Nasza Loteria

Złota Setka. Takie są wyniki XIX rankingu: Rok 2021 był trudny, ale dobry dla podlaskich przedsiębiorstw

dr Anatoliusz Kopczuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Anatoliusz Kopczuk z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, analizuje kondycję finansową i wyniki firm z Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw od pierwszej edycji naszego rankingu
Anatoliusz Kopczuk z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, analizuje kondycję finansową i wyniki firm z Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw od pierwszej edycji naszego rankingu Wojciech Wojtkielewicz
W gospodarce nikt nie może stać w miejscu i być pewnym swojej pozycji rynkowej. Każda kolejna Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw to budząca emocje nowa lista dobrych firm. Nawet, jeżeli tych samych, to nie takich samych. Znalezienie się na tej liście nobilituje: dowartościowuje kompetencje menedżerskie i wykonawcze oraz wskazuje na siłę obecności przedsiębiorstwa na gospodarczej mapie województwa. Wspinanie się na niej ku górze ma znaczenie głównie wizerunkowe, ale nie jest dziełem przypadku. Budowanie tej pozycji jest procesem długofalowym - wieloletnią pracą nad rozwiazywaniem bieżących problemów i poszukiwaniem nowych szans, a jednocześnie dowodem skuteczności w radzeniu sobie z powstającymi wyzwaniami - podkreśla Anatoliusz Kopczuk z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ekspert i komentator Złotej Setki od jej pierwszej edycji.

Po szokowym dla gospodarki za sprawą pandemii roku 2020, trudno było o optymizm w roku następnym. Wprawdzie mniej już obawialiśmy się lockdownów, ale pozostała wysoka niepewność wynikająca z wyzwań w obszarze zatrudnienia, rosnących cen surowców, zaburzeń w łańcuchach dostaw, zmian w systemie podatkowym. Tę niepewność wzmacniały dodatkowo wywołane pandemią, a powiązane z wykorzystaniem nowych technologii, duże zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw np. w zakresie organizacji pracy (praca zdalna, konieczność zachowania dystansu) i działań rynkowych (sprzedaż internetowa, marketing sieciowy). Nie bez powodu więc w dyskusjach podsumowujących „Złotą Setkę” przed rokiem mocno wybrzmiewały obawy o dalszy rozwój przedsiębiorstw i gospodarki regionu - zauważa nasz ekspert.

Przychody jakie w 2021 roku osiągnęło 100 największych podlaskich przedsiębiorstw oraz wyniki 50, które trafiły do złotosetkowej poczekalni prezentujemy w naszej galerii:

Obroty wyższe o 20 procent

Na tle tych obaw interesujące jest bliższe przyjrzenie się „Złotej Setce” z roku 2021. Naturalne jest, że lista ta, co roku zmienia się, ale zakres tej zmiany w ostatnich dwóch latach jest podobny. W roku 2021 w rankingu pojawiło się 18 nowych przedsiębiorstw, a w roku 2020 - 16. Nieco więcej jest też dynamiki wewnątrz listy, czyli utrzymanie pozycji z roku poprzedniego było trochę trudniejsze. Ale w sumie – nie są to zmiany rewolucyjne. Analogicznie też do poprzednich rankingów, sama czołówka listy jest wręcz zamurowana: pierwsze cztery miejsca rankingowego zestawienia nie zmieniają się od sześciu lat.

Bardziej widoczne są natomiast zmiany pod względem wartości sprzedaży. W województwie podlaskim jest już 9 przedsiębiorstw ze sprzedażą powyżej 1 mld zł – w roku 2021 dołączyli do tej grupy: Pronar (z imponującym przyrostem sprzedaży w ciągu roku o 41 proc.) oraz Suempol. Bardzo dobry rok miał również Barter. Niewielki przyrost sprzedaży odnotowały natomiast wiodące firmy budowlane.

 • Pod względem wielkości sprzedaży to był dobry rok dla wielu firm – tylko w 8 z nich wielkość ta nie wzrosła.
 • Łączne obroty „Złotej Setki” były wyższe aż o 20 proc. (wzrosły z 36,1 mld zł do 45,7 mld zł), a w pierwszej połowie listy – o 27 proc. Czyli sprzedaż mocniej wzrosła w większych firmach.
 • Mimo to, nastąpiło lekkie spłaszczenie obrotów: o ile przed rokiem i w latach poprzednich pierwszych 10 firm miało ponad polowe obrotów „Złotej Setki”, to w roku 2021 – 48,4 proc.
 • Z kolei przedsiębiorstwa z miejsc 11 - 50 zwiększyły udział swojej sprzedaży z 32,9 proc. do 34,8 proc.
 • Należy też zauważyć, że firma na 100 miejscu miała w roku 2021 blisko 3-krotnie większą sprzedaż niż przed rokiem. Można w tym dostrzegać elementy zmiany jakościowej - rynkowego dorastanie wielu firm z regionu.

Mniej przedsiębiorstw ze stratami

Ważne jest również, że te zmiany wielkości sprzedaży idą w parze z rentownością. Łączny zysk "Złotej Setki" na tle roku poprzedniego wzrósł o 40 proc., przy czym aż w 60 przedsiębiorstwach dynamika ta była wyższa, niż w poprzednim rankingu. I tylko 2 przedsiębiorstwa odnotowały stratę netto, przy 8 takich przedsiębiorstwach w poprzednim roku.

 • Ogólnie jednak przedsiębiorstwa "Złotej Setki" nie należą do grupy o bardzo wysokiej rentowności – rentowność netto sprzedaży powyżej 5 proc. osiągają tylko 43 przedsiębiorstwa, a powyżej 10 proc. - 24 przedsiębiorstwa.
 • Poniżej 3 proc. kształtuje się ta rentowność w 42 przedsiębiorstwach, poniżej 2 proc. - w 25, a poniżej 1 proc. - w 12.
 • Optymistyczne jest natomiast to, że są to wskaźniki korzystniejsze od osiągniętych w roku 2020, w którym np. przedsiębiorstw o rentowności netto sprzedaży poniżej 1 proc. było 23 (w 2019 r. – 27), a powyżej 5 proc. - 42 (w 2019 r. – 31).
Gala XIX Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw

Złota Setka. Finał XIX Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiors...

 • Na pozytywna ocenę zasługuje również płynność finansowa przedsiębiorstw. Wprawdzie w 30 przedsiębiorstwach wskaźnik płynności bieżącej nie osiąga zalecanego poziomu 1,2, ale w 90 jest on powyżej 1,0. Oznacza to potrzebę wsparcia np. kredytami obrotowymi, ale w zakresie akceptowalnego ryzyka. Na podobnym poziomie oceniana była również płynność finansowa w roku 2020.
 • Jako stabilną należy ocenić również strukturę kapitałową przedsiębiorstw „Złotej Setki”. Tylko w 13 przedsiębiorstwach ogólne zadłużenie przekracza 2/3 wartości aktywów, a jednocześnie w 56 - nie przekracza 50 proc. W powiązaniu ze wskazaną wyżej płynnością finansową oraz zróżnicowaniem rodzajów działalności można uznać, że są to struktury kapitałowe z akceptowalnym ryzykiem finansowym. Należy również dodać, że są to relacje korzystniejsze, niż w latach 2020 i 2019.

Na podkreślenie zasługują także podejmowane inwestycje w aktywa trwałe. Wartość tych aktywów nie wzrosła tylko w 28 przedsiębiorstwach. Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem w 70 przedsiębiorstwach "Złotej Setki" jest wyższy, niż w roku 2020, co wskazuje na zrealizowanie inwestycji na poziomie wartościowym nie mniejszym, niż naliczona w tym roku amortyzacja (reprodukcja prosta majątku trwałego). Ale, w co trzecim przedsiębiorstwie nastąpił przyrost wartości majątku trwałego o ponad 20 proc., co w okresie wysokiej niepewności w gospodarce zasługuje na szczególne podkreślenie.

XIX Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw za 2021 rok (przychody 10 największych firm):

 • 1. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA (Grupa Kapitałowa) Wysokie Mazowieckie - przychód 6 mld 303 mln zł,
 • 2. Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL Grajewo – 5 mld 105 mln zł,
 • 3. UNIBEP SA Bielsk Podlaski - 1 mld 712 mln zł,
 • 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska PIĄTNICA – 1 mld 662 mln zł
 • 5. BARTER SA Białystok – 1 mld 612 mln zł
 • 6. DANWOOD SA Bielsk Podlaski – 1 mld 390 mln zł
 • 7. PRONAR Narew – 1 mld 249 mln zł
 • 8. Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego Białystok – 1 mld 236 mln zł
 • 9. SUEMPOL Bielsk Podlaski – 1 mld 095 mln zł
 • 10. ADAMPOL SA Białystok – 817 mln zł

Nagrody dodatkowe XIX Złotej Setki:

 • Firma Roku 2021 - Hanbud Bielsk Podlaski
 • Debiut Roku 2021 - P&Q Białystok
 • Awans Roku - Elmont Białystok
 • Menedżer Roku 2021 - Leszek Marek Gołąbiecki, prezes Unibepu SA
 • Nagroda Specjalna Redakcji Kuriera Porannego "Złota Setka 2021" (ex aequo): Pronar i SM Mlekovita.
od 16 lat

"Złota Setka" wzmacnia się i stabilizuje

Analizując dane finansowe przedsiębiorstw „Złotej Setki” można zatem podsumować, że również drugi rok pandemii był dla nich udany. Wskazuje na to rosnąca sprzedaż i jej rentowność, zadawalająca płynność finansowa, utrzymywane na akceptowalnym poziomie struktury kapitałowe i podejmowane działania inwestycyjne. Uzasadnione jest więc stwierdzenie, że obserwujemy dalsze wzmacnianie pozycji rynkowej przedsiębiorstw „Złotej Setki” i stabilizowanie ich sytuacji finansowej.

Godne uwagi jest także to, że podobną wymowę miała analiza wyników „Złotej Setki” za rok 2020. Przedsiębiorstwa okazały się mało wrażliwe na występujące w gospodarce różnego rodzaju zakłócenia ich działalności. Przynajmniej dla części z nich ten okres okazał się nawet szczególnie korzystny, przyspieszając ich rozwój. Dodatkowych impulsów rozwojowych dostarczyły również nowe wyzwania technologiczne, związane np. z nowymi źródłami energii, stymulowane wsparciem finansowym ze środków publicznych. Ostatecznie skutki pandemii i związane z nią obawy zarówno w roku 2020, jak i w roku 2021 okazały się mniej groźne, niż obrazowały to nastroje społeczne i obawy formułowane przez środowiska gospodarcze. Obiektywna rzeczywistość okazała się inna, mniej groźna dla gospodarki, niż zapowiadały to subiektywnie kształtowane przekonania i opinie.

Na pewno nie ma to jednego uniwersalnego wyjaśnienia, ale warto podkreślić, że sytuacje kryzysowe zawsze zaostrzają wymagania wobec menedżerów, weryfikują ich dotychczasowe metody działania i zmuszają do dostosowania się do nowej sytuacji.

Dobry wizerunek przedsiębiorstw i regionu

Wyniki finansowe „Złotej Setki” dowodzą, że znajdujące się w niej przedsiębiorstwa maja dobrych menedżerów i są po prostu dobrze zarządzane. Ich menedżerowie potrafią wykorzystywać okazje i omijać zagrożenia. Mają one za sobą bogate doświadczenia w funkcjonowaniu w gospodarce rynkowej i reguły gry tej gospodarki nie są im obce. Oczywiście dostrzegać też należy wszystkich pracowników tych przedsiębiorstw, bez których wkładu pracy i zaangażowania żadne sukcesy nie byłyby możliwe.

Jest to zarazem dowartościowanie rankingu Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw. Są na tej liście firmy z sukcesem. Znalezienie się w tym doborowym towarzystwie jest więc swego rodzaju nobilitacją. Eksponuje i dowartościowuje kompetencje menedżerskie i wykonawcze oraz podkreśla siłę obecności przedsiębiorstwa na gospodarczej mapie województwa. Dodatkowo miejsce w rankingu ma też znaczenie dla postrzegania przedsiębiorstwa przez mieszkańców regionu. Rosnące firmy poprawiają dochody budżetów lokalnych, tworzą rynek dla kooperantów i zmieniają warunki rozwoju innych firm, tworzą miejsca pracy oraz nowe wyzwania rozwojowe dla obecnych i przyszłych pracowników.

Złota Setka. Takie są wyniki XIX rankingu: Rok 2021 był trudny, ale dobry dla podlaskich przedsiębiorstw

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny