3 z 6
Przeglądaj galerię za pomocą strzałek na klawiaturze
Poprzednie
Następne
Przesuń zdjęcie palcem
1. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku: wykonywanie...

Nabór na stanowisko podinspektora w Departamencie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1

1. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku: wykonywanie zadań z zakresu obsługi Infolinii, w celu udzielania wszelkich
informacji osobom kontaktującym się telefonicznie z Urzędem Miejskim w
Białymstoku na temat: działalności Urzędu, możliwości i sposobów załatwienia
spraw w Urzędzie, procedur, aktualnych formularzy oraz obowiązujących opłat
wymaganych i wynikających z przepisów,
 obsługa programu, służącego do zgłaszania przez mieszkańców interwencji i usterek,
występujących na terenie miasta,
 współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi
Miasta w zakresie uzyskiwania informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania
Urzędu.
2. Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie,
 wykształcenie średnie oraz co najmniej trzyletni staż pracy,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
3. Wymagania dodatkowe:
 znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie
gminnym, o pracownikach samorządowych,
 znajomość języka obcego – preferowany język angielski,
 znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu specyfiki poszczególnych
departamentów i biur Urzędu,
 doświadczenie w pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy pod presją czasu,
 umiejętność szybkiego wyszukiwania i syntezy informacji,
 umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office),
 komunikatywność, kreatywność, samodzielność,
 umiejętność pracy w zespole.
4. Wymagane dokumenty:
list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oświadczenia: o posiadaniu obywatelstwa
polskiego, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do
celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Białegostoku na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na
stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” – złożone na druku
dostępnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku – w zakładce: „Nabór na stanowiska urzędnicze”; kserokopia dyplomu wyższej uczelni oraz kserokopie innych dokumentów
potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę, oraz – ewentualnie - doświadczenie.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do dnia 7 marca 2023 r.
Miejsce: aplikacje należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok – w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem oferty
sygnaturą: BKP-I.210.9.2023 oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w
Departamencie Komunikacji Społecznej”.
6. Warunki pracy na stanowisku:
Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy z
wynagrodzeniem brutto w przedziale 3600 – 3800 zł.

Zobacz również

Niesamowite atrakcje Krety. Trudno uwierzyć, że istnieją naprawdę

Niesamowite atrakcje Krety. Trudno uwierzyć, że istnieją naprawdę

Gwiazdy przywracają dawne trendy. Tego nie spotkasz w zwykłym sklepie

Gwiazdy przywracają dawne trendy. Tego nie spotkasz w zwykłym sklepie

Polecamy

Niezwykłe działania ws. Iwony Wieczorek

TYLKO U NAS
Niezwykłe działania ws. Iwony Wieczorek

Finał w Kantonie nie dla Katarzyny Piter i Anastasii Detiuc. Japońska para za mocna

Finał w Kantonie nie dla Katarzyny Piter i Anastasii Detiuc. Japońska para za mocna

Skład Legii na Aston Villę. Nowy pokieruje obroną! Nie ma Pekharta

Skład Legii na Aston Villę. Nowy pokieruje obroną! Nie ma Pekharta

Dodaj ogłoszenie