300 złotych na ucznia: teraz to pilne! Złóż wniosek o 300 złotych świadczenia dla ucznia - "Dobry Start" w swoim urzędzie. Jak i gdzie?

Zbigniew Biskupski AIP
Grzegorz Olkowski / Polska Press
Od środy 1 sierpnia wnioski o 300 złotych na ucznia w ramach świadczenia "Dobry Start" można złożyć drogą tradycyjną (papierową) w urzędzie lub wysłać go pocztą.Złożenie wniosku do końca wakacji gwarantuje wypłatę pieniędzy we wrześniu. Późniejsze może oznaczać oczekiwanie na nie nawet do listopada. Od miesiąca można składać wnioski przez internet. Z takiej możliwości skorzystało wielu rodziców. Złożyli oni ok. milion wniosków czyli prawie 25 proc. ze wszystkich możliwych. Gdzie złożyć wniosek, wzór wniosku, zasady, terminy, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - wszystko znajdziesz w tym artykule.

Wniosek o świadczenia drogą tradycyjną można złożyć od 1 sierpnia. Od tej daty rodzice mogą także wysyłać wypełnione wnioski pocztą.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie.

Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o świadczenie dobry start. Informację o tym, jaka jednostka lub komórka realizuje świadczenie w danej gminie, rodzice uzyskają w urzędzie miasta lub gminy.

Gmina może wskazać dodatkowe punkty przyjmowania wniosków.

W odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenia dobry start będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Uwaga! Wniosek warto też złożyć szybko z innego powodu: wprawdzie przepisy nakazują wypłatę pieniędzy na wnioski złożone w lipcu i sierpniu do 30 września, ale nic nie stoi na przeszkodzie wypłacenia ich wcześniej. Jak nas informują Rodzice, na wnioski złożone w lipcu pieniądze wpłynęły na ich konta już w lipcu!

Kiedy rodzina dostanie wsparcie? Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli złożymy wniosek później wówczas samorząd ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku.
Uwaga na terminy! Uwaga! Aby otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada, inaczej prawo do świadczenia dobry start przepadnie.

W załączniku jest wykaz wszystkich punktów w Polsce, które przyjmują wnioski o 300 złotych dla ucznia wypełnione tradycyjnie.
Załączone pliki:

Klikając w ten tekst trafisz na stronę ministerstwa, z której można wydrukować wzór wniosku o 300 złotych oraz załącznik, który składa się do wniosku

Jak składać wnioski o 300 zł przez internet - czyt. str.2. Na stronie 3 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zapowiedź szokująco wysokich podwyżek cen gazu to tylko początek. Po wakacjach czekają nas podwyżki energii elektrycznej, dalszy wzrost cen paliw, ale przede wszystkim drożyzna cen żywności - od chleba po mięso. Ile, dlaczego, co jeszcze? Odpowiedź na te pytania poznasz, klikając po prostu w ten tekst!

Od 1 lipca kiedy program ruszył rodziny mogą składać online wniosek o świadczenie dobry start poprzez portal Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie dobry start przez swoje serwisy to: PKO Bank Polski, Bank Pekao SA, mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, Bank Pocztowy SA, Credit Agricole, Bank Millennium, Getin Bank, Nest Bank, Banki Spółdzielcze SGB, Bank BPS SA.

Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Kliknij w ten tekst a przejdziesz na stronę z instrukcją jak złożyć wniosek on-line przez portal Empatia

Pytania i odpowiedzi - DOBRY START

Mam dwoje dzieci w wieku szkolnym. Jakie wsparcie otrzymam – 300 złotych czy dwukrotność tej kwoty?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole doukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Czy mogę ubiegać się o świadczenie z programu „Dobry Start” po rozpoczęciu roku szkolnego?

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start?
Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie dobry start?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Aby dowiedzieć się, o jaką instytucję chodzi w Twoim przypadku, zapytaj o to w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Może to być np. urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna (np. centrum świadczeń).

Kiedy otrzymam pieniądze?
Jeśli wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,wyprawkę otrzymasz nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Uwaga! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Czy muszę czekać na decyzję administracyjną w sprawie przyznania wsparcia?
Nie. W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura. Zrezygnowano bowiem z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.
Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Moje dziecko pójdzie w tym roku do „zerówki” prowadzonej w szkole. Czy dostanie wyprawkę?
Nie. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Czy świadczenie dobry start przysługuje studentom, uczniom szkół policealnych lub szkół dla dorosłych?
Nie. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Kupujesz butelkowaną wodę? Sprawdź czy nie przepłacasz i jak plasuje się ona w TOP-10 butelkowanych wód - rankingu powstałego na porównaniu ceny do jakości. Po prostu kliknij w ten tekst, a dowiesz się wszystkiego!

Czy od świadczenia „Dobry Start” jest odprowadzany podatek?
Nie. Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że otrzymasz je w pełnej wysokości.

Mam na głowie komornika. Czy zabierze mi pieniądze, które dostanę z programu „Dobry Start”?
Świadczenie z programu „Dobry Start” nie podlega egzekucji. Komornik nie może więc zająć tych środków. Aby jednak uniknąć nieporozumień możliwych w przypadku egzekucji z rachunku bankowego, osoby wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza, nie powinny wybierać wypłaty świadczenia dobry start na konto bankowe – w tym celu, z gminnym organem właściwym, w którym składany jest wniosek, należy ustalić inną formę wypłaty świadczenia (np. przekaz pocztowy).

Pobieram zasiłek z pomocy społecznej. Jestem bezrobotna bez prawa do zasiłku. Pracuje tylko mąż. Po otrzymaniu wyprawki dochód na osobę w naszej rodzinie wzrośnie. Czy stracimy zasiłek z pomocy społecznej?
Świadczenia z programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Wyprawka nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.

Czy we wniosku „Dobry Start” mogę podać konto dziecka do wypłaty świadczeń?
Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Należy jednak podkreślić, że we wniosku „Dobry Start” można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.
Warto też pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Jeśli nawet zatem posiada ono PKO Konto Dziecka dla dzieci do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu „Dobry Start”, to on dysponuje rachunkiem dziecka.

Kto składa wniosek „Dobry Start”? Czy wniosek składa jeden rodzic czy oboje?
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców – wniosek powinno złożyć jedno z rodziców (świadczenie na dane dziecko ma bowiem charakter jednorazowy) albo opiekun prawny lub opiekun faktycznego dziecka – ten ostatni to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie.
W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wniosek powinien złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Co ważne, w odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosku „Dobry Start” nie można złożyć za pośrednictwem banku. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie osobiście lub listownie.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

Czy świadczenie w ramach programu „Dobry Start” może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?
Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł. Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

Mój mąż pracuje w Niemczech. Czy w związku z tym, gmina przekaże mój wniosek o świadczenie dobry start do wojewody, w celu ustalenia czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?
Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Wybierasz się nad Bałtyk? Musisz spodziewać się, że plaża zostanie nieoczekiwanie zamknięta. Kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły!

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

M
Mama
Złożyłam 1.07. i nic.
s
swd
We Wrocławiu już płacą !!!
D
Dorota
Na Ciebie, bo Ty widać po pisaniu że jesteś dziecko
A
Andzia
a na co idzie 500 plus???
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny
Dodaj ogłoszenie