Promocja polskiego budownictwa na rynkach zagranicznych – konferencja w Białymstoku

Materiał informacyjny

Wideo

Organizatorem imprezy jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe Koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego (o statusie Krajowego Klastra Kluczowego). Zaproszeni na konferencję są nie tylko członkowie klastra, lecz wszystkie zainteresowane tą tematyką firmy z branży budowlanej w Polsce.

Konferencja rozpoczyna się 20 kwietnia o godz. 11.

Do godz. 13 będzie możliwość spotkań B2B przedsiębiorstw, a następnie uczestnicy zostaną zapoznani z działaniami Wschodniego Klastra Budowlanego na rynku polskim i zagranicznym, z doświadczeniami współpracy na rynkach zagranicznych i możliwościami wynikającymi z realizacji nowego projektu ph. Internacjonalizacja 2018-2020.

Okazją do wymiany opinii i zdobycia cennej wiedzy będą dwie debaty:

„Ekspansja na rynki zagraniczne. Wymiana dobrych doświadczeń” z udziałem ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawicieli firm Izodom 2000 Polska i F.B.I. TASBUD S.A.;

„Zagrożenia i bariery na rynkach międzynarodowych” z udziałem ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Kancelarii Prawnej Mariusz Dzidowski. Kolejni uczestnicy debaty to: Grzegorz Pelczar - Prezes firmy FAM Technika Odlewnicza, Wojciech Babiński - Aquatech, Jakub Wójcik - Izodom 2000 Polska.

Moderatorem obu spotkań będzie Tomasz Kozłowski, koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego.

Konferencja dostarczy także wiedzy na bardzo istotne dla eksporterów tematy, takie jak: wsparcie polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych; działalność zagraniczna firm budowlanych na określonych rynkach; idea konsorcjum budowlanego, czyli kilka firm wychodzących na rynek zagraniczny; zakładanie spółek na rynkach zagranicznych i wizerunek firm na rynkach zagranicznych.

Drugi dzień konferencji będzie przede wszystkim okazją do spotkań B2B i bliższej prezentacji nowego projekt na Internacjonalizację 2018-2020 firm należących do Wschodniego Klastra Budowlanego (omówienie warunków dofinansowania oraz zasad udziału).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystarczy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i zgłosić obecność na konferencji pod adresem mailowym:
[email protected]
lub
[email protected]

Szczegółowy program konferencji
Promocja polskiego budownictwa na rynkach zagranicznych
znajdziesz tutaj

Promocja polskiego budownictwa na rynkach zagranicznych – konferencja w Białymstoku