MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Sesja sejmiku województwa podlaskiego w Operze i Filharmonii Podlaskiej. 30 radnych zdecyduje o strategii rozwoju regionu [27.04.2020]

red
OiFP. Upiór w operze na scenie przy Odeskiej
OiFP. Upiór w operze na scenie przy Odeskiej Wojciech Wojtkielewicz
Ambitne Podlaskie: Przedsiębiorcze, Partnerskie, Perspektywiczne. To wizja rozwoju regionu do 2030 roku. Mimo pandemii. O jej przyjęciu zdecydują radni w scenerii widowni Dużej Sceny Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Radni wojewódzcy zbiorą się na sejmiku w świątyni sztuki przy Odeskiej w poniedziałek [27.04.2020]. Początek o godz. 10. Miejsce wybrano ze względu na zachowanie standardów bezpieczeństwa w stanie epidemii. Sesja poświęcona będzie w dużej mierze wsparciu podlaskich szpitali w walce z koronawirusem (w tym przyjęcie Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego, który w sumie opiewa na prawie 60 mln). Ale nie tylko.

Czytaj też:Mobilna brygada do walki z koronawirusa

Radni będą też decydować o strategii rozwoju regionu do 2030. Opiera się ona na 4P, czyli Podlaskie: Przedsiębiorcze, Parterskie, Perspektywiczne. Strategia musi być przyjęta ze względów formalnych, ale większość jej zapisów powstawała przed pandemią. A ta zmieniła globalne megatrendy i krajowe otoczenie.

- Strategia ma nami kierować zarówno w dobrych, jak i gorszych czasach. Nie tylko wtedy, kiedy kraj się rozwija, rosną dochody, ludzie mają pracę. W takich warunkach zaczynaliśmy pracę nad Strategią. Ale tworząc ją widzieliśmy szerszy kontekst, przygotowaliśmy się na ewentualne kryzysy, choć oczywiście mieliśmy nadzieję, że te warianty nam się nie przydadzą - mówi Artur Kosicki. marszałek województwa. - Po wybuchu pandemii, wspólnie z ekspertami współpracującymi przy tworzeniu Strategii, przeanalizowaliśmy jej zapisy. Okazało się, że kierunki, jakie wskazaliśmy, czyli inwestowanie w ludzi i gospodarkę, nowoczesne przemysły ani trochę nie straciły na aktualności. Jestem przekonany, że ta Strategia pozwoli nam na poradzenie sobie z kryzysem, który wywołał koronawirus, ponieważ jej cele i kierunki działań stawiają na budowanie silnego regionu w oparciu o nasz największy potencjał, o ludzi.

Podlaskie 2030 – wizja rozwoju

Wizja, jako pożądany obraz województwa podlaskiego w 2030 roku brzmi:

Podlaskie: przedsiębiorcze – partnerskie – perspektywiczne

Te trzy filary będą determinowały działania podejmowane w ramach realizacji strategii i są odpowiedzią na formułowane potrzeby rozwojowe regionu.

Strategia o lotnisku: Województwo podlaskie znajduje się w grupie regionów, które nie posiadają lotniska regionalnego.16 W chwili obecnej prawie cały region znajduje się poza izochroną 120 minut dostępności do centralnego portu lotniczego.17 W 2018 roku w Białymstoku zakończono budowę pasa startowego na lotnisku lokalnym Białystok Krywlany, w celu przystosowania go do pełnienia funkcji lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji (w skrócie LUPOC). Lotnisko będzie obsługiwało samoloty o pojemności do 50 pasażerów, mające zasięg 1,5-2 tys. km. W najbliższym czasie nowo wybudowany pas startowy zostanie doposażony w infrastrukturę towarzyszącą, związaną z zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju lotniska. W 2019 r. zakończono również budowę lotniska lokalnego w Suwałkach o parametrach podobnych do lotniska w Białymstoku.

Podlaskie przedsiębiorcze
Przedsiębiorcze Podlaskie oznacza „przedsiębiorczy region”. W 2030 roku województwo podlaskie, jego mieszkańcy, instytucje i organizacje tworzące region będą kojarzyć się właśnie z przedsiębiorczością. Będzie to przedsiębiorczość rozumiana, jako: umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami, problemami i zagrożeniami w sposób innowacyjny. Przedsiębiorcze podlaskie to region, który we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego potrafi wykorzystywać nadarzające się szanse, aby poprawiać jakość życia mieszkańców. W warunkach niezwykle dynamicznego, gwałtownie zmieniającego się otoczenia przedsiębiorczość będzie nie tylko kluczową cechą podmiotów gospodarczych, ale także samorządów, instytucji i mieszkańców. Młodzież będzie wychowywana w duchu przedsiębiorczości, by posiadać zdol-ność dostosowywania się do ciągłych zmian. Przedsiębiorczy, kreatywni pracownicy będą najważniej-szym zasobem instytucji i przedsiębiorstw. Samorządy i instytucje będą wdrażać innowacje społeczne zdolne sprostać już oczekiwanym, ale i nowym niespodziewanym wyzwaniom. W sferze gospodarczej nastawienie firm na wykorzystywanie szans i ciągłą ekspansję przyniesie sukcesy na skalę międzynaro-dową a regionowi dobry poziom rozwoju ekonomicznego. Przedsiębiorcze województwo podlaskie, to region, w którym konkurencyjne firmy, duże i małe, krajowe i zagraniczne, budują swoją silną pozycję międzynarodową w oparciu o wiedzę i zasoby regionu.

Podlaskie partnerskie
Ograniczone zasoby, w tym kapitału, kwalifikacji, innowacyjności oraz specyficzne położenie regionu (na krańcach UE) stanowią wciąż bariery rozwojowe regionu. Niezbędne jest lepsze wykorzystanie istniejących i często rozproszonych zasobów poprzez współdziałanie. Konieczne jest ponadto przyciąganie do regionu dodatkowych zasobów kapitału, ludzi, idei. Dlatego region stanie się partnerski, czyli nastawiony na współpracę wewnątrzregionalną, współpracę z innymi regionami w Polsce i w UE oraz współ-pracę z partnerami spoza UE, a w szczególności krajami wschodnimi. Własne zasoby będą efektywnie wykorzystywane dzięki współdziałaniu zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej, a także rozwojowi partnerstwa publiczno-prywatnego, gwarantującego możliwość łączenia zasobów różnych sekto-rów. Partnerski region, będzie przyciągał inwestorów, wnoszących kapitał finansowy oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Do regionu będą napływali też nowi pracownicy. Regionalne firmy będą wzmacniały swoją konkurencyjność poprzez uczestniczenie w powiązaniach sieciowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Dzięki wzmocnieniu konkurencyjności przedsiębiorstwa będą w coraz większym stopniu kierowały swoje produkty i usługi na szeroki rynek krajowy i międzynarodowy. Uczelnie i ośrodki naukowe będą prowadziły ożywioną współpracę wewnątrzregionalną, krajową i międzynarodową sprzyjającą wysokiemu poziomowi edukacji i badań, z których korzy-stać będzie także samorząd i gospodarka regionu. Sektor edukacji będzie ściśle współpracował z praco-dawcami, m.in. w celu dostosowania kształcenia do ich potrzeb. W roku 2030 województwo podlaskie będzie mieć wizerunek regionu partnerskiego, nastawionego na współpracę we wszystkich sferach, które mogą być wzmocnione zasobami i kompetencjami partnerów.

Podlaskie perspektywiczne

Województwo podlaskie w 2030 roku będzie regionem zachęcającym do wiązania z nim swojej przy-szłości. Przekaz ten, oparty na marce województwa, będzie adresowany zarówno do dotychczasowych mieszkańców, lokalnych firm, ale także ludzi i przedsiębiorców z innych regionów i krajów. Podlaskie perspektywiczne, to przede wszystkim region oferujący w długiej perspektywie bardzo dobre warunki do rozwoju i aktywności mieszkańców poprzez znoszenie barier społecznych, gospodarczych i prze-strzennych i zapewnienie równego dostępu do samorealizacji we wszystkich sferach życia. Perspekty-wiczne podlaskie będzie wyróżniać się wysoką jakością życia, a przez to również dogodnymi warunkami rozwoju firm opartych na działalnościach wymagających wysokiego poziomu kapitału ludzkiego. Podla-skie będzie zajmowało wiodącą pozycję w pojawiających się nowych obszarach aktywności człowieka, dzięki ukształtowanym i powszechnym postawom otwartości na wyzwania i umiejętności dostosowania się do zmian w otoczeniu.
Unikalnym zasobem regionu pozostanie zachowane w dobrym stanie środowisko przyrodnicze. Konse-kwentnie będzie stosowana idea zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym innowacyjnym podejściu do przyrody i jej zasobów. Rozwijane będą w szczególności technologie cyrkularnej gospodarki i pro-dukcji energii ze źródeł odnawialnych. Na bazie walorów środowiska i najnowocześniejszych technologii rozwijać się będzie rolnictwo ekologiczne i rolnictwo zrównoważone.
We wszystkich obszarach rozwijane i wdrażane będą technologie cyfrowe, dzięki którym region będzie kształtował swoje przewagi konkurencyjne i wdrażał innowacje społeczne. W społecznym wymiarze rozwoju będzie to region wychodzący naprzeciw problemom starzejącego się społeczeństwa poprzez optymalne wykorzystanie potencjału mieszkańców w różnym wieku i zwiększanie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców.
Perspektywiczne podlaskie oznacza również region ludzi uczących się, ciągle dostosowujących swoje kompetencje do dynamicznych zmian otoczenia, uczestniczących w globalnych trendach rozwojowych

Czytaj też:Jak drogi w Podlaskiem (nie)budowano

Co jeszcze na sesji?

Radni rozdzielą też dotacje na remonty zabytków. Na liście dominują obiekty sakralne, ale są też i świeckie rodzynki. Wśród nich Ratusz w Sejnach czy Pałac Hasbacha w Białymstoku- siedziba wojewódzkiego konserwatora zabytków. W sumie na prace konserwatorskie w 44 budynkach zarezerwowano prawie 2,4 mln zł.

2,4 mln wynosi także dotacja, którą samorząd planuje przeznaczyć dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup sprzętu gaśniczego (motopompy, węże), jak i umundurowania (np. kaski).

Sejmik zwinie też, i to dosłownie, podlaską banderę. Po 18 latach wojewódzka armada opuszcza Konferencję Peryferyjnych Regionów Nadmorskich. Powód: brak wsparcia lobbystycznego w sprawach ważnych z punktu widzenia województwa podlaskiego tj. - polityki spójności w kontekście dodatkowych funduszy dla Polski Wschodniej, a przede wszystkim transportu i dostępności w kontekście rewizji drogowej sieci TEN-T. Chodzi o jej uzupełnienie o korytarz Białystok- Kuźnica -granica państwa.

Czytaj więcej: Podlaska armada zawija do suchego portu

Do tej pory sejmik obradował w auli im. Krzysztofa Putry w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Teraz polityka samorządowa zagości w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Transmisja obrad sejmiku w budynku przy Odeskiej będzie dostępna od godz. 10 w poniedziałek [27.04.2020] na portalu wrotapodlasia.pl oraz kanale urzędu marszałkowskiego w serwisie YouTube.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

NBP nowy do 14.07

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny