Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem.

Bardzo się cieszę, że w tym gronie są też przedsiębiorstwa, które są stosunkowo młode na rynku, jak np. TAG czy Tobo, ale rozwijąją się niezwykle dynamicznie i są kolejnymi wizytówkami naszego regionu, z których możemy być dumni - komentuje Krzysztof Żukowski, kanclerz Białostockiej Loży BCC, wiceprezes tej organizacji. Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem najważniejszej dla przedsiębiorców instytucji działającej przy Komisji Europejskiej - Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowane przez ministra ds.

członkostwa w UE) oraz Business Centre Club. Celem nagrody jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku Unii Europejskiej oraz przybliżenie idei Unii Europejskiej środowisku przedsiębiorców. Medalem wyróżniane są produkty, które spełniają standardy europejskie. Medal Europejski przyznawany jest już od 12 lat, a wśród nagrodzonych nim firm są zarówno najwięksi polscy producenci, banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, liderzy branży budowlanej, firmy informatyczne i telekomunikacyjne, jak również mniejsze przedsiębiorstwa, znane na lokalnym rynku, uczelnie wyższe, a także media.

W tym roku, w teatrze Wielki Operze Narodowej w Warszawie Medale Europejskie odbierze dziesięciu przedsiębiorców z Białostockiej Lozy BCC (wszystkich laureatów nagrody jest w tegorocznej edycji 175). Są to:

• Malow Sp. z o.o. – za wózek na laptopy WNL
• P.P.U.H. Kombinat Budowlany
Sp. z o.o. – za działalność deweloperską
• Polbud S.A.
za drzwi balkonowe podnoszono-przesuwne typu HS
• Probart Sp. z o.o.
za miętusa a'la Villa Tradycja
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Palisander
Sp. z o.o. – za QLOS (szereg usług składających się na Autorski System Zarządzania Jakością Najmu Szalunków)
• Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne Astwaza Centrum Promocji Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
• Spóldzielnia Mleczarska Mlekovita
za ser Sokół
• TAG
spółka jawna Małgorzata Cemer, Albert Cemer - za sprzedaż w trybie bezmagazynowym
• TOBO
Datczuk Spółka Jawna - meble gabinetowe Tirion
• Wyższa Szkoła Administracja Publicznej
im. Stanisława Staszica w Białymstoku - studia na kierunku psychologia