Trwa walka na programy socjalne dla dzieci. Od prawie dwóch lat działa program 500 plus. Nowoczesna ma swój projekt. Chce wypłacać po 250 zł na każde dziecko, ale tylko rodzinom pracującym.

Nowoczesna chce zastąpić program 500 plus na dziecko, niższym świadczeniem. Wykluczone miałyby być z niego osoby, które nie osiągają żadnych innych dochodów. Partia proponuje, aby wypłatę zapomogi od państwa zastąpił zwrot podatków. W praktyce oznaczałoby to trzy tysiące złotych na każde dziecko rocznie, płatne każdego miesiąca po 250 złotych dla rodzin pracujących

Portal Oko.press poprosił posłankę Paulinę Henning-Kloskę z Nowoczesnej, aby podała więcej szczegółów na temat zastąpienia świadczenia 500 plus zwrotem podatku.

- Zmiana zasiłku na ulgę podatkową ma za zadanie zachęcić Polaków do aktywności zawodowej, bo jako Nowoczesna chcemy Polski aktywnej i bogatej, a nie żyjącej na zasiłkach. Możemy to zrobić tak jak w 500 plus. Polacy dostawaliby pieniądze na konta co miesiąc. Ulga podatkowa wypłacana byłaby wraz z wynagrodzeniem - stwierdziła P. Henning-Kloska dla Oko.press.

Według planów Nowoczesnej 250 zł na dziecko ma dostawać każda rodzina, która posiada potomka, bez względu na ich liczbę. To kolejna różnica z obecnym programem 500 plus, w ktorym zasiłek wypłacany jest na drugie i każde kolejne dziecko. Wreszcie pieniądze byłyby wypłacane także w przypadku gdy część rodzeństwa ma powyżej 18 lat.

Jednak w propozycji .N mówi się też o tym, że w momencie gdy rodzina otrzymująca zasiłek straci pracę, automatycznie ma tracić też państwowe świadczenie.

Zasiłku na dzieci nie dostałyby też osoby bezrobotne. Stawia to w szczególnie trudnej sytuacji samotne matki, które mają na wychowaniu kilkoro dzieci i często muszą sie nimi zajmować, co uniemozliwia im podjęcie pracy. Dla nich pozostałaby jedynie pomoc społeczna.


- Trwają prace nad całym systemem rozliczeniowym, wkrótce go przedstawimy– mówi Hennig-Kloska, przyznając, że ciężar wypłaty częściowo zostanie przeniesiony na pracodawców.

Gdyby program Nowoczesnej nazywany Aktywna Rodzina wszedł w życie ma on kosztować - według jej twórców - o 7 miliardów złotych mniej niż obecnie obowiązujący program 500 plus.

Kiedy .N zamierza wprowadzić swój program w życie?

- Jak dojdziemy do władzy złożymy projekt ustawy. Teraz nie ma to sensu, ponieważ i tak nie ma szans na jego uchwalenie, ale plan będzie gotowy i kompleksowy - podsumowuje Henning Kloska.