Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Zobacz, które inwestycje z regionu biorą udział w konkursie TOP Inwestycje Polski Wschodniej. Możesz głosować na najlepszą

peż
30 wybranych realizacji rywalizuje w kolejnej edycji konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej - to najciekawsze, najbardziej prorozwojowe i najważniejsze dla mieszkańców pięciu województw inwestycje.

Wyboru dziesięciu najlepszych projektów dokona skupiająca profesjonalistów ze świata administracji, samorządu i biznesu Rada Konsultacyjna.

Swoich faworytów w konkursie wskazać mogą również internauci głosując do 17 września br. poprzez stronę: https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-polski-wschodniej-2019,64/.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (25-26 września 2019 r.).

Konkurs ma za zadanie wskazanie inwestycji samorządowych i podległych im spółek, a także inwestycji infrastrukturalnych i prywatnych, biznesowych, których efekt jest ważny dla regionu i jego mieszkańców.

– W ten sposób prezentujemy najlepsze praktyki inwestycyjne oraz doceniamy tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisów PortalSamorzadowy.pl, PulsHR.pl i WNP.PL. – Do udziału w tegorocznej, szóstej już edycji konkursu, zaprosiliśmy zarówno inwestycje komunalne, jak też prywatne oraz dotyczące infrastruktury drogowej lub kolejowej z terenu województwa podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego – dodaje.

Lista nominowanych w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019:

 1. · Rozbudowa Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku
 2. · Poprawa infrastruktury kolejowej w Rzeszowie
 3. · Rozwój terenów zielonych w Stalowej Woli
 4. · Rozbudowa Centrum Logistycznego w Iławie
 5. · Hala produkcyjno-magazynowa w Olsztynku
 6. · Budowa zbiornika retencyjnego w Kobylanach
 7. · Budowa suszarni osadów ściekowych w Rzeszowie
 8. · Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Augustowie
 9. · Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie
 10. · Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
 11. · Rewitalizacja rynku w Choroszczy
 12. · Modernizacja linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola
 13. · Modernizacja basenów w Ostrowcu Świętokrzyskim
 14. · Termomodernizacja SP nr 5 w Łukowie
 15. · Przebudowa budynku powiatowego w Strzyżowie
 16. · Budowa nowego skrzydła szpitala w Łapach
 17. · Budowa drogi wojewódzkiej w Olsztynie
 18. · Rozbudowa parków w Uzdrowisku Gołdap
 19. · Baseny Tropikalne Binkowski Resort w Kielcach
 20. · Zrównoważony system transportu publicznego w Zamościu
 21. · Kuźnia Społeczna w Olsztynie
 22. · Kompleks sportowo–rekreacyjny w Świdniku
 23. · Renowacje w Twierdzy Boyen w Giżycku
 24. · Hala sportowo-widowiskowa w Suwałkach
 25. · Nowa przestrzeń dla sztuki w Krośnie
 26. · Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej w Lublinie
 27. · Łącznik do obwodnicy Olsztyna
 28. · Rozwój transportu publicznego w Kielcach
 29. · Trasa Niepodległości w Białymstoku
 30. · Rozwój transportu publicznego w Rzeszowie.

Nagrody zostaną wręczone 25 września 2019 r. podczas gali towarzyszącej VI Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku. Organizatorem konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej jest Grupa PTWP i redakcja portalu PortalSamorzadowy.pl.

Szósta edycja największej konferencji biznesowej poświęconej perspektywom rozwojowym Polski Wschodniej – Wschodni Kongres Gospodarczy – odbędzie się w dniach 25-26 września 2019 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Zgromadzi około półtora tysiąca biznesmenów, polityków z regionu, kraju i Europy, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów, naukowców i dziennikarzy. Wydarzeniu towarzyszy hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem".

Czytaj też: V Wschodni Kongres Gospodarczy. Laureaci rankingów TOP Inwestycje Polski Wschodniej i TOP Pracodawcy Polski Wschodniej

V Wschodni Kongres Gospodarczy. Laureaci rankingów TOP Inwes...

Więcej informacji

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku
Realizacja inwestycji „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego” obejmowała budowę budynku warsztatów kształcenia praktycznego przy istniejącym budynku szkoły, tj. hali warsztatowej i łącznika wraz z modernizacją/adaptacją pomieszczeń budynku szkoły po byłej świetlicy na potrzeby pracowni elektrycznych. Powstanie 15 pracowni w części nowo projektowanej oraz 3 pracownie elektryczne o różnych specjalnościach w części istniejącej budynku szkoły, które będą wspierać Zespół Szkół nr 3 o zawody: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych. Zakupione zostaną sprzęt i wyposażenie pracowni. Dobór przedmiotowych zawodów poprzedzony został diagnozą potrzeb w zakresie szkolnictwa zawodowego, w szczególności zawodów, które są potrzebne na regionalnym rynku pracy.

Poprawa infrastruktury kolejowej w Rzeszowie
Poprawa stanu technicznego stacji Rzeszów przyczyni się do oszczędności czasu zarówno pasażerów, jak i w transporcie towarów oraz kosztach eksploatacji pojazdów. Projekt niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak: willingness to pay (WTP), zmniejszenie nie tylko liczby zdarzeń drogowych i kosztów zanieczyszczenia powietrza, ale także kosztów zmian klimatycznych. W wyniku wykonanych prac nastąpi poprawa standardów obsługi pasażerów pociągów w obrębie stacji kolejowej, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Rozwój terenów zielonych w Stalowej Woli
Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Gminie Stalowa Wola oraz edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie trzech obszarów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji. Projektem objęte zostały 3 obszary zielone na terenie Stalowej Woli o łącznej powierzchni 59,50 ha. Są to: teren położony wzdłuż osiedla Skarpa, zespół parkowo-pałacowy w Charzewicach oraz Błonia nad Sanem. Projekt obejmuje min. budowę ciągów komunikacyjnych, ścieżek dydaktycznych, punktów widokowych, placów zabaw, montaż małej architektury, nasadzenia drzew, budowę boisk, budowę plaży, uporządkowanie terenów.

Rozbudowa Centrum Logistycznego w Iławie
Inwestycja zrealizowana w obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wpływa pozytywnie na rozwój miasta i jego mieszkańców oraz na utworzenie kilkudziesięciu dodatkowych miejsc pracy. Zatrudnienie w Centrum Logistycznym Logistic Szynaka wzrosło do ponad 350 osób, a w całej Grupie Meblowej Szynaka do prawie 3 500 pracowników. Budowa nowej hali o powierzchni ponad 15 000 m² zwiększyła łączną przestrzeń magazynową centrum do prawie 50 000 m². Łącznie w 12 halach magazynowych znajduje się 12 000 mb regałów wysokiego składowania (w większości 5 i 6 piętrowych), w tym prawie 19 000 gniazd paletowych zapewniających sprawne i precyzyjne magazynowanie i kompletację towarów. Obecne 50 nowoczesnych ramp załadunkowych pozwala na sprawny załadunek i rozładunek ponad 100 samochodów na dobę.

Hala produkcyjno-magazynowa w Olsztynku
W skład kompleksu produkcyjno-logistycznego wchodzą hala produkcyjno-magazynowa wraz z infrastrukturą oraz zautomatyzowane centrum logistyczne. Łączna powierzchnia kompleksu to 22 tys. m kw. Całość prac zrealizowana została w niecałe 2 lata. W nowym kompleksie produkcyjnym zainstalowano i uruchomiono nowoczesne linie produkcyjne: musów owocowych Kubuś i Tymbark, wody źródlanej Kubuś oraz linię aseptyczną do produkcji soków, nektarów i napojów Tymbark. W nowym centrum logistycznym powstało 30 tys. miejsc paletowych. Centrum logistyczne w zakładzie w Olsztynku, poza swoją wielkością, imponuje stopniem zaawansowania technologicznego oraz zastosowaniem nowoczesnych systemów automatycznych. Rozbudowa zakładu Tymbark w Olsztynku pozwoliła na stworzenie ponad 70 nowych miejsc pracy

Budowa zbiornika retencyjnego w Kobylanach
Samorząd Gminy Terespol poprzez budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 25 ha i zdolności retencyjnej prawie 1 mln m sześc. wody wychodzi naprzeciw nowym przepisom ustawy Prawo wodne, które wymuszą realizację zadań związanych z gromadzeniem wody. Nowe prawo wodne przyniesie opłaty związane z wodami opadowymi i roztopowymi. Dla gmin posiadających systemy zamknięte koszty te będą mniejsze. Zbiornik retencyjny w Kobylanach podniesie atrakcyjność terenu centrum gminy dla przyszłych inwestorów oraz powiększy ofertę gminy Terespol o nowy obiekt służący mieszkańcom do wypoczynku oraz rekreacji.

Budowa suszarni osadów ściekowych w Rzeszowie
W ramach inwestycji wybudowano suszarnie mechaniczną osadów ściekowych z instalacją odwadniającą. Wykonano hermetyzację osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego. Przebudowano portiernie, garaże, budynki obsługowe. Wykonano nowe elewacje, dachy istniejących budynków. Zmodernizowano także sieć dróg, placów i chodników oraz ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków. Wybudowana instalacja daje możliwość wysuszenia powstałego osadu do zawartości 93% suchej masy. Taki wynik ma zostać osiągnięty poprzez wysokoefektowe odwodnienie w dwóch prasach tłokowych oraz suszenie osadów odwodnionych w suszarni średniotemperaturowej. Dla zmniejszenia uciążliwości nieprzyjemnych zapachów, zostały zhermetyzowane dwa osadniki wstępne i zbiornik retencyjny, przykryty zadaszeniem z laminatu poliestrowo-szklanego.

Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Augustowie
Bryła budynku Ośrodka Sportów Wodnych – Bazy Kajakarzy założona na planie zbliżonym do trójkąta przywodzi na myśl ruch i dynamikę, co współgra z pełnioną przez niego funkcją. Dzięki ograniczeniu wysokości do jednej kondygnacji oraz horyzontalnemu układowi budynek nie dominuje nad otaczającą zabudową. Nowatorskim elementem inwestycji jest płaski, ekstensywny dach porośnięty porostami. W planach jest również umieszczenie na nim uli i stworzenie mini pasieki. Zastosowanie jednolitej okładziny z drewna naturalnego na elewacji stanowi o spójności budynku z otoczeniem, zapewniając jednocześnie bardzo estetyczny efekt wizualny. Percepcja budynku zmienia się w zależności od miejsca, z którego na niego patrzymy, co sprawia, że jest to jeden z najciekawszych obiektów na terenie miasta.

Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie
Projekt obejmujący kilka działań inwestycyjnych, wśród których należy wymienić: budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS, przebudowę ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba, przebudowę ul. Partyzantów, rozbudowę Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) oraz zakup nowego taboru tramwajowego. Głównym celem projektu był rozwój transportu zbiorowego na terenie Olsztyna i jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF). Realizacja projektu przyczyniła się m.in. do: integracji różnych form transportu funkcjonujących w pobliżu Dworca PKP/PKS; upłynnienia ruchu w zatłoczonych obszarach miasta; rozwijania tzw. łańcuchów ekomobilności (integracja transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego); uspokojenia indywidualnego ruchu samochodowego w centrum miasta; poprawy warunków rowerzystów i pieszych, co osiągnięto poprzez przebudowę i budowę chodników, dróg dla rowerów i oświetlenia oraz skrócenia czasu podróży komunikacją miejską.

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Muzeum Pamięci Sybiru będzie zlokalizowane w kompleksie budynków przy ul. Węglowej 8 w Białymstoku. Swym zakresem inwestycja obejmie adaptację historycznego obiektu wraz z jego rozbudową do powierzchni ok. 5 000 m² na potrzeby Muzeum oraz rewitalizację jednego magazynu i jego najbliższego otoczenia wraz z torami kolejowymi w kompleksie obiektów wojskowych z lat 30. XX wieku, którymi w latach 40. odjeżdżały transporty z mieszkańcami Białegostoku i regionu na Sybir. W skali miasta i regionu bardzo ważne jest powstanie jednego miejsca ekspozycyjnego, przybliżającego ww. tematykę. Rezultatem przedmiotowego zadania inwestycyjnego będzie zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury, zwiększenie liczby odwiedzających, szersze prezentowanie zgromadzonych zbiorów. Ponadto projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta, stanie się jednym z jego symboli.

Rewitalizacja rynku w Choroszczy
Gmina Choroszcz zyskała eleganckie, nowoczesne centrum o znacznie poszerzonej funkcjonalności. Nowo powstała przestrzeń rynku jest obecnie wykorzystywana do przeprowadzania lokalnych imprez i uroczystości, festiwali, zabaw, wystaw i plenerów. Z założenia nowy rynek miał być zachętą dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez pobudzenie powstania nowych lokali gastronomicznych, usługowych, handlowych i pensjonatów, a co za tym idzie - nowych miejsc pracy. Pierwotne założenia już się sprawdzają. Po oddaniu rynku do użytku, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, lokalny przedsiębiorca otworzył lodziarnię. Planowane są też kolejne, podobne inicjatywy.

Modernizacja linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola
Zmodernizowany odcinei zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego w powiatach: miasto Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim oraz na terenie województwa podkarpackiego, powiat stalowowolski. W wyniku przeprowadzonych działań inwestycyjnych następuje zwiększenie przepustowości linii, umożliwiające poprawę jakości i oferty usług przewozowych oraz wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowych. Jest to możliwe dzięki: skróceniu czasu jazdy, sposobności zastosowania nowoczesnego taboru kolejowego, zwiększeniu komfortu podróży, eliminacji barier architektonicznych oraz zwiększeniu zarówno punktualności pociągów, jak również bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków. Projekt obejmuje w szczególności przystosowanie peronów na 8 stacjach i 15 przystankach osobowych do potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się.

Modernizacja basenów w Ostrowcu Świętokrzyskim
Trzy baseny, lazurowa woda, łóżka wodne, zjeżdżalnia rodzinna, plac zabaw i wiele innych wspaniałych atrakcji – tak wygląda nowa, odkryta „Rawszczyzna”. Zmodernizowany kompleks basenów oddany do użytku 7 lipca 2018 r. stanowi atrakcję dla mieszkańców miasta i regionu. W ciągu dwóch miesięcy 2018 roku odwiedziło go 55 321 użytkowników. Z usług obiektu korzystali również mieszkańcy województw ościennych. Zasięg terytorialny świadczenia usług ma ok. 70 km. Teren inwestycji obejmował obszar rekreacyjny urządzony na bazie zespołu basenów zewnętrznych pod nazwą „Rawszczyzna”, które zostały uruchomione w 1976 roku i funkcjonowały do 2001 roku. Zespół basenów zewnętrznych pn. „Rawszczyzna” stanowiły 3 baseny zewnętrzne o wymiarach 50 x 20 metrów każdy. Baseny posiadały zróżnicowaną głębokość. W linii basenu olimpijskiego (głębokość 2,0 m ÷ 2,20 m) funkcjonowała zadaszona wrotkarnia. Zadaszenie wrotkarni było posadowione na torowisku, co umożliwiało przejazd zadaszenia na basen olimpijski. Dodatkowo na koronie basenu olimpijskiego zostały wybudowane wyrzutnie ciepłego powietrza. Przykrycie basenu olimpijskiego jezdnym zadaszeniem oraz wyrzutnie ciepłego powietrza umożliwiały użytkowanie basenu do listopada.

Termomodernizacja SP nr 5 w Łukowie
W ramach Projektu m.in.: docieplono ściany, stropy, stropodachy oraz ściany fundamentowe, wymieniono stolarkę okienną i stolarkę drzwiową, wymieniono grzejniki c.o. wraz z termoizolacją instalacji c.o., przebudowano wewnętrzną instalację elektryczną i oświetleniową oraz wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne, wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy do 40 kWp (39,44 kWp) wraz z systemem monitorowania i zarządzania energią.W ramach przystosowania szkoły dla osób niepełnosprawnych wykonano pochylnię, przebudowano schody i podesty oraz zakupiono schodołaz.

Przebudowa budynku powiatowego w Strzyżowie
Inwestycja polegała na przystosowaniu zakupionego przez powiat budynku na potrzeby samorządu w zakresie stworzenia odpowiedniego zaplecza dla jednostek powiatowych. Poprawiono warunki lokalowe jednej z ważniejszych jednostek organizacyjnych Powiatu – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, które w imieniu powiatu realizuje zadania statutowe w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępu do usług pomocy społecznej przez osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Budowa nowego skrzydła szpitala w Łapach
Nowy budynek szpitalny ma dwie kondygnacje skomunikowane dźwigiem szpitalnym i klatką schodową. Inwestycja wynikała z konieczności: dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia; podniesienia jakości świadczonych usług w zakresie leczenia szpitalnego jak i wykonywania badań diagnostycznych przewodu pokarmowego ludności zamieszkałej na terenie Powiatu Białostockiego; polepszenia warunków pobytu pacjentów oraz pracy personelu. Powiatowy Szpital w Łapach jest jednym z dwóch tego typu ośrodków w województwie podlaskim. W 2018 roku wykonano tu prawie 50 rękawowych resekcji żołądka. Dzięki wyposażeniu jednej z sal w nowy stół operacyjny, którego maksymalne obciążenie wynosi do 460 kg, liczba pacjentów zwiększy się.

Budowa drogi wojewódzkiej w Olsztynie
Efektem realizacji jest dwujezdniowa droga o długości ponad 2,5 kilometra oraz towarzysząca infrastruktura. Droga poprawi dostępność komunikacyjną regionu Polski Wschodniej i przejmie ruch z drogi krajowej DK16 (relacja Grudziądz-Augustów), będącej elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T i prowadzącej do przejścia granicznego w Ogrodnikach na Litwę, oraz z drogi krajowej DK53 (relacja Olsztyn-Ostrołęka), prowadzącej do portu lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach (dojazd do drogi DK57). Nowo powstały ciąg drogowy, wraz z pozostałym układem dróg dojazdowych i obwodnicą, będzie służyć wyeliminowaniu ruchu tranzytowego z układu wewnętrznego dróg. Jednym z elementów infrastruktury towarzyszącej nowo wybudowanej drogi jest stanowisko ważenia pojazdów. Ponadto inwestycja objęta została budową systemu ITS.

Rozbudowa parków w Uzdrowisku Gołdap
Gołdap jest jedynym do tej pory miastem na Warmii i Mazurach posiadającym status uzdrowiska. Cele inwestycji: rozwój funkcji leczniczych Uzdrowiska Gołdap; pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska gminy dla zapewnienia rozwoju funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi; wzrost wyposażenia przestrzeni uzdrowiska umożliwiający pełnienie funkcji rekreacyjno-leczniczych; zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum miasta do obsługi kuracjuszy i gości; wzrost atrakcyjności Parku Kinezyterapeutycznego w centrum miasta; poprawa jakości infrastruktury technicznej, a tym samym uzdrowiskowej. Korzyści społeczno-gospodarcze, jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to: zapewnienie odpowiedniego poziomu infrastruktury uzdrowiskowej służącej mieszkańcom i kuracjuszom, tj.: ciągi pieszo-jezdne, pieszo-rowerowe, parkingi, plac kinezyterapeutyczny, place odpoczynku, urządzenie terenów zieleni; rozwój gospodarczy poprzez tworzenie punktów handlu i usług wokół zlokalizowanych w Gołdapi obiektów uzdrowiskowych objętych projektem (pośrednio); zwiększenie ilości osób zainteresowanych uzdrowiskiem, a tym samym zwiększenie zainteresowania regionem Warmii i Mazur.

Baseny Tropikalne Binkowski Resort w Kielcach**
Powstaje jeden z najnowocześniejszych w Polsce parków wodnych. To ponad trzysta atrakcji wodnych, kilkanaście basenów, w tym baseny rekreacyjne, baseny witalne, baseny aroma z hydromasażami, wanny spa, sztuczna rzeka, dzięki której można na pontonie zwiedzić cały park wodny. Powstają ponadto największe w Polsce saunarium, nowoczesne, długie zjeżdżalnie, bar wodny, tropikalna roślinność, w tym żywe palmy. Cały park wodny przykryty jest przeszklonym, rozsuwanym dachem. W parku zastosowano nowatorskie rozwiązania technologiczne i architektoniczne. Park został wkomponowany w istniejący las komunalny, co podkreśla jego walory estetyczne. Skala, rozmach oraz unikatowość projektu będą miały wpływ na rozwój turystyczny miasta, regionu, a może całej wschodniej Polski. Realizacja inwestycji będzie się wiązała z nowymi miejscami pracy.

Zrównoważony system transportu publicznego w Zamościu
To skumulowanie całego transportu publicznego w jednym miejscu poprzez rozwój i propagowanie komunikacji pieszej i rowerowej, transportu samochodowego i publicznego za pośrednictwem budowy systemu PARKUJ I JEDŹ, tak by podróżni mogli korzystać z przejazdów łączonych. Zagospodarowano teren przy ul. Peowiaków (tereny od ronda Rady Europy do ul. Partyzantów) i nadano mu nowe przeznaczenie. Udało się także zakupić 10 niskoemisyjnych autobusów miejskich i zmodernizować system informatyczny i magazynowo-warsztatowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu. Główny zakres projektu obejmował: modernizację systemu informatycznego; budowę węzła komunikacyjnego z remontem ulicy, parkingiem, nowymi wiatami, urządzeniem do ładowania samochodów elektrycznych, toaletą, stojakami rowerowymi, monitoringiem, systemem Wi-Fi; zakup programu magazynowo-warsztatowego; zakup taboru niskoemisyjnego.

Kuźnia Społeczna w Olsztynie
Bank Żywności w Olsztynie kompleksowo odnawia jeden z zabytkowych obiektów XIX-wiecznej stajni koszar Dragonów. Historyczny obiekt nie straci swoich walorów, ale zmieni się całkowicie jego przeznaczenie. W zrewitalizowanym budynku powstaje Kuźnia Społeczna. Miejsce rozwoju przedsiębiorczości, działań społecznych, ekologicznych, aktywizacji zawodowej, społecznej oraz wsparcia NGO-sów z Warmii i Mazur. Na powierzchni 2,2 tys. m kw. powstają trzy przestrzenie: kuchnia produkcyjna i warsztatowa, strefa rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (biura do wynajęcia oraz cowork) oraz strefa szkoleniowo-eventowa. W budynku będzie się również mieściła siedziba Banku Żywności w Olsztynie - organizacji, która od 2000 roku przeciwdziała marnowaniu żywności, wspiera potrzebujących, edukuje w zakresie prawidłowego odżywiania i pomaga osobom długotrwale bezrobotnym powrócić na rynek pracy. Zagospodarowana zostanie również przestrzeń wokół budynku. Powstanie pierwszy w regionie ogród społeczny - wspólna przestrzeń pod uprawę ogrodu oraz wiele inspirujących warsztatów i wydarzeń.

Kompleks sportowo–rekreacyjny w Świdniku
Budowa nowego kompleksu obejmuje budowę krytej pływalni, basenu zewnętrznego, boisk o nawierzchni syntetycznej: boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykówki ulicznej, siłownia zewnętrzna, a także boisk o nawierzchni piaszczystej: boisko do piłki nożnej plażowej, boisko do siatkówki plażowej i plac sprawnościowy. Inwestycja obejmuje również budowę sieci uzbrojenia terenu, budowę miejsc postojowych oraz drogi wewnętrznej i chodników. Teren ten znajduje się w północnej części miasta i stanowi jeden z elementów tzw. kompleksu obiektów sportowych Avii. Tuż obok funkcjonują korty tenisowe, w bliskiej odległości swoją bazę mają piłkarze AVII Świdnik. W zestawieniu z tymi obiektami powstanie nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, oferujący bogaty zestaw obiektów sportowych o różnym charakterze, przeznaczony dla różnych grup odbiorców. Wszechstronność takiego obiektu pozwoli na autentyczne i trwałe zainteresowanie mieszkańców Świdnika powstającą tu infrastrukturą i swoistym centrum sportowym.

Renowacje w Twierdzy Boyen w Giżycku
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby ludzi korzystających z oferty kulturalnej zabytkowego obiektu, budującej tożsamość regionalną. Przedmiotem projektu było wykonanie prac konserwatorsko-remontowych w zabytkowym warsztacie zbrojmistrza na Twierdzy Boyen i jego wyposażenie, umożliwiające rozszerzenie oferty kulturalnej i zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego i historycznego zabytkowego warsztatu zbrojmistrza w Twierdzy Boyen, a także przystosowanie go do stworzenia nowej oferty kulturalnej. W ramach tego projektu zostało też zamówionych 6 replik XIX-wiecznych wałowych armat, dostosowanych do strzelania ładunkami czarnoprochowymi. Twierdza ma własną gwardię, czyli grupę rekonstruktorów odtwarzających pruskie oddziały, które tam kiedyś kwaterowały. Artyleria ma stać się kolejną atrakcją przyciągającą turystów. Będzie prezentowana nie tylko podczas corocznej międzynarodowej inscenizacji historycznej bitwy o twierdzę, ale przez cały sezon

Hala sportowo-widowiskowa w Suwałkach
Powstanie hali sportowo-widowiskowej poprawi infrastrukturę sportową w Suwałkach i w regionie oraz spełni oczekiwania funkcjonujących klubów sportowych. W województwie podlaskim nie istnieje obiekt o podobnej skali i znaczeniu dla warunków uprawiania sportu w regionie oraz umożliwiający organizację dużych imprez sportowych. Zaprojektowany obiekt spełniać będzie szereg funkcji sportowych. Głównym priorytetem jest przeprowadzanie rozgrywek I ligowych w piłce siatkowej. Obiekt zaprojektowany i dostosowany jest do przeprowadzania zawodów rangi krajowej i międzynarodowej w piłce siatkowej. Pozostałymi funkcjami hali sportowej będzie także przeprowadzanie treningów młodzieży szkolnej, rozgrywek młodzieży szkolnej w piłce siatkowej, nożnej, ręcznej i innych dyscyplinach. Zaprojektowany układ trybun umożliwia wielofunkcyjne wykorzystanie budynku, w tym do organizacji widowisk sportowych, koncertów.

Nowa przestrzeń dla sztuki w Krośnie
Nowa przestrzeń dla sztuki – Budujemy Wartości Artystyczne – to hasło promujące Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, które powstało dzięki realizacji projektu. Zakres projektu obejmował modernizację kamienicy przy ul. Portiusa 4 w Krośnie należącą do zabytkowego Zespołu Staromiejskiego, a także zakup wyposażenia niezbędnego dla nowoczesnej instytucji kultury i dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja pozwoliła na stworzenie w Krośnie nowej, ogólnodostępnej i funkcjonalnej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej oraz edukacyjnej o pow. ok. 650 m kw. Obejmuje ona pierwsze i drugie piętro kamienicy przy ul. Portiusa 4, a także pomieszczenie przeznaczone dla artysty-rezydenta na poddaszu i przestrzeń patio na zewnątrz budynku. Biuro Wystaw Artystycznych jest miejscem nowoczesnym, świeżym i atrakcyjnym zarówno dla koneserów sztuki, gdyż duża przestrzeń ekspozycyjna pozwala na komfortowe kontemplowanie sztuki, jak również jest to doskonała przestrzeń do pobudzenia ukrytych talentów, spędzenia aktywnie i twórczo wolnego czasu, a także rozwoju wiedzy i umiejętności w nowoczesnych pracowniach warsztatowych.

Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej w Lublinie
Celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w obszarze przyszłego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF). Dzięki projektowi zbudowano ul. Muzyczną na odcinku od wysokości zjazdu na teren stadionu miejskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Nadbystrzycką i ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą oraz buspasami i trakcją trolejbusową. Dodatkowo zbudowano brakujące odcinki trakcji trolejbusowej na ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej, a także na al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do istniejącej pętli trolejbusowej oraz podstacji wraz z dostosowaniem zarządzania mocą. Zakupiono 15 sztuk trolejbusów oraz system informacji przystankowej w ciągu ul. Jana Pawła II, w tym m.in. tablice dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z włączeniem ich do obecnie użytkowanego systemu.

Łącznik do obwodnicy Olsztyna
Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części Olsztyna i stanowi niezbędne powiązanie układu drogowego w ciągu DK 51 z południową obwodnicą Olsztyna w ciągu DK 16, związane z wyprowadzeniem ruchu samochodowego z miasta. Projekt objął przebudowę istniejącej ulicy Towarowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Leonharda do ul. Cementowej oraz budowę nowego odcinka drogi, który pozwolił bezpośrednio dołączyć ją do południowej obwodnicy miasta. Łącznie inwestycja objęła około 3-km odcinek DK 51. Kierowcy będą mogli ominąć centrum miasta i łatwiej dojechać do obwodnicy. Rowerzyści i piesi zyskali ścieżki rowerowe i chodniki. Dla autobusów wybudowano zatoki, a bezpieczeństwu sprzyjać będą przebudowane skrzyżowania i 2 nowe wiadukty drogowe. Zadbano też o zieleń miejską – posadzono nowe drzewa, krzewy, powstały nowe trawniki. Nowy odcinek drogi domyka układ komunikacyjny miasta i umożliwia sprawne powiązanie sieci dróg Olsztyna z siecią dróg szybkiego ruchu (TEN-T).

Rozwój transportu publicznego w Kielcach
Transport publiczny w Kielcach oparty jest na obsłudze pasażerów komunikacją autobusową, która swoim zasięgiem obejmuje miasto oraz obszar podmiejski. Rozwój przestrzenny miasta oraz jego funkcjonalne powiązanie z gminami sąsiadującymi wymagają wprowadzania rozwiązań w obszarze infrastruktury transportowej, w tym drogowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań umożliwiających priorytetowe i bezkolizyjne poruszanie się autobusów. Dla miast takich jak Kielce, które nie posiadają transportu szynowego, najefektywniejszym rozwiązaniem jest realizacja wysokiej jakości korytarzy autobusowych (wraz z wydzielonymi pasami i jezdniami dla transportu publicznego) oraz zwiększanie konkurencyjności transportu miejskiego. Projekt zakłada rozbudowę ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego. Kolejnym etapem jest rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach oraz zakupem i montażem 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych. Zwieńczeniem projektu jest zakup 25 sztuk autobusów o napędzie hybrydowym.

Trasa Niepodległości w Białymstoku
Celem głównym projektu jest zwiększenie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego, a także lepsza integracja dróg wojewódzkich przebiegających przez Białystok z siecią dróg krajowych i TENT. To największa inwestycja drogowa w Białymstoku. Przedmiotem projektu była budowa Trasy Niepodległości położonej w zachodniej i południowo-zachodniej części Białegostoku. Jest ona ostatnim elementem obwodnicy miejskiej prowadzącej zarówno do obwodnicy śródmiejskiej okalającej centrum miasta, jak i dróg wyprowadzających ruch drogowy w kierunku Warszawy, Lublina i Bobrownik. Realizacja projektu pozwoli na domknięcie pierścienia od zachodniej strony miasta poprzez budowę ulic: Al. Niepodległości i Al. I. J. Paderewskiego. Projekt zakłada wybudowanie 6,53 km drogi wojewódzkiej (dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (nowe chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie). Droga bezpośrednio łączyć się będzie z siecią dróg krajowych - DK 65 (biegnącą od przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach, przez Białystok i Ełk, do Gołdapi) i DK 8 (S8, łączącą Podlasie z centralnymi i południowo-zachodnimi regionami Polski).

Rozwój transportu publicznego w Rzeszowie
Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe, m.in.: zwiększenie udziału przyjaznego dla środowiska publicznego transportu w obsłudze mieszkańców, integrację transportu publicznego z komunikacją indywidualną, zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, a w konsekwencji - zmniejszenie liczby osób użytkujących samochody osobowe. Projekt jest koniecznym elementem działań podejmowanych przez Gminę Miasto Rzeszów, zmierzających do zwiększenia wydajności systemu transportowego miasta, w tym poprawy efektywności transportu publicznego. Zastosowane w projekcie rozwiązania cechować się będą efektywnością ekonomiczno-finansową w zakresie kształtowania oferty przewozowej i infrastruktury transportowej.

Więcej informacji o nominowanych w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019: https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-polski-wschodniej-2019,64/

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to poświęcony najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około półtora tysiąca gości z Polski i z Europy.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: „Wojna cenowa” sklepów. Ile sklepy na tym zarabiają?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny