Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku

Białystok, Kombatantów 4

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku jest umundurowaną i uzbrojoną formacją kontrolującą przestrzeganie przepisów w zakresie transportu drogowego.

Jej główne zadania to:

  • kontrolowanie dokumentów, którymi legitymuje się kierowca
  • kontrola uiszczenia przez kierowców opłat związanych z przejazdami po drogach
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • eliminowanie nieprawidłowych zjawisk w transporcie drogowym

Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.