„Tu spotyka się Zachód ze Wschodem” - tak brzmi hasło tegorocznego Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Piąta edycja tego najważniejszego wydarzenia gospodarczego w regionie zaplanowana jest na 3-4 października w Białymstoku.

- W pierwszej edycji kongresu uczestniczyło 600 osób. W zeszłorocznej - ponad 2 tysiące - powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej Wojciech Kuśpik, inicjator i organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP. - Choćby te liczby pokazują, że takie spotkania są potrzebne.

WKG to cykl debat, spotkań oraz wydarzeń towarzyszących na najbardziej istotne tematy dla gospodarki Polski Wschodniej z udziałem gości z Polski i zagranicy: biznesmenów, polityków, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

Tegoroczna edycja odbędzie się, wzorem lat ubiegłych, w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Wśród poruszanych tematów znajdzie się Polska Wschodnia 4.0 (czyli m.in. najbardziej strategiczne kierunki rozwoju regionu oraz rola innowacji i start-upów), współpraca transgraniczna, infrastruktura, turystyka Polski Wschodniej, a także zagadnienia związane z energią (potencjałem i bezpieczeństwem regionów).

- Kongres jest najważniejszym dla województwa wydarzeniem tego typu, promuje nasz region - stwierdził Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.

Samorząd województwa współfinansuje imprezę. W tym roku wsparcie finansowe otrzymała ona również z budżetu miasta.
- Kongres jest dobrą okazją, by pokazać, jak bardzo i jak bardzo na plus zmieniło się miasto - dodał Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Ale WKG to nie tylko specjalistyczne debaty. EEC - Liderzy Przyszłości to cykl spotkań młodzieży z praktykami biznesu. Jest to wydarzenie towarzyszące kongresowi, a organizuje je Podlaska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Młodych ludzi trzeba zatrzymać w regionie - tłumaczy Andrzej Parafiniuk, prezes PFRP. - Dlatego potrzebne są działania mobilizujące.

W tym roku swój udział potwierdzili już: Szymon Hołownia, Barbara Piekut i Wojciech Nowicki.

Z kolei 3 października na Rynku Kościuszki otwarta zostanie specjalna wystawa - kolejne wydarzenie towarzyszące WKG.
- Ta wystawa jest dla wszystkich - powiedział Witold Karczewski, przewodniczący Podlaskiego Forum Gospodarczego. - Chcemy pokazać naszą gospodarkę i jej innowacyjność.
Wśród pozostałych wydarzeń towarzyszących znajdziemy również plebiscyt TOP Start-up Polski Wschodniej oraz konkursy: TOP Inwestycje Polski Wschodniej i TOP Pracodawcy Polski Wschodniej.

Udział w kongresie jest bezpłatny, po uprzedniej rejestracji na stronie kongresu: http://www.wschodnikongres.eu/pl/.