Nadal czekamy na kandydatów do tytułu Najlepszego Pracodawcy w woj. podlaskim. Trwa głosowanie na Menedżera Roku 2015.

Henryk Owsiejew, przewodniczący rady nadzorczej Malow (Suwałki), Zbigniew Kalinowski, prezes OSM Piątnica (Piątnica), Jacek Kucharewicz, prezes Metal-Fach (Sokółka), Katarzyna Rutkowska, prezes AC S.A. (Białystok) i Adam Byglewski, wiceprezes Adampol S.A. (Zaścianki k. Białegostoku) - to ci przedsiębiorcy zdobyli największe poparcie podlaskich organizacji okołobiznesowych, które typowały kandydatów do tytułu Menedżer Roku, przyznawanego w rankingu Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw.

Teraz trwa głosowanie: ankiety z nazwiskami tej Wielkiej Piątki podlaskiego biznesu rozesłaliśmy do kilkuset firm regionu. Do 26 października czekamy na wskazania, kogo nasi przedsiębiorcy uważają za lidera liderów.

Najwięksi i najbardziej dynamiczni

Wyniki tego wyboru przedstawimy za tydzień, 27 października, Kapitule naszego rankingu. Podobnie jak listę 100 największych firm województwa (według wielkości przychodu w roku 2015) i 50 kolejnych znajdujących się w „poczekalni” do wejścia do Złotej Setki.

W tworzeniu tej listy partnerem tegorocznej, 13. edycji rankingu jest firma Bisnode - lider branży informacji gospodarczej. To ona sięgała do Krajowego Rejestru Sądowego po dane finansowe podlaskich firm. Ale też każdy z przedsiębiorców, który chciał mieć pewność, że jego wysoka pozycja będzie zauważona, mógł nam przesłać skan odpowiedniej dokumentacji i dane o zatrudnieniu. Dziękujemy bardzo wszystkim przedsiębiorcom, którzy się do nas odezwali.

Przypomnijmy, że w tym roku przyznamy nagrodę nie tylko firmie, która zajmuje pierwszą lokatę pod względem wielkości przychodów w regionie, ale trzem spośród dużych, średnich i małych.

Dane finansowe będą także podstawą do wręczenia nagród w kategorii Awans Roku i Debiut Roku (za najwyższy skok w górę setki i za najwyższe miejsce dla przedsiębiorstwa, które będzie tam pierwszy raz). Wyłonimy także Firmę Roku na podstawie kilku wskaźników świadczących o dynamice rozwoju.

Z kolei towarzyszący Złotej Setce konkurs o tytuł Eksportera i Inwestora Roku przygotowała firma PricewaterhouseCoopers (PwC) Polska - firma doradcza o światowej renomie, której głównym doradcą jest profesor Witold Orłowski. I która służy także głosem doradczym w sprawach istotnych dla przedsiębiorców (patrz komentarz obok).

Najlepsi Pracodawcy - czyli stawiamy na jakość

Ku naszej radości, dużym zainteresowaniem podlaskich przedsiębiorców cieszy się ranking o tytuł najlepszego Pracodawcy. W tym roku odeszliśmy bowiem od kategorii ilościowej (Największy Pracodawca) na rzecz jakościowej.

Kolejny nasz partner - firma Direction Poland - prowadzi badania ankietowe w zgłaszających się firmach. Bez względu na to, która zwycięży, pokażemy wszystkich, którzy w ogóle byli zainteresowani tak prestiżowym statusem.

A zgłoszenia przyjmujemy jeszcze do końca miesiąca.

Ekspert radzi firmom działającym za granicą

Joanna Kubińska, dyrektor, zespół ds. Cen Transferowych PwC

Zmiany w dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi - istotne wyzwania dla przedsiębiorców działających za granicą.

W ciągu ostatnich kilku lat jednym z najszerzej dyskutowanych tematów podatkowych na arenie międzynarodowej była kwestia braku „szczelności” lokalnych regulacji w zakresie podatków dochodowych.

Ceny transferowe, czyli ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, są obszarem prawdopodobnie najściślej związanym z ekonomicznymi aspektami działalności przedsiębiorstw. W celu ograniczenia ryzyka przerzucania dochodów pomiędzy państwami i zaniżania opodatkowania, istnieją uregulowania nakładające na przedsiębiorstwa obowiązek ustalania cen transferowych na poziomie rynkowym, tj. takim, jaki ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne. Obecnie jest to również obszar zintensyfikowanych kontroli podatkowych, poprzez co Ministerstwo Finansów zamierza przeciwdziałać „wyprowadzaniu” zysków z Polski za granicę i zwiększyć wpływy do budżetu. Tym samym temat cen transferowych jest szczególnie istotny dla podmiotów, które posiadają lub planują zakładać swoje spółki lub oddziały za granicą.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017r. wraz z nimi sporządzanie dokumentacji będzie co do zasady wymagane od podatników, których przychody lub koszty za rok poprzedni przekroczyły 2 mln EUR.

Wymagania spoczywające na takich podatnikach będą zbliżone do obecnie obowiązujących - konieczne będzie sporządzenie dokumentacji lokalnej dla transakcji przekraczających ustawowe progi (wskazane przez nowe przepisy) oraz złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia potwierdzającego przygotowanie dokumentacji.

Wraz ze wzrostem skali działalności podatnika konieczne będzie przygotowanie kolejnych dokumentów: deklaracja CIT-TP, dokumentacja grupowa (tzw. master file), raport według krajów (tzw. Raport CBCR - Country by Country Report).

W przypadku podatników, których przychody lub koszty przekroczą 10 mln EUR w poprzedzającym roku, dokumentacja będzie musiała obejmować również analizę danych porównawczych, przeprowadzoną z uwzględnieniem polskich podmiotów prowadzących porównywalną działalność.

Analiza taka będzie musiała zostać sporządzana dla poszczególnych transakcji i zdarzeń.