Antoni Stolarski, prezes SaMaszu, uhonorowany (z 14 innymi przedsiębiorcami) tytułem Menedżer 15-lecia podczas gali Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw Kuriera Porannego, odznaczony został Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Zobacz galerię
W związku z jubileuszem 100-lecia Odzyskania Niepodległości premier Mateusz Morawiecki uchwałą Rady Ministrów z 8 maja 2018 r. wyróżnił osoby szczególnie zasłużone, które swoją postawą rozsławiły dobre imię naszego kraju, aktywnie włączały się w budowę wspólnoty i wzmacniały suwerenność i tożsamość narodową.

W gronie odznaczonych znalazł się Antoni Stolarski, założyciel i prezes spółki SaMASZ Sp. z o.o. Uroczystość uhonorowania odbyła się 3 grudnia 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Medale wręczył wojewoda podlaski, Bohdan Paszkowski.

Podczas uroczystości odznaki otrzymało 50 osób, przedstawicieli różnych środowisk i obszarów, m.in. kultury i sztuki, nauki, mediów, a także działaczy samorządowych i społecznych.