- Rada Dialogu Społecznego to miejsce, w którym powinny być omawiane tematy niełatwe. To miejsce, gdzie jest możliwy dialog - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości powołania nowych członków RDS.

- Od pewnego czasu toczy się mocna dyskusja nt. systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w naszym kraju. Teraz to przewodnictwo, zgodnie z harmonogramem, przejmuje strona rządowa. Natomiast to ważne zadanie z pewnością będzie kontynuowane jako jedna z największych potrzeb naszego kraju, czyli zmiany w systemie ochrony zdrowia, reforma systemu ochrony zdrowia to jest na pewno to co w tym roku będzie dyskutowane i co – jak państwo wiecie – nie jest tematem łatwym, ale RDS to właśnie miejsce, gdzie powinny być omawiane tematy niełatwe. Powinny być omawiane w atmosferze merytorycznej, przedmiotem debaty, dialogu. To rzecz najistotniejsza - powiedział Andrzej Duda.

W uroczystości wzięła również udział premier Beata Szydło.

- Obowiązkiem rządzących, bez względu na to jakie pełnimy funkcje, jest wsłuchiwać się w głos obywateli, ludzi, tych którzy na te służbę nas wysłali. Chcę państwa zapewnić, że rząd, którego pracami mam zaszczyt kierować od początku swojego działania wsłuchuje się w głos obywateli i ten dialog prowadzi. RDS jest szczególnym forum, bo jest określona ustawowo, jest to ciało któremu zostały nałożone konkretne obowiązki, zapisane określone cele, które mają być realizowane, ale ten dialog należy prowadzić zawsze i wszędzie i na różnych płaszczyznach. Przynajmniej ja tak rozumiem moją misję i tak rozumie naszą misję rząd - mówiła szefowa Rady Ministrów.