań, kontraktów oraz potencjalnych kontrahentów.

Wschodni Klaster Budowlany
ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok
tel/fax.: +48 85 652 61 07
e-mail: [email protected]
www.budowlanyklaster.pl

Dodaj ogłoszenie