Tylko w dwóch województwach - warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim wciąz utrzymuje się bezrobocie wyższe niż 10 proc. Ale i tam szybko przybywa miejsc pracy.

Jak zakomunikował we wtorek 24 października Główny urząd Statystyczny (GUS), stopa bezrobocia w województwach w końcu września br. kształtowała się w granicach od 4,0 proc. w wielkopolskim do 11,8 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyła się we wszystkich województwach, z wyjątkiem pomorskiego, w którym utrzymała się na niezmienionym poziomie. W porównaniu z wrześniem ub. roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach, w największym stopniu w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim.

W ciągu minionych dwunastu miesięcy zaszły spore nie zmiany nie tylko w liczbie bezrobotnych, ale i w ich strukturze. Przede wszystkim o prawie 2 proc. wzrósł udział bezrobotnych kobiet; na koniec września br. wynosił on 56,1 proc., co z pewnością jest jednym z efektów działania programu Rodzina 500+. Tym bardziej, że jednoćześnie wśród bezrobotnych zwiększył się o 2,1 proc. odsetek osób posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do sześciu lat (obecnie takie osoby stanowią 19,3 proc. wszystkich bezrobotnych).

Z kolei zmniejszył się wyraźnie (o 1,2 proc.) odsetek osób bez pracy, któe nie ukończyły 30. roku życia. jednak jest on wciąż wysoki, bo wynosi 26,9 proc. oraz osób w wieku powyżej 50. roku zycia; o 0,8 proc. w związku z czym ich udział wśród wszystkich bezrobotnych aktualnie wyonis 28,4 proc.

Najwięcej zatrudniają w transporcie, zwalniają - w górnictwie

Spośród działów, największy wzrost przeciętnego zatrudnienia w stosunku do okresu styczeń–wrzesień ub. roku GUS zaobserwował m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem lądowym i rurociągowym (o 8,5 proc.), produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 8,3 proc.), handlem hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawą (o 8,1 proc.), Z kolei spadek przeciętnego zatrudnienia notowano w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 7,8 proc., produkcji odzieży (o 1,5 proc.) oraz budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,5 proc.).

Może Cię zainteresuje:

Sejm właśnie rozpoczął pracę nad ustawami, które wprowadzą dodatkowe opłaty za prąd oraz podwyższą opłaty za wodę i kanalizację.
Ile, jak, kiedy?

https://strefabiznesu.pl/nowe-prawo-wynagrodzenie-za-prace-trafi-automatycznie-na-konto-bankowe/ar/12614065Zmienia sie prawo. Wynagrodzenie za pracę trafi na konto przelewem. Koniec wypłat w gotówce?

Odkładać prywatnie na emeryturę? jak robią to ci, których na to stać