Niemal co piąty Polak miał do czynienia z sytuacją, w której usługodawca nie wywiązał się z umowy lub naruszał prawa konsumenta. Najczęściej dotyczyło to usług telekomunikacyjnych i finansowych. Jednak niewiele ponad połowa z tych osób zdecydowała się złożyć reklamację.

Dobra wiadomość jest taka, że aż 82 proc. respondentów nie przypominało sobie takiej sytuacji, w której dostawca usług, z których korzystali, nie wywiązywałby się ze swoich zobowiązań. Z drugiej strony, 18 proc., czyli niemal co piąty Polak spotkał się z taką sytuacją. Usługi telekomunikacyjne (48 proc.), kredyty, pożyczki, zakupy na raty (28 proc.) oraz ubezpieczenia i dostawy mediów do domu, takich jak prąd czy gaz (po 9 proc.) były najczęściej wskazywane jako te, które sprawiały problemy- wynika z badania przeprowadzonego dla Provident Polska z okazji Światowego Dnia Konsumenta.

– Jednym z celów, jakie przed sobą stawiamy, jest edukacja konsumentów w zakresie przysługujących im praw – podkreśla Katarzyna Szerling, dyrektor ds. marketingu i członek zarządu Provident Polska. – Jeśli klient jakiejkolwiek firmy finansowej czy usługowej czuje się wprowadzony w błąd, ma prawo złożyć reklamację, a firma musi się do niej ustosunkować. W Polsce działa także szereg instytucji oferujących bezpłatną pomoc prawną, takich jak np. Rzecznik Finansowy czy też powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów. Konsumenci nie są na rynku bezbronni i powinni korzystać z przysługujących im uprawnień – dodaje.

Nie musisz sam wypełniać PIT-37, zrobi to za Ciebie fiskus. Od dziś 15 marca można skorzystać z takiej możliwości. Kliknij, w ten tekst, a dowiesz się jak to zrobić

Jak wynika z badania, tylko 55 proc. niezadowolonych klientów złożyło reklamację w sytuacji, gdy usługodawca nie dotrzymał warunków umowy. Zaledwie co dwudziesty respondent skorzystał ze wsparcia rzecznika konsumenta bądź innej instytucji. Najczęściej opowiadamy o problemach rodzinie i znajomym – tak robi ok. 30 proc. niezadowolonych klientów. Aż 20 proc. nie podejmuje żadnych działań.

Przeczytaj zanim podpiszesz

Wśród konsumentów wzrasta świadomość, jak ważny jest moment podpisywania umowy z telekomem, firmą pożyczkową czy innym dostawcą produktu lub usługi. Ok. 72 proc. klientów, którzy mieli wątpliwość związaną z umową (a takich osób było blisko 20 proc.), poprosiło o dodatkowe wyjaśnienia przedstawiciela firmy Niestety 16 proc. przyznało, że podpisało dokument, pomimo tego, że nie wszystko było dla nich zrozumiałe. Aż 17 proc. Polaków zadeklarowało natomiast, że nie jest w stanie określić, czy umowy, z którymi miało do czynienia były jasne i zrozumiałe czy też nie, gdyż… ich nie przeczytało.

– Każdy konsument powinien mieć świadomość konsekwencji podpisania umowy, ponieważ to ona będzie później podstawą do rozmowy i dalszych negocjacji w sytuacji, gdy usługodawca lub producent nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Dlatego tak ważne jest, by przeczytać dokładnie treść dokumentu zanim go podpiszemy, dopytać, jeśli czego nie rozumiemy i przede wszystkim nie spieszyć się z decyzją – mówi Bartłomiej Wodzicki, dyrektor Departamentu Prawnego Provident Polska. – O wzór umowy możemy poprosić na dowolnym etapie rozmów z daną firmą czy instytucją. Da nam to możliwość zapoznania się na spokojnie z jej treścią w domu. Wiele firm zamieszcza wzory umów oraz regulaminów także na swojej stronie internetowej – dodaje.

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. To doskonała okazja do tego, by przypomnieć o tym, w jaki sposób są chronieni w kontaktach z przedsiębiorcami.