- Stoimy przed faktem, kiedy zmiany w strukturze produkcji, w strukturze biznesowej, w sposobie kształtowania nowych usług, biegną tak dramatycznie szybko, że rynek kształcenia zawodowego i rynek pracy musi się do nich bardzo szybko dostosowywać- mówiła Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

W 19- osobowym składzie Rady znaleźli się przedstawiciele kluczowych ministerstw: Przedsiębiorczości i Technologii, Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto znajdują się w niej reprezentanci organizacji społecznych i gospodarczych, organizacji przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających instytucje edukacyjne.

Przeczytaj koniecznie!

Program Rodzina 500 Plus daje pieniądze, ale i zabiera. Coraz więcej rodzin jest zmuszanych do zwrotu pieniędzy. Chcesz się dowiedzieć więcej o tym problemie, po prostu kliknij w ten tekst!

Sektorowe Rady ds. Kompetencji mają być miejscami współpracy biznesu, edukacji, nauki i instytucji branżowych. To inicjatywy oddolne, a każdy sektor będzie sam decydował , kto powinien się włączyć w prace rady. Będą one analizować sytuację w danej branży i na tej podstawie przygotują rekomendacje i ramy prawne dla efektywnego i praktycznego kształcenia.


- W prognozie na 2018 r. znalazło się 27 zawodów uznanych przez ekspertów za deficytowe. Najwięcej problemów ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy można spodziewać się w branżach zawiązanych z budownictwem i przemysłem, gastronomii i branży medycznej, w transporcie oraz usługach- wyliczała Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zdaniem uczestników konferencji, szkoły nie przekazują kompetencji oczekiwanych przed przedsiębiorców. Nie istnieje wystarczająco atrakcyjna i elastyczna oferta przekwalifikowania osób dorosłych. Aby temu przeciwdziałać, MEN wprowadza zmiany dotyczące kształcenia zawodowego, w tym również kształcenia osób dorosłych.


- Cieszę się z powołania Rady Programowej ds. Kompetencji. Jej powstanie w znacznej mierze przyczyni się do efektywniejszej koordynacji działań w całym obszarze uczenia się przez całe życie- mówiła minister edukacji narodowej Anna Zalewska. - Ważne jest tu również podniesienie świadomości znaczenia umiejętności kadr dla rozwoju kapitału ludzkiego we wszystkich sektorach. Dodatkowo Rada Programowa będzie mogła odegrać ważną rolę w tworzeniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności- dodała.

PRZECZYTAJ, BO WARTO: