2 z 6
Przeglądaj galerię za pomocą strzałek na klawiaturze
Poprzednie
Następne
Przesuń zdjęcie palcem
1. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:...
fot. Archiwum

Nabór na stanowisko podinspektora w Biurze Rady Miasta Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1

1. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
 obsługa organizacyjna Rady Miasta,
 wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady kierowanie jej pracami,
 zapewnienie pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu,
 realizacja spraw związanych z wyborami ławników do sądów powszechnych,
 wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi oraz wyborami do rad osiedli.
2. Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie,
 wykształcenie wyższe,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
3. Wymagania dodatkowe:
 znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczególności przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks wyborczy, oraz rozporządzenia w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej”,
 znajomość Statutu Miasta Białegostoku,
 umiejętność obsługi programów komputerowych (m. in. pakiet MS Office),
 samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność,
 umiejętność pracy w zespole.
4. Wymagane dokumenty:
list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oświadczenia: o posiadaniu obywatelstwa
polskiego, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w
brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Białegostoku na
potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa” – złożone na druku dostępnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku – w zakładce: „Nabór na stanowiska
urzędnicze”; kserokopia dyplomu wyższej uczelni oraz kserokopie innych dokumentów
potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do dnia 6 marca 2023 r.
Miejsce: aplikacje należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul.
Słonimska 1 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15 – 950
Białystok – w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnaturą: BKP-I.210.7.2023 oraz
dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Biurze Rady Miasta”.
6. Warunki pracy na stanowisku:
Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3600 – 3800 zł

Zobacz również

Te ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów. Skąd wiedzą, kiedy ruszyć w drogę?

Te ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów. Skąd wiedzą, kiedy ruszyć w drogę?

Gipsówka to najmodniejsza dekoracja na jesień 2023. Tania i wyjątkowa ozdoba wnętrza

Gipsówka to najmodniejsza dekoracja na jesień 2023. Tania i wyjątkowa ozdoba wnętrza

Polecamy

Matty Cash po meczu w Warszawie: "Legia była niesamowita"

Matty Cash po meczu w Warszawie: "Legia była niesamowita"

MŚ w kajakarstwie górskim - Czwórka Polaków w półfinale K-1. Świetny występ Popiela

MŚ w kajakarstwie górskim - Czwórka Polaków w półfinale K-1. Świetny występ Popiela

ME w kolarstwie - Piąte miejsce polskiej sztafety mieszanej

ME w kolarstwie - Piąte miejsce polskiej sztafety mieszanej

Dodaj ogłoszenie