MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Niezależność energetyczna głównym tematem rozmów podczas szczytu klimatycznego Togetair 2022. Oglądaj transmisję na żywo!

OPRAC.:
Justyna Madan
Justyna Madan
Wideo
od 16 lat
Szczyt Klimatyczny Togetair 2022 to trzy dni wypełnione spotkaniami i debatami, podczas których polscy i zagraniczni eksperci będą podejmować próby zainicjowania wspólnych działań wszystkich sektorów kraju - rządu, samorządów, nauki, biznesu, NGO i mediów - na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia ambitnej, racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej. Szczególnie ważnym tematem tegorocznego wydarzenia jest niezależność energetyczna Polski i Europy w perspektywie polityki klimatycznej.

Relacje z kongresu - czytaj więcej:

Togetair 2022. Dzień drugi na żywo:

Togetair 2022. Dzień pierwszy na żywo:

od 16 lat

Szczyt Klimatyczny Togetair odbywa się w kwietniu 2022. Zapowiedź i program

– Musimy przemyśleć podejście do taksonomii i polityki klimatyczno-energetycznej. Obecnie, w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, bezpieczeństwo energetyczne i solidarność państw członkowskich Unii Europejskiej nabiera szczególnego znaczenia. Dlatego musimy z szerokim gronem ekspertów rozmawiać o transformacji – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Transformacja energetyczna i droga do neutralności klimatycznej to jedne z największych współczesnych wyzwań stojących przed społeczeństwami europejskimi. Ambitne cele ekologiczne, zmiana modeli biznesowych i przyzwyczajeń obywateli oraz głęboka transformacja gospodarcza – zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne - powinna przyśpieszyć natychmiast. Procesy te muszą jednak uwzględniać sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych krajów UE.

III edycja Szczytu Klimatycznego Togetair odbywa się 20-21-22 kwietnia, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66, Warszawa). 3-dniowe wydarzenie będzie realizowane w formule hybrydowej i transmitowane ze studia tv. Gdzie można oglądać spotkania online bezpłatnie i bez rejestracji, sprawdzicie tutaj.

Podczas szczytu omawiane będą konsekwencje zmian klimatycznych, sprawiedliwej transformacji oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza i walki ze smogiem.

- Obecna sytuacja zmusza nas do nowej, pogłębionej refleksji nad bezpieczeństwem energetycznym. Jest to trudny i wielowymiarowy temat, o którym musimy rozmawiać i znaleźć najlepsze rozwiązania. Bezpieczeństwo energetyczne ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju i Europy, która potrzebuje konkurencyjnej gospodarki i społecznego rozwoju – komentuje Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego Togetair.

Panele dyskusyjne i spotkania podczas trzech dni Szczytu Klimatycznego Togetair 2022

DZIEŃ I – 20 kwietnia 2022, środa. Neutralność klimatyczna.

Panel międzynarodowy – Bezpieczna przyszłość energetyczna Europy, godz. 9:20-10:20. Poruszane tematy:

 • Pomiędzy celami klimatycznymi a bezpieczeństwem dostaw: miks energetyczny dla gospodarki europejskiej w perspektywie 2030 i 2050.
 • Zielona energia drogą do niezależności i konkurencyjności Unii Europejskiej.
 • Wyzwania i bariery odnawialnych źródeł energii.
 • Niezbędne kompromisy: atom, gaz, wodór, biomasa.

Debata 1 - 10:30-12:00 – Korzyści i koszty drogi do neutralności klimatycznej w nowej perspektywie geopolitycznej.

 • Konsekwencje rosyjskiej agresji dla dynamiki osiągania celów klimatycznych Unii.
 • Realność pakietu Fit for 55 w świetle konieczności dywersyfikacji źródeł dostaw surowców w okresie przejściowym.
 • Jak bardzo wzrosną koszty energii, a w konsekwencji także ceny towarów i usług? Jakie sektory poniosą najwyższe koszty wdrożenia rozwiązań? A które mogą najwięcej skorzystać?
 • Programy i pakiety osłonowe: Jak powinna wyglądać pomoc dla obywateli, sektorów, regionów? Czy konsumenci i mieszkańcy są gotowi na zmiany i konsekwencje polityki klimatycznej?

Debata 2 - 10:30-12:00 – Przeciwdziałanie zmianie klimatu – jak ochronić świat?

 • Co dzisiaj jest najbardziej istotne w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i jej skutkom?
 • Zmiana wzorców pogodowych, podniesienie poziomu mórz oraz ekstremalne zjawiska pogodowe. Wzrost emisji gazów cieplarnianych – wpływ człowieka na klimat.
 • Jak włączyć do krajowych polityk, strategii i planów przeciwdziałanie zmianie klimatu? Mechanizmy zwiększające zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmiany klimatu.

Debata 3 - 12:00 - 13:30 – Klimatyczna i geopolityczna drożyzna: czy jesteśmy skazani na wysokie ceny energii?

 • Ile dopłacimy ze względu na skutki wojny, a ile w imię ochrony klimatu i środowiska? Jak można byłoby obniżyć ceny prądu, paliw i gazu?
 • W jakim kierunku powinna zmierzać reforma systemu ETS?
 • Czy włączenie innych sektorów gospodarki (transportu morskiego i lotnictwa) do systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 oraz stworzenie odrębnego analogicznego mechanizmu dla budownictwa i transportu drogowego przyspieszy zieloną transformację? Czy zepchnie wiele podmiotów w recesję?
 • W jaki sposób rząd może przeciwdziałać rosnącym cenom energii oraz wszystkich innych dóbr?

Debata 4 - 12:00 - 13:30 – Europa w gazowym szachu a rozwój technologii wodorowych

 • Na jak długo gaz ziemny będzie paliwem transformacji w UE? Dywersyfikacja dostaw gazu do Europy. Czy alternatywne do rosyjskiego kierunki dostaw pokryją potrzeby UE po akceptowalnych cenach?
 • Biogaz: możliwości, szanse, wyzwania.
 • Wodorowa przyszłość, czy wodorowe złudzenia? Co jest dziś największą barierą, by powszechnie stosować wodór?

Debata 5 - 13:30- 15:00 – Zima bez ogrzewania: czy taka przyszłość czeka klientów ciepłownictwa systemowego?

 • Ceny ogrzewania rosną – dlaczego? Co jest przyczyną takiej zmiany? Czy czekają nas jeszcze większe koszty?
 • Czym możemy zastąpić węgiel w ciepłowniach? Gazem? Biomasą? Spalaniem odpadów? Wodorem?
 • Jak na branżę ciepłowniczą wpłyną propozycje podwyższenia maksymalnego limitu emisji CO2 przewidziane w pakiecie Fit For 55? Co z obecnymi instalacjami, które są obecnie budowane lub modernizowane? Jak branża przygotowuje się na scenariusz, w którym większość elektrociepłowni w kogeneracji straci status systemów efektywnych energetycznie, co odbierze im możliwość uzyskania dofinansowania na transformację?

Debata 6 - 13:30- 15:00 – Energia jądrowa. Między społecznymi obawami a marzeniami o taniej, zeroemisyjnej, dostępnej energii.

 • Czy transformacja bez atomu jest możliwa? Jak włączenie atomu do taksonomii wpłynie na rynek europejski? Ile elektrowni atomowych potrzebujemy w Polsce? Elektrownie wielkoskalowe, czy projekty SMR?
 • Odpady radioaktywne: jak zabezpieczyć przyszłe pokolenia przed skutkami naszych działań?
 • Dalsze perspektywy rozwoju energetyki atomowej: trendy inwestycyjne i technologiczne. Czy możemy liczyć na szybkie opanowanie fuzji jądrowej? Czy Polska posiada wystarczające know-how, by móc współuczestniczyć w budowie elektrowni atomowej, a nie tylko być biernym zleceniodawcą? Jak wzmocnić kompetencyjnie krajowych podwykonawców?

Debata 7 - 15:00-16:30 – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

 • Jak skutecznie gromadzić i zarządzać energią z OZE.
 • Nowoczesne i innowacyjne sposoby magazynowania i przesyłu energii. Jak zminimalizować utratę energii w procesie jej magazynowania? Usługi systemowe magazynów energii zwiększające ich wydajność i jakość.
 • Rozbudowa istniejących sieci oraz poprawa efektywności infrastruktury i inwestowanie w innowacyjność. Tworzenie inteligentnych sieci energetycznych.

Debata 8 - 15:00-16:30 – Odnawialne źródła energii. Czy wiatraki i panele to przyszłość energii?

 • Na ile realna jest wizja, że w przyszłości 100% energii będziemy czerpali z OZE? Czy to realny scenariusz czy niebezpieczna utopia? Czy OZE są dziś opłacalne same z siebie? Jak wygląda system wsparcia, czyli ile dopłacamy do tych inwestycji?
 • Czy stosunkowo niewielki udział zielonej energii może zniechęcić inwestorów do lokowania swoich inwestycji w Polsce? Perspektywy rozwoju offshore, onshore, PV, magazynów energii.
 • Co zrobić, by nie spowolnić lub nie zatrzymać boomu inwestycyjnego w fotowoltaice?

Debata 9 - 16:30-18:00 – Morskie elektrownie wiatrowe: wyzwanie technologiczne, sieciowe i organizacyjne.

 • Perspektywy rozwoju offshore w Polsce: harmonogram, nakłady inwestycyjne, wyzwania technologiczne i organizacyjne. Szanse i zagrożenia dla procesów inwestycyjnych.
 • Rola polskich firm i ekspertów w rozwoju i eksploatacji elektrowni wiatrowych na morzu. Wpływ rozwoju offshore na sieć elektroenergetyczną.
 • Stan Bałtyku – niezbędne działania przed rozpoczęciem budowy (zagrożenie pozostawionych na dnie odpadów radioaktywnych).

Debata 10 - 16:30-18:00 – Mapa drogowa geotermii w Polsce: Jak sięgnąć po naturalne, odnawialne zasoby Ziemi?

 • Perspektywy rozwoju geotermii w Polsce. Doświadczenia innych krajów: kiedy warto stawiać na tę technologię?
 • Inne możliwości wykorzystania naturalnych zasobów ziemi, energia termalna.

DZIEŃ II – 21 kwietnia 2022, czwartek. Eko-gospodarka XXI wieku.

Panel międzynarodowy – Europejska zeroemisyjna gospodarka. Godz. 9:20 - 10:20.

 • Sprawiedliwa transformacja: transformacja przemysłowa, nowe łańcuchy dostaw, nowe technologie, nowe ścieżki bizesu.
 • Droga Europy do zerowej emisji i redukcji CO2. Ambitny program zeroemisyjny: realistyczny czy ryzykowny?
 • Jak wykorzystać doświadczenia krajów skandynawskich i zachodnioeuropejskich na rynkach Europy Środkowej?
 • Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie w drodze do zeroemisyjności. Czysty, bezemisyjny transport.

Debata 11 - 10:30-12:00 – Nowa rewolucja przemysłowa: Jak ochrona klimatu wpłynie na gospodarki i przyzwyczajenie klientów.

 • Jak zmieni się gospodarka i biznes pod wpływem trendów proklimatycznych?
 • Zeroemisyjność, dekarbonizacja i redukcja śladu węglowego – transformacja gospodarki. Na ile obrana przez UE ścieżka do zeroemisyjności jest możliwa do osiągnięcia? Jakie będzie miała wpływ na gospodarki państw UE, Europy Środkowej i Polski? Które z sektorów gospodarki są najlepiej przygotowane na czekające nas zmiany, a gdzie widać największe deficyty? Co te zmiany będą oznaczały dla Polaków?

Debata 12 - 10:30-12:00 – Nowe technologie, nowe wyzwania, nowe kompetencje, nowe szanse: Jak biznes może wykorzystać politykę klimatyczną?

 • Czy europejskie firmy są gotowe na eko-wyścig konkurencyjno-technologiczny np. z Chinami?
 • Edukacja i szkolnictwo wyższe w dobie neutralności klimatycznej. Innowacyjność i współdziałanie biznesu i nauki - rola państwa w budowaniu nowego ekosystemu gospodarczego.
 • Know-how Polskich firm i rozwój innowacyjnych technologii. Czy zielone inwestycje pobudzą gospodarkę?

Debata 13 - 12:00 - 13:30 – Zielone budownictwo: Nowe rozwiązania i technologie w budowie domów, fabryk i infrastruktury.

 • Jak zmienia się projektowanie, realizacja i eksploatacja nowoczesnych budynków i obiektów?
 • Materiały, techniki, rozwiązania: gdzie są granice poprawy efektywności wykorzystania budowli?
 • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań, które można relatywnie łatwo i szybko wdrożyć w różnych ośrodkach.

Debata 14 - 12:00 - 13:30 – Zeroemisyjna mobilność: nowy świat transportu.

 • Kiedy znikną pojazdy spalinowe? Auta elektryczne czy wodorowe? Czy hybrydy powinny być etapem przejściowym?
 • Bilans ostatnich lat i skuteczność rządowych polityk na rzecz rozwoju elektromobilności.
 • Elektryfikacja przyjęła się w wielu samorządach – dlaczego? Jakie wnioski możemy wyciągnąć, by elektryczny transport upowszechnił się również wśród przedsiębiorców i osób fizycznych?

Debata 15 - 13:30- 15:00 - Wielkie miasta czy małe, bliskie natury osiedla? Jak będziemy żyli w XXI wieku?

 • Miasto przyszłości, czyli jakie? Czy jest jeden szablon jak wygląda „ekologiczne” miasto? Czy istnieją jakieś wspólne mianowniki? Czy widoczne są makro trendy? Czy miasta przyszłości to wizja tylko dla dużych aglomeracji? Jak rozwijają się mniejsze miejscowości?
 • Które wymogi unijne i kierunki zmian proponowane przez Brukselę będą miały największy wpływ na miasta?
 • Co dziś blokuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w miastach? Brak woli samorządów czy nienadążające za technologią przepisy? Zbyt restrykcyjne wymogi?
 • Dialog między przedsiębiorcami oferującymi nowe technologie, deweloperami i władzami miast? Czy jest on dziś wystarczający?

Debata 16 - 13:30- 15:00 – Renesans zielonej kolei. Czy transport schodzi na ziemię?

 • Czy transport przyszłości to pociągi, nie samoloty? Kolej, a połączenia międzynarodowe – czy możliwe będzie dotarcie pociągiem na wakacje do Afryki? Czy będzie to ekologiczne rozwiązanie?
 • Jakich wydatków na rozwój infrastruktury potrzeba, by kolej była coraz bardziej „zielona”? Czy tabor kolejowy jest dostosowany do zasilania z OZE? Jakie kroki milowe musimy wykonać, by zwiększyć udział OZE w najbliższych latach? Jak rozwój zielonej kolei wpisuje się w strategiczne plany UE?

Debata 17 - 15:00-16:30 – Wpływ emisji komunikacyjnych na zdrowie mieszkańców dużych miast.

 • Dlaczego wprowadzanie stref czystego transportu budzi emocje wśród mieszkańców miast? Korzyści i koszty rozwiązań związanych z wyłączaniem części przestrzeni miejskiej z możliwości użytkowania przez transport spalinowy.
 • Jakimi narzędziami miasta mogą obniżać emisje komunikacyjne? Trudne decyzje samorządów.

Debata 18 - 15:00-16:30 – Niedoinwestowana gospodarka odpadami w cieniu wielkich reform.

 • Czy ostatnich podwyżek opłat można było uniknąć? Z czego one wynikają? Dlaczego w poprzednich latach było dużo taniej? Czy za podwyżki opłat są odpowiedzialne samorządy?
 • Czy recykling się opłaca i jest konieczny? Dlaczego do Polski trafiają odpady z Niemiec i innych krajów UE? Czy jesteśmy „śmietnikiem Europy”?
 • Luka inwestycyjna w gospodarce odpadami – co zrobić, by ją jak najszybciej zniwelować? Jakie inwestycje będą priorytetowe? Co blokuje rozwój infrastruktury – zmienne prawo, opór społeczny, brak funduszy? Najnowsze zmiany w prawie odpadowym.

Debata 19 - 16:30-18:00 – Cyfryzacja w służbie klimatu: Jak algorytmy i nowe technologie mogą wesprzeć ochronę środowiska klimatu.

 • Rola nowych technologii w transformacji i ochronie klimatu: optymalizacja wykorzystania surowców, produkcji i konsumpcji energii.
 • Algorytmy w roli efektywnych zarządców: czy sztuczna inteligencja pomoże nam ocalić planetę? Ślad cyfrowy: koszty środowiskowe rozwoju technologii cyfrowych.

Debata 20 - 16:30-18:00 – Zasypani tonami plastiku: Jak nie utonąć w morzu opakowań jednorazowych?

 • Czy UE słusznie wypowiedziała wojnę jednorazowym plastikom czy może wylewa dziecko z kąpielą? Czy rozwiązaniem problemu byłby powrót do opakowań szklanych albo wielorazowego użytku „jak w dawnych czasach”? Dlaczego recykling tak wielu opakowań się nie opłaca? Czy na przetwarzaniu odpadów można zarobić?
 • Na jakim etapie jesteśmy z wdrożeniem reformy ROP? Spóźniona dyrektywa SUP i plastic tax. Przyszłość systemu kaucyjnego.

DZIEŃ III – 22 kwietnia 2022, piątek. Partnerstwo dla klimatu.

Panel międzynarodowy – Współpraca transgraniczna dla Ziemi. Godz. 9:20 - 10:20.

 • Harmonizacja celów i zadań polityki klimatycznej w perspektywie sytuacji geopolitycznej. Współpraca i komunikacja międzynarodowa w obszarach ochrony środowiska, energii i bezpieczeństwa energetycznego, innowacyjnych zielonych technologii i ich wpływu na rozwój gospodarczy.
 • Transgraniczne narzędzia wymiany wiedzy i najlepszych praktyk. Sojusz na rzecz klimatu w regionach UE.

Debata 21 - 10:30-12:00 – Zrównoważony rozwój dla środowiska – konsekwentna strategia czy PR-owy slogan,

 • Realna odpowiedzialność społeczna wobec środowiska a zjawiska greenwashingu – gdzie znajduje się granica?
 • Racjonalne wykorzystanie działalności proekologicznej dla dobra społecznego. Jak zachować równowagę między ekonomią a ekologią?
 • Technologie i rozwiązania, na które warto stawiać. Odpowiedzialność biznesu wobec środowiska.

Debata 22 - 10:30-12:00 – Globalne problemy, lokalne działania – co dla ekologii mogą zrobić samorządy.

 • Polska droga do ekologii to nie tylko problemy transformacji terenów górniczych. Z jakimi innymi wyzwaniami mierzą się pozostałe regiony?
 • Co samorządy mogą zrobić, by poprawić środowisko dla swoich mieszkańców, a czego już nie mogą? Na ile samorządy mają dziś autonomię w kształtowaniu swojej polityki, w tym polityki środowiskowej.
 • Na jakie działania będą w nadchodzących latach fundusze unijne?

Debata 23 - 12:00 - 13:30 – Panel o żywności ekologicznej.

Debata 24 - 12:00 - 13:30 – Nowa filozofia eksploatacji zasobów planety: gospodarka obiegu zamkniętego.

 • Wpływ biznesu na zrównoważoną konsumpcję: zmiana przyzwyczajeń konsumenckich.
 • Najlepsze praktyki w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Dlaczego warto wdrożyć rozwiązania GOZ?
 • Zmiana myślenia o opakowaniach w przedsiębiorstwach - nie tylko surowiec, ale również materiał.

Debata 25 - 13:30- 15:00 – Zrównoważone rolnictwo XXI wieku: pomiędzy bioróżnorodnością a masową produkcją taniej żywności.

 • Czy polscy rolnicy wiedzą, jakie zmiany czekają ich w związku z koniecznością przeciwdziałania zmianom klimatu?
 • Przyszłość rolnictwa – czy będziemy importować żywność z drugiego końca świata czy produkować ją bardziej lokalnie?
 • Przygotowanie Polski do wdrożenia „Strategii od pola do stołu” – czy jesteśmy gotowi? Na ile polska wieś jest świadoma czekających ją zmian?
 • Rolnictwo regeneratywne – co zrobić, by się upowszechniło? Przeprojektowanie łańcuchów produkcji i dostaw żywności.

Debata 26 - 13:30- 15:00 – Ekologia codzienności, czyli mniej znaczy więcej. Energooszczędność produktów.

 • Jaki wpływ na środowisko mają nasze małe codzienne wybory? Co stoi na przeszkodzie, by wdrożyć wiele z tych dobrych praktyk na szerszą skalę? Jaka dziedzina życia może już w najbliższych latach ulec największej rewolucji z powodu zastosowania innowacyjnych technologii?
 • Jakie procesy najtrudniej jest zoptymalizować pod kątem zużycia energii i surowców? Czy biznes jest w stanie sam wypracować najlepsze praktyki optymalizacji zużycia zasobów czy potrzebuje też wsparcia rządu, instytucji centralnych i np. odpowiednich regulacji?
 • Czy konsumenci, klienci i mieszkańcy zawsze dobrze reagują na proekologiczne zmiany czy też ich przyzwyczajenia są na tyle silne, że trudno te zmiany wdrożyć?

Debata 27 - 15:00-16:30 – Czy może zabraknąć nam wody w kranie? Co zrobić, by zasoby wodne były zasobami odnawialnymi?

 • Czy ograniczenie zużycia wody w domach wystarczy, czy może potrzebujemy bardziej radykalnych działań, by zapanować nad marnotrawstwem?
 • Przemysłowa hodowla i jej wpływ na źródła wody.
 • Betonoza w miastach - jak rozwiązać ten problem i na ile może to pomóc w zabezpieczeniu dostępu do wody. Jakie działania podejmują samorządy, by zadbać o małą retencję w miastach?
 • W jaki sposób możemy przeciwdziałać utracie wody pitnej?

Debata 28 - 15:00-16:30 – Finansowanie zielonych technologii i transformacji energetycznej.

 • Taksonomia i eko-finansowanie. Rola środków państwowych i wspólnotowych.
 • Modele finansowania ekologicznych inwestycji. Pułapki ekonomiczne na drodze do neutralności klimatycznej.

Debata 29 - 16:30-18:00 – ESG - Raportowanie i zielone obligacje.

 • Czy odpowiedzialne społecznie inwestowanie się opłaca?
 • Jakie instrumenty wsparcia są przewidziane dla ekologicznych inicjatyw przez banki i instytucje krajowe?
 • Zielone obligacje - jak skorzystają na nich samorządy i przedsiębiorcy. Czy wsparcie sektora może zastąpić finansowanie unijne?
 • Finasowanie technologii i innowacji ekologicznych – na co może liczyć biznes.

Debata 30 - 16:30-18:00 – Pomiędzy biznesem a misją: Rola mediów w transformacji klimatycznej?

 • Jaką rolę w informowaniu o zmianach klimatu powinny przyjąć media? Przykłady różnych praktyk ze świata i Polski. Czy w mediach jest miejsce na klimatycznych denialistów?
 • Media i greenwashing – jak rozgraniczyć działania promocyjne biznesu od prób wybielenia swojej szkodliwej działalności? Z jakimi trudnościami w codziennej pracy mierzą się dziennikarze, którzy podejmują tematy ekologii?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny