Nasza Loteria

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

(adek)
Znaczenie znaków drogowych w Polsce
Znaczenie znaków drogowych w Polsce pixabay.com
Znaczenie znaków drogowych to absolutne minimum, jakie jest wymagane podczas zdawania egzaminu na prawo jazdy. Z tego artykułu dowiesz się przede wszystkim jakie wyróżniamy znaki drogowe w Polsce. Jak wyglądają znaki informacyjne, a jak ostrzegawcze. Jaki kształt mają znaki nakazu a jaki te z opisem czy dla pieszych.

Znaki drogowe - znaczenie

Znaki drogowe są znakami, których znaczenie i zakres obowiązywania znajdują się w przepisach prawa. Sytuowane są po prawej stronie jezdni, po lewej, a także nad nią. Dzielimy je na:

  • znaki pionowe mają postać tablic z napisami lub symbolami. Występują także w formie znaków świetlnych
  • znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi

W różnych krajach rozmiary i wysokość umieszczenia tablic ze znakami drogowymi nie są takie same. W Polsce wielkość znaków drogowych, szczegółowe warunki ich ustawiania, w tym także m.in. wzory tablic znaków pionowych opisuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 "w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach".

Znaki drogowe pionowe

Jaki kształt mają polskie znaki?

Zakazy i nakazy mają kształt tablic okrągłych o średnicy 80 cm. Znaki ostrzegawcze mają postać trójkątów o długości boku 90 cm. Tablice kwadratowe oraz prostokątne to znaki informacyjne. W tym wypadku bok kwadratu lub krótszy bok prostokąta ma długość 60 cm.

Znaki drogowe ostrzegawcze - to trójkątne tarcze w czerwonym obramowaniu. W środku znajduje się czarny, czasem kolorowy symbol na żółtym tle

Znak A-1 niebezpieczny zakręt w prawo

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-1 "niebezpieczny zakręt w prawo" ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku

Znak A-2 niebezpieczny zakręt w lewo

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-2 "niebezpieczny zakręt w lewo" ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku

Znak A-3 niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-3 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo" ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej

Znak A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-4 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo "ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo. Umieszczona pod znakiemA-4 tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.

Znak A-5 skrzyżowanie dróg

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-5 "skrzyżowanie dróg" ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.

Znak A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-6a "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach drogi. Umieszczona pod znakiem A-6a, tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.

Znak A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po prawej stronie drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu

Znak A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie" ostrzegają o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po lewej stronie drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu

Znak A-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-6d "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony" ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po prawej stronie drogi

Znak A-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-6e "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony" ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po lewej stronie drogi

Znak A-7 ustąp pierwszeństwa

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Ta sama reguła dotyczy znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Znak A-7umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach

Znak A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-8 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku

Znak A-9 przejazd kolejowy z zaporami

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-9 "przejazd kolejowy z zaporami" ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Znak A-10 przejazd kolejowy bez zapór

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-10 "przejazd kolejowy bez zapór" ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe

Znak A-11 nierówna droga

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-11 "nierówna droga" ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni

Znak A-11a próg zwalniający

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-11a "próg zwalniający" ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Znak A-12a zwężenie jezdni - dwustronne

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-12a "zwężenie jezdni - dwustronne" ostrzega o zwężeniu jezdni po obu stronach drogi, które może powodować utrudnienia ruchu.

Znak A-12b zwężenie jezdni - prawostronne

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-12b "zwężenie jezdni - prawostronne" ostrzega o zwężeniu jezdni po prawej stronie drogi, które może powodować utrudnienia ruchu

Znak A-12c zwężenie jezdni - lewostronne

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-12c "zwężenie jezdni - lewostronne" ostrzega o zwężeniu jezdni po lewej stronie drogi, które może powodować utrudnienia ruchu.

Znak A-13 Ruchomy most

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-13 „ruchomy most" stosuje się przed czynnymi, ruchomymi mostami (zwodzonymi, obrotowymi).

Znak A-14 Roboty drogowe

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych

Znak A-15 Śliska jezdnia

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.

Znak A-16 Przejście dla pieszych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o przejściu dla pieszych

Znak A-17 Dzieci

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.

Znak A-18A Zwierzęta gospodarskie

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich

Znak A-18B Zwierzęta dzikie

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich

Znak A-19 Boczny wiatr

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.

Znak A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy

Znak A-21 Tramwaj

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe

Znak A-22 Niebezpieczny zjazd

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.

Znak A-23 Stromy podjazd

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.

Znak A-24 Rowerzyści

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

Znak A-25 Spadające odłamki skalne

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.

Znak A-26 Lotnisko

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca

Znak A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego

Znak A-28 Sypki żwir

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów

Znak A-29 Sygnały świetlne

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej

Znak A-30 Inne niebezpieczeństwo

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.

Znak A-31 Niebezpieczne pobocze

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi

Znak A-32 Oszronienie jezdni

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi

Znak A-33 Zator drogowy

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.

Znak A-34 Wypadek drogowy

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.

Znaki drogowe zakazu - są okrągłe w czerwonym obramowaniu. Wewnątrz znajduje się czarny, w niektórych znakach kolorowy symbol na białym tle

Znak B- 1 Zakaz ruchu w obu kierunkach

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.

Znak B- 2 Zakaz wjazdu

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Znak B- 3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych

Znak B- 3A Zakaz wjazdu autobusów

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu autobusów

Znak B- 4 Zakaz wjazdu motocykli

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu motocykli.

Znak B- 5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu.

Znak B- 6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych

Znak B- 7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

Znak B- 8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Znak B- 9 Zakaz wjazdu rowerów

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.

Znak B-10 Zakaz wjazdu motorowerów

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu motorowerów

Znak B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.

Znak B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

Znak B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Znak B-13A Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony.

Znak B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.

Znak B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku

Znak B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t.

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

Znak B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t.

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.

Znak B-20 STOP

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze.

Znak B-21 Zakaz skrętu w lewo i zawracania

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą

Znak B-22 Zakaz skrętu w prawo i zawracania

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Znak B-23 Zakaz zawracania

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Znak B-24 Koniec zakazu zawracania

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.

Znak B-25 Zakaz wyprzedzania

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe.

Znak B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zabrania kierującym pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

Znak B-27 Koniec zakazu wyprzedzania

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.

Znak B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.

Znak B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.

Znak B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29.

Znak B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

Znak B-32 Stój - kontrola celna

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat".

Znak B-33 Ograniczenie prędkości

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak ten oznacza zakaz przekroczenia prędkości określanej na znaku. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka dodatkowa z symbolem pojazdu, do którego się on odnosi.

Znak B-34 Koniec ograniczenia prędkości

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.

Znak B-35 Zakaz postoju

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2.

Znak B-36 Zakaz zatrzymywania się

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu.

Znak B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.

Znak B-38 Zakaz postoju w dni parzyste

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.

Znak B-39 Strefa ograniczonego postoju

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty.

Znak B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.

Znak B-41 Zakaz ruchu pieszych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Znak B-42 Koniec zakazów

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości.

Znak B-43 Strefa ograniczonej prędkości

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.

Znak B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Znaki drogowe nakazu - okrągłe, niebieskie, z białym symbolem na niebieskim tle

Znak C- 1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C- 2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C- 3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C- 4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C- 5 Nakaz jazdy prosto

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C- 6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C- 7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C- 8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C- 9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C-12 Ruch okrężny

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Znak C-13 Droga dla rowerów

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.

Znak C-13A Koniec drogi dla rowerów

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

Znak C-14 Prędkość minimalna

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę

Znak C-15 Koniec minimalnej prędkości

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

Znak C-16 Droga dla pieszych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

Znak C-16A Koniec drogi dla pieszych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

Znak C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.

Znak C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych

Znak C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

Znaki drogowe informacyjne - są prostokątne, niebieskie ewentualnie z białym polem na niebieskim tle. W środku znajduje się biały lub czarny symbol na niebieskim lub białym tle

Znak D- 1 Droga z pierwszeństwem

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak ten informuje o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to, że kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z innymi drogami.

Znak D- 2 Koniec drogi z pierwszeństwem

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.

Znak D- 3 Droga jednokierunkowa

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kierunku ruchu.

Znak D- 4A Droga bez przejazdu

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza początek drogi bez przejazdu.

Znak D- 4B Wjazd na drogę bez przejazdu

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.

Znak D- 5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

Znak D- 6 Przejście dla pieszych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych przez jezdnię bądź torowisko. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona poziomym znakiem drogowym Przejście dla pieszych lub dwiema liniami w poprzek jezdni

Znak D- 6A Przejazd dla rowerów

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Znak D- 6B Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię.

Znak D- 7 Droga ekspresowa

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak ten oznacza wjazd na drogę ekspresową. droga ta przeznaczona jest tylko dla ruchu pojazdów samochodowych.

Znak D- 8 Koniec drogi ekspresowej

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga.

Znak D- 9 Autostrada

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak ten informuje kierującego o wjeździe na autostradę. Po autostradzie mogą się poruszać wyłącznie pojazdy samochodowe, które na poziomej drodze mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.

Znak D-10 Koniec autostrady

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.

Znak D-11 Początek pasa ruchu dla autobusów

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak D-12 Pas ruchu dla autobusów

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.

Znak D-13 Początek pasa ruchu powolnego

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.

Znak D-14 Koniec pasa ruchu

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.

Znak D-15 Przystanek autobusowy

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.

Znak D-16 Przystanek trolejbusowy

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.

Znak D-17 Przystanek tramwajowy

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak D-18 Parking

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów silnikowych. W przypadku, gdy wyznaczenie postoju na chodniku lub jezdni jest inne, niż równolegle do jej krawędzi, to sposób ten jest przedstawiony na odpowiedniej tabliczce (patrz: Tablice dodatkowe).

Znak D-18A Parking - miejsce zastrzeżone

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak D-18B Parking zadaszony

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o miejscu w którym znajduje się parking zadaszony.

Znak D-19 Postój taksówek

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych taksówek osobowych.

Znak D-20 Koniec postoju taksówek

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.

Znak D-21 Szpital

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital. Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność w związku z ruchem, jaki może się odbywać w pobliżu szpitala.

Znak D-21A Policja

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.

Znak D-22 Punkt opatrunkowy

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach.

Znak D-23 Stacja paliwowa

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.

Znak D-23A Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.

Znak D-24 Telefon

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do użytku publicznego.

Znak D-25 Poczta

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.

Znak D-26 Stacja obsługi technicznej

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.

Znak D-26A Wulkanizacja

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak D-26B Myjnia

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak D-26C Toaleta publiczna

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.

Znak D-26D Natrysk

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak D-27 Bufet lub kawiarnia

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak D-28 Restauracja

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak D-29 Hotel (motel)

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak D-30 Obozowisko (camping)

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak D-31 Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak D-32 Pole biwakowe

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak D-33 Schronisko młodzieżowe

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak D-34 Punkt informacji turystycznej

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak D-34A Informacja radiowa o ruchu drogowym

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.

Znak D-35 Przejście podziemne dla pieszych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak D-35A Schody ruchome w dół

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak D-36 Przejście nadziemne dla pieszych

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak D-36A Schody ruchome w górę

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak D-37 Tunel

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.

Znak D-38 Koniec tunelu

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza wyjazd z tunelu.

Znak D-40 Strefa zamieszkania

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

Znak D-41 Koniec strefy zamieszkania

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak D-42 Obszar zabudowany

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.

Znak D-43 Koniec obszaru zabudowanego

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

Znak D-44 Strefa płatnego parkowania

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata.

Znak D-45 Koniec strefy płatnego parkowania

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.

Znak D-48 Zmiana pierwszeństwa

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.

Znak D-49 Pobór opłat

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.

Znak D-50 Zatoka

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak informuje o zatoce występującej w tunelu.

Znak D-51 Automatyczna kontrola prędkości

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości" stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.

Znak D-52 Strefa ruchu

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.

Znak D-53 Koniec strefy ruchu

Znaki drogowe w Polsce i ich znaczenie, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin na prawo jazdy (zdjęcia, wideo)

Znak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu.

Znaki drogowe poziome

Znaki drogowe poziome namalowane na powierzchni drogi mają wydłużony kształt, aby były czytelne i rozróżnialne dla kierowcy. W Polsce malowane są białą farbą. Jednak na czas remontów dróg wprowadzany jest żółty kolor. Wtedy biały przestaje obowiązywać.

Zobacz też:
Bezpieczna Jesień 2014 w WORD w Białymstoku

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

R
Radzia
Nieźle, zebrane w jednym miejscu znaki, o których można zapomnieć przed egzaminem pisemnym. Sama jestem przed takim. Staram się nie tylko robic testy, ale czytac sobie, od tak o przepisach w ramach powtórek, żeby w głowie zostało jeszcze więcej. :)
________________________
www.znaki-tdc.com
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny