18 listopada podczas uroczystej gali, zakończonej balem, Kurier Poranny uhonorował laureatów tegorocznej edycji Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw.

Była to jednak także okazja, żeby podziękować wszystkim ludziom pracującym w firmach województwa podlaskiego za ich wkład w rozwój gospodarki regionu.

W specjalnym dodatku do Kuriera Porannego, opublikowanym 21 listopada, przedstawiliśmy wyniki finansowe stu największych firm woj. podlaskiego o kolejnych 50 znajdujących się w tzw. poczekalni Złotej Setki.

Prezentujemy je w załącznikach do tekstu wraz z analizą i opisem metody powstania rankingu.