Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, konsul honorowy Bułgarii jest organizatorem jutrzejszego - środa 10 stycznia 2018 - spotkania w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku (ul. Św. Mikołaja 5) związanego z polską premierą albumu Kolory Prawosławia. Bułgaria.

Współorganizatorem spotkania jest Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej oraz serwis www.orthphoto.net.

Seria albumów pod ogólną nazwą „Kolory Prawosławia” poświęcona jest różnorodności i wielobarwności Prawosławia w różnych zakątkach świata. W poprzednich książkach z tej serii zaprezentowano odzwierciedlone na fotografiach piękno Cerkwi prawosławnej w Polsce, Rosji, Serbii, Gruzji i Rumunii.

W zasadniczej, fotograficznej, części albumu (liczącego blisko 200 stron) zostało zaprezentowanych ponad 150 zdjęć wykonanych przez 27 fotografików, głównie w Bułgarii, ale również z Polski i Niemiec. Fotografie te pokazują znaczną część wielowiekowego, różnorodnego dziedzictwa Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej.

Album przedstawia osiągnięcia architektury sakralnej i wnętrza bułgarskich cerkwi, ukazuje piękno krajobrazu ziemi bułgarskiej, ludzi i sytuacje, w których zostali oni sfotografowani, życie liturgiczne i sakramentalne bułgarskiego Prawosławia, w tym te ważniejsze i mniej ważne wydarzenia związane z życiem Cerkwi prawosławnej w Bułgarii.

Część fotograficzną albumu poprzedzają: „Słowo wstępne” metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy oraz „Wprowadzenie” pióra znanego polskiego slawisty prof. Aleksandra Naumowa.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że album zawiera równoległe cztery wersje językowe: polską, bułgarską, angielską i rosyjską, co sprawia, że ma on szanse znaleźć swoich odbiorców praktycznie na całym świecie.

Więcej informacji na portalu sklep.cerkiew.pl

Podczas premiery album będzie można nabyć w promocyjnej cenie 40 zł/egz.
Początek spotkania - godz. 17