Podlaski Związek Pracodawców. Reprezentacja oraz wsparcie podlaskich przedsiębiorców

Materiał promocyjny
Podlaski Związek Pracodawców jest jedną z największych i najbardziej znaczących organizacji biznesowych na Podlasiu. W swoim gronie skupia ponad 50 firm, zatrudniających łącznie niemal 5 tyś. pracowników.

PZP jako Związek Regionalny jest członkiem Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej, reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Ponadto jest członkiem Rady Dialogu Społecznego i – jako jedyna polska organizacja pracodawców - ma przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BUSINESSEUROPE, największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsię - biorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.

Misją Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców, wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Zabiegamy o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, chcemy zapewnić trwały wzrost gospodarczy w naszym regionie, mając na uwadze wzrost zatrudnienia oraz obniżenie kosztów pracy. Filarem działalności PZP jest tworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości na Podlasiu, poprawa komunikacji i współpracy z lokalnymi władzami oraz dialog społeczny.

Członkostwo w Podlaskim Związku Pracodawców pozwala budować wartościowe relacje - Tomasz Kozłowski Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców

Naszym członkom oferujemy:

  • wsparcie w relacjach z administracją publiczną,
  • wpływ na proces legislacyjny,
  • seminaria,
  • warsztaty,
  • konferencje,
  • szkolenia,
  • doradztwo biznesowe,
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy i prowadzenia projektów unijnych,
  • konsultacje prawne.

Współpraca w ramach struktur Konfederacji Lewiatan stwarza możliwość nawiązania dialogu branżowego, uczestniczenia w spotkaniach z przedstawicielami sceny politycznej i administracji państwowej. Eksperci konfederacji i przedstawiciele związków uczestniczą w pracach legislacyjnych komisji sejmowych i senackich. Inicjują zmiany istotne z punktu widzenia gospodarki i prywatnych pracodawców, nowelizacje obowiązujących aktów prawnych z dziedziny podatków, prawa pracy, prawa handlowego.

Podlaski Związek Pracodawców
ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok
tel/fax: 85 652 61 07
e-mail: [email protected]
www.pracodawcypodlasia.pl

Dodaj ogłoszenie