Nasza Loteria

Ranking Szkół Wyższych 2020 Perspektywy. Jak wypadły podlaskie uczelnie? Uniwersytety, uczelnie zawodowe, uczelnie niepubliczne

OPRAC.:
Jerzy Doroszkiewicz
Jerzy Doroszkiewicz
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wikipedia
Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020 to jeden z najbardziej wiarygodnych i cenionych rankingów uczelni w Polsce. W rankingu szkół wyższych 2020 osobno sklasyfikowano uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i publiczne uczelnie zawodowe. Dodatkowo można poznać rankingi wg typów uczelni 2020. Chodzi osobno o uniwersytety 2020, uczelnie techniczne 2020, czy uczelnie medyczne 2020. Warto przekonać się, jak na tle Polski wypadają uczelnie w Białymstoku, Łomży czy Suwałkach

Po raz 21. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020: na czele znalazł się Uniwersytet Jagielloński, na drugim miejscu Uniwersytet Warszawski (przed rokiem było odwrotnie), na trzecim - Politechnika Warszawska.

Wśród uczelni niepublicznych po raz 21. zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego.

Przygotowany został także ranking 70 kierunków studiów, dzięki czemu maturzyści będą mogli wybrać te uczelnie, które prowadzą je na najwyższym poziomie.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

W ogólnym rankingu uczelni Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zajął 23. miejsce, w rankingu Uczelnie medyczne 2020 był już 8., ale spośród dziewięciu ocenianych uczelni tego typu.

Najlepszym według rankingu okazał się być Gdański Uniwersytet Medyczny, a przed białostocką uczelnią medyczną jest tylko Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

W Rankingu Uczelni Akademickich 2020 drugą białostocką uczelnią pojawiającą się w tym zestawieniu jest Uniwersytet w Białymstoku. Zajął 36. miejsce spośród setki ocenianych przez kapitułę uczelni akademickich.

Wśród uniwersytetów prym wiedzie zwycięzca Rankingu Uczelni Akademickich, czyli Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uniwersytet w Białymstoku w tej kategorii zajmuje podobnie jak w roku 2019 - 12 miejsce na 21 uniwersytetów.

Ranking Uczelni Akademickich 2020 umieścił Politechnikę Białostocką w drugiej pięćdziesiątce uczelni. W rankingu uczelni technicznych 2020 najlepsza jest Politechnika Warszawska, Białostocka znalazła się podobnie jak w roku 2019 na 13. miejscu.

W Rankingu Uczelni Niepublicznych 2020 kapituła dostrzegła Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży, której przyznała 28. miejsce.

Najwyższe miejsce w rankingach uczelni Perspektywy 2020 zajęła uczelnia z Łomży. Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych 2020 przyznał Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży miejsce 7.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to uczelnia, której ukończenie daje największy prestiż. Z zestawienia wynika, że pojęcie "prestiż akademicki" nie dotyczy żadnej z białostockich uczelni.

Na rynku pracy najlepiej odnajdują się absolwenci Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego. Również w tym zestawieniu nie ma żadnej podlaskiej uczelni.

Za to ranking docenił potencjał naukowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (20 miejsce), Uniwersytetu w Białymstoku (40 miejsce). W tej kategorii triumfował Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Co ciekawe w kategorii "innowacyjność" zwyciężyła Politechnika Lubelska. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zajął 33. miejsce, Politechnika Białostocka - 36., a Uniwersytet w Białymstoku - 45.

Nasze uczelnie cechuje duża efektywność naukowa. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zajął w tej kategorii miejsce 10., Uniwersytet w Białymstoku - 12.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ma według rankingu szkół wyższych 2020 Perspektywy najlepsze warunki kształcenia. Spośród 50. uczelni Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zajął miejsce 14., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku miejsce 42, a Uniwersytet w Białymstoku - 48.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020

Rankingowi uczelni towarzyszy Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020. To uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych). Ranking ocenia 70 kierunków studiów („subjects”) w 9. obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu, techniczne, a także blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Uwaga: RKS 2020 nie obejmuje uczelni artystycznych.

Uniwersytet w Białymstoku ma 14. miejsce ze swoją filologią polską. Ogólnie filologie obce dają mu miejsce 12. , ale język angielski w osobnym zestawieniu już nie występuje. Historia daje miejsce 11. , kulturoznawstwo - 16.

Ekonomia to miejsce 30 UwB, "zarządzanie" lepiej się ma na Politechnice Białostockiej - 26 miejsce. Ten kierunek na UwB oceniono na pozycję 35.

Politechnika Białostocka w klasyfikacji z informatyki ma 17. miejsce. Ten kierunek na UwB ma miejsce 23. w rankingu na 24. klasyfikowane uczelnie.

Uniwersytet w Białymstoku ma 6 miejsce "z fizyki", 17. "z chemii", i 25. "z matematyki". 20. pozycję w tym przedmiocie zajęła Politechnika Białostocka.

Politechnika Białostocka zajęła 15 miejsce w kształceniu architektów, budownictwo dało pozycję 14., inżynieria środowiska 21. Najlepiej uczelnia techniczna wypada w kategorii "logistyka". Ma miejsce 7.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zajął 7. miejsce w kategorii Analityka medyczna 2020, 6. w kategorii Farmacja 2020, 4. w kategorii Fizjoterapia 2020, 7. - Kierunek lekarski 2020, 5. - Kierunek lekarsko-dentystyczny 2020, 3. - Kosmetologia 2020, 8. - Pielęgniarstwo 2020, 4. - Położnictwo 2020 i 6. - Zdrowie publiczne 2020.

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2020

Ranking Uczelni Akademickich 2020

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2 Uniwersytet Warszawski
3 Politechnika Warszawska
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6= Politechnika Wrocławska
6= Gdański Uniwersytet Medyczny
8= Politechnika Gdańska
8= Politechnika Łódzka
10= Uniwersytet Wrocławski
10= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020

1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
3 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
4 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
5 Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
6= Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
6= Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
8= Collegium Civitas w Warszawie
8= Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
10 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych 2020

1 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Podrankingi w typach uczelni

Najlepszy uniwersytet - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Najlepsza uczelnia techniczna - Politechnika Warszawska
Najlepsza uczelnia medyczna - Gdański Uniwersytet Medyczny
Najlepsza uczelnia ekonomiczna - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Najlepsza uczelnia rolnicza - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Najlepszy AWF - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Najlepsze uczelnie pedagogiczne - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Najlepsi w poszczególnych kryteriach

Lider umiędzynarodowienia - Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Uczelnia o najwyższym potencjale naukowym - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej - Uniwersytet Warszawski
Uczelnia o najwyższym prestiżu - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Lider na rynku pracy - Politechnika Warszawska
Lider publikacji - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Lider innowacyjności - Politechnika Lubelska

Ranking Kierunków Studiów 2020

Administracja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Archeologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Architektura krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Astronomia
Uniwersytet Warszawski

Biologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biotechnologia (mgr)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Chemia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dietetyka
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Dziennikarstwo i komunikacja
Uniwersytet Warszawski

Ekonomia
Uniwersytet Warszawski

Filologia angielska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia polska
Uniwersytet Warszawski

Filologie obce
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filozofia
Uniwersytet Warszawski

Finanse i rachunkowość
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Fizyka
Uniwersytet Warszawski

Geografia
Uniwersytet Warszawski

Geologia
Uniwersytet Warszawski

Gospodarka przestrzenna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Historia
Uniwersytet Warszawski

Informatyka (mgr)
Uniwersytet Wrocławski

Kierunki o żywieniu i żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunki rolnicze i leśne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kulturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

Matematyka
Uniwersytet Warszawski

Ochrona środowiska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika specjalna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Politologia
Uniwersytet Warszawski

Prawo
Uniwersytet Warszawski

Psychologia
Uniwersytet Warszawski

Socjologia
Uniwersytet Warszawski

Stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Warszawski

Teologia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Weterynaria
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzanie
Uniwersytet Warszawski

Zootechnika
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ranking Studiów Medycznych 2020

Analityka medyczna
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Farmacja
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Fizjoterapia
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Kierunek lekarski
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Kierunek lekarsko-dentystyczny
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Kosmetologia
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Pielęgniarstwo
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Położnictwo
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Turystyka i rekreacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wychowanie fizyczne (ex aequo)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Zdrowie publiczne
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Ranking Studiów Inżynierskich 2020

Architektura
Politechnika Warszawska

Automatyka i robotyka
Politechnika Warszawska

Biotechnologia (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Budownictwo
Politechnika Wrocławska

Elektronika i telekomunikacja
Politechnika Warszawska

Elektrotechnika
Politechnika Warszawska

Energetyka
Politechnika Warszawska

Fizyka techniczna
Politechnika Warszawska

Geodezja i kartografia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Górnictwo i geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Informatyka (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Inżynieria biomedyczna
Politechnika Warszawska

Inżynieria chemiczna
Politechnika Warszawska

Inżynieria materiałowa
Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska
Politechnika Warszawska

Logistyka (ex aequo)
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Lotnictwo i kosmonautyka
Politechnika Warszawska

Mechanika i Budowa Maszyn
Politechnika Warszawska

Mechatronika
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Technologia chemiczna
Politechnika Warszawska

Transport
Politechnika Warszawska

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Politechnika Warszawska

od 7 lat
Wideo

Książka pod choinkę Targi Książki we Wrocławiu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny