Wystawa „Wiele dróg- jeden cel. Ku Niepodległej” w województwie podlaskim

Materiał informacyjny PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Udostępnij:
To wędrująca po regionie opowieść o dążeniu do niepodległości poszczególnych ziem województwa podlaskiego. Wystawę "Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej" od 23 do 30 listopada będzie można oglądać przed białostockim ratuszem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią naszego regionu.

Naszym celem było, aby z jednej strony poprzez wystawę wzmocnić świadomość historyczną dotyczącą odzyskiwania niepodległości na progu XX wieku przez naszą Ojczyznę, a z drugiej - wykazać, jak różnorodne to były koleje losu. Chcę podkreślić, że w zasadzie we wszystkich tych wydarzeniach bardzo ważną rolę odgrywały miejscowe społeczności, w szczególności te, które działały w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej - mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Wystawa składa się z 16 plansz, których głównym tematem jest proces odzyskiwania niepodległości w poszczególnych regionach współczesnego województwa podlaskiego. Do tej pory wystawę można było obejrzeć w 13 miejscowościach: Sejnach, Suwałkach, Augustowie, Grajewie, Kolnie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, Siemiatyczach, Zambrowie, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Sokółce i Mońkach. Ostatnim przystankiem jest Białystok.

Data i miejsce otwarcia wystawy były nieprzypadkowe. 23 sierpnia 1919 r. wybuchło Powstanie Sejneńskie. Jest to jeden z nielicznych zrywów w historii Polski, który zakończył się zwycięsko. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu powstańców, Sejny znalazły się w obrębie Rzeczpospolitej. Proces odzyskiwania niepodległości na terenach obecnego województwa podlaskiego trwał kilkanaście miesięcy - od symbolicznego 11 listopada 1918 roku aż po 26 sierpnia 1919 roku - dzień zakończenia powstania sejneńskiego.

Poprzez wystawę chcemy zapoznać mieszkańców południowej części regionu z drogą ku wolności północnych sąsiadów, a mieszkańców Suwałk z historią m.in. powiatu siemiatyckiego – podkreśla wojewoda.

Za stronę merytoryczną projektu odpowiadali pracownicy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku: Krzysztof Kossakowski, Piotr Niziołek i Paweł Okołot.

Były to dość długotrwałe kwerendy zarówno w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, jak i archiwów centralnych, muzeów regionalnych z miejscowości, które są opisane na tej ekspozycji - mówi Piotr Niziołek, kierownik Muzeum Historycznego - oddziału Muzeum Podlaskiego.

Droga Podlasia do Niepodległości była kręta i pełna zwrotów akcji. Na różnych ziemiach następowało to w innym czasie. 11 listopada 1918 r. jednostki Polskiej Organizacji Wojskowej na rozkaz dowództwa przystąpiły do rozbrajania wojsk niemieckich. Na terenach obecnego południowo-zachodniego Podlasia akcja została przeprowadzona skutecznie, ale na terenach położonych dalej na wschód POW napotkała silny opór. Wynikał on z konieczności ewakuacji wojsk niemieckich z Ukrainy, którego planowano dokonać za pomocą kolei brzesko-grajewskiej. Dlatego też na początku lutego strony polska i niemiecka zawarły układ pozostawiający armii niemieckiej kontrolę nad terenami na wschód od linii kolejowej aż do zakończenia ewakuacji. Wojska niemieckie opuściły większość obecnego Podlasia w końcu lutego 1919 r., ale na mocy decyzji Ententy pozostały w Augustowie, Suwałkach i Sejnach. Stamtąd zostały ewakuowane dopiero latem 1919 r. Były to tereny, do których pretensje rościła sobie także strona litewska, w związku z czym doszło na tym tle do poważnego konfliktu dyplomatycznego, zwieńczonego powstaniem sejneńskim. Zakończyło się ono 28 sierpnia 1919 r. zwycięstwem strony polskiej i przyłączeniem Sejn i okolic do Rzeczypospolitej. Sejneńszczyzna była ostatnim obszarem Podlasia, który odzyskał Niepodległość.

Mam nadzieję, że przypomnienie tych lokalnych historii zainspiruje, w szczególności młodzież, do poznania przeszłości naszej Ojczyzny – dodaje wojewoda podlaski.

Patronat medialny nad wystawą objęli: TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Kurier Poranny i Gazeta Współczesna.

Wystawa jest realizowana w ramach projektu Wojewody Podlaskiego „Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej” we współpracy z Województwem Podlaskim oraz Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Projekt został sfinansowany ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022.

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/zaproszenie-na-wystawe-wiele-drog---jeden-cel-ku-niepodleglej-w-bialymstoku

Dodaj ogłoszenie