Wpisanie Pracowniczych Planów Kapitałowych do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu oznacza rychłe rozpoczęcie procedowania zapowiedzianej w ubiegłym roku reformy emerytalnej i początek budowy powszechnego systemu długoterminowych oszczędności emerytalnych w Polsce.

W środę 8 listopada poinformowano, iz do harmonogramu prac legislacyjnych Rady ministrów trafił projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPG). maja one ruszyć 1 stycznia 2019 roku i objąć ponad 11 mln pracujących Polaków.

To warto wiedzieć. Po prostu - kliknij!

Nareszcie jest sposób, by klienci biur podróży nie cierpieli z powodu ich bankructwa!

Zasadność reformy kapitałowej części systemu emerytalnego zaanonsowanej w lipcu ubiegłego roku w jej pierwotnej, spójnej i komplementarnej formie, jest bezdyskusyjna. Im wcześniej zostanie wdrożona, tym szybciej zobaczymy jej efekty – podniesienie wysokości przyszłych emerytur, większą dostępność kapitału finansującego rozwój polskich przedsiębiorstw i długoterminowych inwestycji oraz ograniczenie zależności polskiej gospodarki i giełdy od kapitału z zagranicy.

Bez wątpienia PPK należy uruchomić bez zwłoki. Jednak to wdrożenie obu komponentów reformy, tj. PPK oraz przekształcenia OFE, pozwoli długoterminowo rozwiązać wiele problemów związanych z wydolnością systemu emerytalnego i dalszym stabilnym wzrostem polskiej gospodarki.

Obecnie procedowana będzie część reformy. Do wykazu prac rządu na razie nie zostało wpisane wielokrotnie anonsowane przekształcenie OFE. Reforma powinna zostać uzupełniona o ten element, by z sukcesem zrealizować postawione przed nią cele w Planie Budowy Kapitału i w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych