Większość przedsiębiorców złożyła już dokumenty zgłoszeniowe, by korzystać z nowej ulgi - „małego ZUS-u”. W całym kraju Zakład przyjął do dziś ponad 126 tys. zgłoszeń, w województwie podlaskim - prawie 4 tys.

- Nowe udogodnienie cieszy się dużą popularnością – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W samym Białymstoku przedsiębiorcy złożyli 1934 zgłoszenia,
Inspektorat w Suwałkach - 383 zgłoszenia,
Inspektorat w Łomży - 299 zgłoszeń,
Inspektorat w Augustowie -168 zgłoszenia,
Inspektorat w Wysokiem Mazowieckie - 130 zgłoszeń,
Inspektorat w Sokółce - 125 zgłoszeń,
Inspektorat w Grajewie - 116 zgłoszeń,
Inspektorat w Zambrowie - 115 zgłoszeń,
Inspektorat w Bielsku Podlaskim - 97 zgłoszeń,
Inspektorat w Kolnie - 87 zgłoszeń,
Inspektorat w Siemiatyczach - 76 zgłoszeń,
Inspektorat w Hajnówce - 75 zgłoszeń,
Województwo podlaskie – 3 605 zgłoszeń.

Ustawowy termin na zgłoszenie to 7 dni od 1 stycznia danego roku kalendarzowego, czyli 8 stycznia.
Termin ten może być jednak również liczony od innego momentu:

- od pierwszego dnia rozpoczęcia lub wznowienia działalności w danym roku kalendarzowym
lub
- od pierwszego dnia spełniania warunków do ustalania podstawy wymiaru składek zgodnie z art. 18c ust. 1-3 ustawy o ZUS (np. pierwszy dzień zaprzestania wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy czy też pierwszy dzień zaprzestania korzystania z „preferencyjnych składek”).

Przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia w każdym czasie.

„Mały ZUS” to już trzecia ulga dla przedsiębiorców - pozostałe to „ulga na start” i tzw. preferencyjna podstawa opłacania składek. Dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, prowadzących działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym, nie korzystających ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT i jednocześnie nie rozliczających się w formie karty podatkowej.
Mogą z niej skorzystać osoby, których przychód za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczy trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 63 tys. zł).

- Ważne jest to, że „mały ZUS” dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) – przypomina Katarzyna Krupicka. - Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości. Należy dodać, że skorzystanie z ulgi nie jest obowiązkowe i wpływa na wysokość przyszłych świadczeń np. emerytury, renty i zasiłku chorobowego.

Z „małego ZUS” będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z „małego ZUS" nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o. oraz osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Czytaj też: Mały ZUS – krok po kroku, co zrobić, żeby płacić niższe składki. Uwaga, termin zgłoszenia mija 8 stycznia