Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) to ważne narzędzie realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce.

NFOŚiGW oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne.

podobne firmy