Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

V Wschodni Kongres Gospodarczy. Laureaci rankingów TOP Inwestycje Polski Wschodniej i TOP Pracodawcy Polski Wschodniej (zdjęcia)

peż
Na wieczornej gali rozpoczętego 3 października dwudniowego Wschodniego Kongresu Gospodarczego poznaliśmy laureatów dwóch rankingów: TOP Inwestycje Polski Wschodniej i TOP Pracodawców z regionu. Wybrani zostali przez ekspertów, a dodatkowo wyróżnione zostały te inwestycje i te firmy, które zdobyły największe poparcie w głosowaniu w internecie.

Celem konkursu TOP Inwestycje Polski Wschodniej 2018 jest wyróżnienie najlepszych inwestycji w regionie, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki i mieszkańców pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego,warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Swoje typy wskazała Rada Konsultacyjna plebiscytu, specjalnie wyróżnienie przyznali także internauci.

Laureaci konkursu TOP Inwestycje Polski Wschodniej 2018:

Inwestycje w rekreację i sport oraz przebudowa dróg w Stalowej Woli
Nagroda dla gminy Stalowa Wola za projekt rozwoju terenów zielonych, budowę wielopokoleniowych stref aktywności sportowej oraz budowę wodnego placu zabaw w Stalowej Woli. Dzięki poszczególnym inwestycjom mieszkańcy otrzymali lub niebawem otrzymają nowe przestrzenie rekreacji czynnej i biernej (ciągi komunikacyjne, punkty widokowe, place zabaw, altanę wypoczynkową, elementy małej architektury), boiska trawiaste, wypoczynkowe tarasy drewniane, plażę z piasku, murawy rekreacyjne.

Centrum dystrybucyjne Zalando Lounge w Ameryce
Nagroda dla Miasta Olsztynek za stworzenie dogodnych warunków dla budowy centrum dystrybucyjnego Zalando Lounge w Ameryce oraz dla firmy Hillwood Polska za budowę centrum dystrybucyjnego w Olsztynku, największej tego typu inwestycji w regionie. W Ameryce pod Olsztynkiem, na terenie o powierzchni ok. 25 ha powstaje centrum logistyczne, którego powierzchnia wyniesie ok. 100 tys. mkw. To największa inwestycja w regionie, która stworzy ok. 500 tys. nowych miejsc pracy. W ramach przedsięwzięcia zostanie również przebudowany węzeł drogi ekspresowej S51 oraz wybudowana nowa linia energetyczna do zasilania obiektu.

Rewitalizacja terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej
Nagroda dla Miasta Ełk za pierwszy etap rewitalizacji i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku. Celem realizowanej w Ełku inwestycji jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu wraz ze stworzeniem atrakcyjnego produktu turystycznego „Park Odkrywców Kolei”.

Rewitalizacja kompleksu miejskich parków w Olsztynie
Nagroda dla Miasta Olsztyn za rewitalizację trzech parków: Górka Jasia, Jakubowo, Planty i Plac Pułaskiego w Olsztynie. Rewitalizacja Parku Jakubowo ruszyła wiosną 2017 r. Mieszkańcy os. Zatorze czekali na nią od lat. Teren był odnawiany wiele razy, ale dopiero obecnie doczekał się przemiany z prawdziwego zdarzenia. Od czerwca 2018 r. mieszkańcy cieszą się m.in. z nowych nawierzchni spacerowych, ławek, oświetlenia i sceny oraz nasadzeń drzew i krzewów.

Przedszkole i żłobek w Kętrzynie
Nagroda dla Miasta Kętrzyn za budowę nowego przedszkola wraz ze żłobkiem, które przyczyni się do powrotu na rynek pracy wielu rodziców. Inwestycja przyczyni się do powrotu na rynek pracy wielu rodziców, którzy z powodu braku miejsc w publicznych przedszkolach czy żłobkach zmuszeni byli do zrezygnowania z pracy i zajęcia się dziećmi. Zapewni również około 28 nowych miejsc pracy, co będzie miało bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wielu rodzin.

Zagospodarowanie brzegów Łyny w Lidzbarku Warmińskim
Nagroda dla Lidzbarka Warmińskiego i powiatu lidzbarskiego za zagospodarowanie brzegów rzeki i doliny Łyny oraz budowę rekreacyjno-wypoczynkowego bulwaru. Inwestycja od początku budziła zainteresowanie mieszkańców miasta. Bulwar został wykonany jako wielkopowierzchniowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy. Mnogość atrakcji powoduje, że każda osoba odwiedzająca bulwar może znaleźć coś dla siebie. Obiekt jest idealny zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci, dla których został wybudowany plac zabaw ze specjalnymi urządzeniami i nawierzchnią bezpieczną.

Lepsza komunikacja miejska w centrum Białegostoku
Nagroda dla Miasta Białystok za przebudowę dróg i zakup nowego taboru, co przyczyniło się do poprawy dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej. Dzięki realizacji projektu rozbudowywany jest zrównoważony system transportowy w Białymstoku i poprawia się mobilność mieszkańców miasta. Wśród najważniejszych celów jest upłynnienie ruchu transportu miejskiego i skrócenie czasu podróży pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią miasta. Istotna jest też integracja funkcjonujących na danym obszarze form transportu – publicznego z pieszym, rowerowym i samochodowym.

Modernizacja oczyszczalni i budowa suszarni osadów w Rzeszowie
Nagroda dla Rzeszowa oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie za modernizację oczyszczalni ścieków i budowę suszarni osadów. Nominowana w konkursie inwestycja obejmuje m.in. budowę węzła odwadniania i suszenia mechanicznego osadów, którego efektem będzie zmniejszenie ilości i poprawa struktury osadów powstających w Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie.

Droga S7 łącząca Świętokrzyskie z Małopolską

Nagroda dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za budowę odcinka drogi S7 „Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego” łączącej dwa regiony, dzięki czemu znacznie skróci się czas podróżowania między nimi. Dzięki nowej drodze ekspresowej S7 na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą a Krakowem. Dwujezdniowa droga ekspresowa z bezkolizyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi typu węzły i wiadukty zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu jazdy.

Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Lublinie – wyróżnienie internautów
Inwestycja wskazana głosami blisko 2 tysięcy internautów. Nowy stadion lekkoatletyczny to kolejny, po Arenie Lublin i Aqua Lublin, nowoczesny obiekt sportowy w Lublinie, który spełnia wymogi międzynarodowych organizacji, dając możliwość uprawiania różnego rodzaju konkurencji lekkoatletycznych, w tym biegów krótko- i długodystansowych, rzutów młotem, dyskiem, oszczepem, pchnięcia kulą, skoku w dal, wzwyż, o tyczce oraz wielobojów lekkoatletycznych.

Czytaj też: V Wschodni Kongres Gospodarczy. Elastic Cloud Solutions z Białegostoku najbardziej innowacyjnym start-upem Polski Wschodniej

Natomiast nominacji i wskazań w konkursie Top Pracodawcy Polski Wschodniej dokonały władze samorządowe poszczególnych województw (marszałkowie i prezydenci miast wojewódzkich), a także przedstawiciele organizacji realizujących politykę gospodarczą poprzez pozyskiwanie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości.
Tytuły TOP Pracodawcy Polski Wschodniej zdobyły w tym roku firmy:
Pronar
Z siedzibą w Narwi, zajmuje się produkcją i sprzedażą maszyn i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych oraz branży transportowej. Zatrudnia ponad 2200 osób. Z siedmiu podlaskich fabryk wyjeżdżają maszyny opracowane przez ponad 180 inżynierów i 70 konstruktorów. Dzięki pracy ich oraz pozostałej załogi Pronar ma ponad połowę udziałów w rynku przyczep rolniczych w Polsce, a drugie miejsce w Niemczech. Należący do firmy Wydział Kół Tarczowych może pochwalić się trzecią lokatą na świecie pod względem produkcji kół tarczowych do maszyn wolnobieżnych. W Narwi tuż obok głównej siedziby znajduje się otwarte w 2015 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe. Wysoko wykwalifikowani pracownicy korzystają tam z najnowocześniejszego sprzętu do badań. Laboratoria Centrum Badawczo-Rozwojowego posiadają akredytacje, a otrzymywane wyniki są powszechnie honorowane i uznawane. Pronar to jednak nie tylko innowacyjność, ale też szansa dla osób, które szukają dobrej i stabilnej pracy. Dzięki działalności firmy na tak dużą skalę wiele osób zrezygnowało z wyjazdu za granicę. Dotyczy to zarówno pracowników produkcyjnych, jak i kadry Centrum Badawczo-Rozwojowego, co pozwala ograniczać zjawisko znane jako drenaż talentów. Uzupełnieniem dialogu między pracodawcą a pracownikami jest wprowadzony program Kaizen wspomagający dalsze doskonalenie. Firma Pronar zdobyła prestiżowe nagrody Inwestora i Exportera Roku, a także Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz wiele innych, ale to nie o nagrody i laury nam chodzi. One są tylko miłym dodatkiem do naszej codziennej działalności.

CEDC International (Polmos Białystok)
To producent wódki oraz dystrybutorów alkoholu. Oddział Polmos Białystok to zakład produkcyjny z ponad 80-letnimi tradycjami wytwarzania wysokiej jakości wódek, likierów i nalewek. Powstaje tu kilkadziesiąt różnych produktów, reprezentujących różne kategorie alkoholi oraz wszystkie pojemności. Sztandarową marką pochodzącą z Białegostoku jest Żubrówka. Kultura organizacyjna w firmie CEDC jest dynamiczna, odpowiedzialna, oparta na współpracy. Firma promuje odpowiedzialne podejście do spożywania alkoholu. Wspierane edukacyjne kampanie społeczne mają na celu zmianę świadomości oraz postaw społecznych, zarówno w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, jak i sprzedaży wyrobów alkoholowych. Przykładem jest społeczna kampania „Piłeś? Nie jedź” – jej cel to ograniczenie liczby wypadków spowodowanych przez młodzież prowadzącą pojazdy pod wpływem alkoholu.

Danwood
To producent domów gotowych w Polsce. Obecnie większość produktów firmy trafia na eksport do państw Unii Europejskiej. W wybudowanych domach mieszkają przede wszystkim Niemcy, Austriacy, Brytyjczycy, Irlandczycy, Szwajcarzy, Duńczycy, Włosi, Francuzi i Polacy. Spółka zatrudnia 1,5 tys. pracowników w swojej siedzibie w Bielsku Podlaskim, Białymstoku oraz w przedstawicielstwach w Niemczech i Austrii. Co roku zatrudnia kilkudziesięciu inżynierów, głównie ze znajomością języka niemieckiego. Firma inwestuje w rozwój pracowników – tworzy własne projekty rozwojowe, a także współpracuje z instytutami naukowymi, biurami inżynierskimi w kraju i za granicą. We współpracy z Politechniką Białostocką otworzyła nowy kierunek studiów dla inżynierów budownictwa – podyplomowe studia menedżerskie. Angażuje się również we współpracę z okolicznymi szkołami zawodowymi – co roku zatrudnia kilkudziesięciu absolwentów.

NSG Group w Polsce
Reprezentowana jest przez trzy spółki, które zajmują się produkcją i przetwarzaniem szkła – Pilkington Polska, Pilkington Automotive Poland oraz Pilkington IGP. Ich główne siedziby znajdują się w Sandomierzu. W ciągu sześciu lat zatrudnienie w Polsce wzrosło o 1,7 tys. osób – na tę chwilę grupa zatrudnia ponad 3,9 tys. osób. Od 2012 roku w ramach spółki Pilkington Polska działa Centrum Usług Wspólnych, które swoim zasięgiem obejmuje ponad 20 krajów. W 2018 roku NSG Group stał się sygnatariuszem Karty Różnorodności - to dokument promujący wśród przedsiębiorców, instytucji i organizacji ideę przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, a także dbałości o spójność i równość społeczną. 30 proc. wszystkich zatrudnionych w spółkach NSG Group w Polsce to kobiety. Spółka Pilkington Polska jest głównym fundatorem Fundacji Sandomierskiej, która została powołana do działania w 1994 r. Fundacja swoją działalnością obejmuje następujące powiaty: sandomierski, staszowski, tarnobrzeski i opatowski. Główną domeną działalności jest udzielanie pożyczek na stworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych oraz wsparcie mikroprzedsiębiorców. Aktualna liczba bezrobotnych zatrudnionych przy pomocy finansowej Fundacji to 2096. Pilkington Automotive Poland zainicjował powstanie klastra w 2011 roku w trakcie realizacji projektu na północy Podkarpacia. Obecnie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny zrzesza 28 instytucji: firm produkcyjnych, wyższych uczelni i instytucje otoczenia biznesu z łącznym zatrudnieniem ok. 15 tys. pracowników i obrotami ok. 10 mld zł.

Fabryka Kotłów Sefako w Sędziszowie
W blisko 45-letniej historii wyprodukowała 8200 kotłów oraz tysiące ton części ciśnieniowych. W tej chwili spółka zatrudnia 970 osób i jest jednym z największych pracodawców w regionie świętokrzyskim. Zapewnia stabilne zatrudnienie i bezpieczne warunki pracy, a także możliwości rozwojowe. Spółka realizuje strategię CSR, wspierając lokalne inicjatywy środowiskowe i samorządowe w zakresie rozwoju edukacyjnego i zasobów ludzkich. Fabryka Kotłów Sefako współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w zakresie praktyk zawodowych i staży. W każdym roku szkolnym firma organizuje nieodpłatnie zajęcia praktyczne. Baza dydaktyczna znajdująca się na terenie zakładu warsztatów szkolnych jest unowocześniana – firma przekazuje sprzęt, który pozostaje do dyspozycji uczniów. W 2017 r. podpisano także umowę na utworzenie 15-osobowej klasy patronackiej w zawodzie technik mechanik dla branży energetycznej. Firma w porozumieniu ze związkami zawodowymi wprowadziła elastyczny system wynagrodzeń umożliwiający zróżnicowane formy zatrudnienia – od pracy „na dniówkę” i płacy za zegarowe godziny pracy, poprzez dniówki zadaniowe, system akordowy, aż po umowy za efektywnie przepracowany czas pracy. Każdy pracownik może wybrać dogodny sposób zatrudnienia, a w grę wchodzą umowy o pracę, umowy na czas określony oraz umowy cywilnoprawne.

Grupa Track Tec
To międzynarodowy dostawca systemowych rozwiązań dla infrastruktury kolejowej, który zapewnia m.in. kompleksową obsługę logistyczną przewozu rozjazdów w blokach zmontowanych w zakładzie produkcyjnym i ich ułożenie na miejscu zabudowy.Grupa jest szczególnie mocno osadzona w Polsce Wschodniej, gdzie jest jednym z ważniejszych pracodawców. Zakład Track Tec Suwałki działa od 1971 roku, natomiast w 1994 roku, kiedy nastąpiła modernizacja, stał się wówczas jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. Dostarcza on ok. 30 proc. podkładów strunobetonowych na polski rynek, zatrudniając obecnie 214 doświadczonych pracowników, którzy realizują liczne projekty, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Warto wspomnieć również o zaangażowaniu w projekty lokalne i o działalności sponsorskiej. Track Tec Suwałki jest m.in. jednym z głównych sponsorów Suwalskiego Klubu Badmintona, który jest 17-krotnym Klubowym Mistrzem Polski. Spółka ma też swój wkład w rozwój młodych talentów piłkarskich z Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki poprzez różnego rodzaju wsparcie finansowe. Obie aktywności cieszą się dużą popularnością wśród społeczności lokalnej. Ponadto, zakład ten prowadzi rozbudowaną politykę pracowniczą, a w jej ramach realizuje szeroki pakiet świadczeń socjalnych dla swojej załogi. Zapewnia między innymi dofinansowanie wakacji pracowników i ich rodzin, wspiera programem aktywności pracowniczej tych, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje, jak również pomaga w otrzymaniu pożyczek oprocentowanych na preferencyjnych warunkach.

Spółka PGE Dystrybucja
To duże przedsiębiorstwo, o istotnym znaczeniu dla całej grupy PGE. Pracuje w niej ponad 10 tys. osób. PGE Dystrybucja podpisała porozumienia o współpracy naukowo-technicznej z uczelniami wyższymi. Ich efektem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć, które służą rozwiązywaniu problemów natury teoretycznej i praktycznej oraz praktycznego wykorzystania potencjału naukowego uczelni. Przykładem jest współpraca z Politechniką Lubelską, z którą realizowany jest projekt budowy stacji do dwukierunkowego ładowania pojazdów elektrycznych połączonej z infrastrukturą oświetleniową. Spółka wdraża też program „Wsparcie kształcenia zawodowego”. Realizacja programu będzie miała różne formy. Będą to zarówno klasy patronackie, staże, praktyki, jak i wspólne działania promocyjne, zachęcające młodych ludzi do wyboru technicznych zawodów. PGE Dystrybucja prowadzi też szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród kluczowych celów spółki są działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, edukacji najmłodszych, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci z rodzin ubogich).

A internauci wybrali spółkę Prografix z Dębicy
Spółka Prografix zajmuje się m.in. poligrafią i marketingiem. Swoje usługi świadczy dla kontrahentów z Polski i innych krajów Europy. Jej klientami są np.: Tesco, W. Kruk, Google, Yves Rocher i Reader's Digest czy Schneinder Electric.
Spółka zatrudnia ponad 120 pracowników etatowych i 850 pracowników tymczasowych. Współpracuje z lokalnymi szkołami. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy objęła patronatem klasę, w której młode osoby uczą się w zawodzie technika grafiki i poligrafii cyfrowej. Prografix organizuje też liczne wycieczki dla uczniów, dzięki którym mogą zapoznać się z poszczególnymi etapami procesu drukowania.

Czytaj też: Wystawa Podlaskiej Gospodarki - pierwsza tak imponująca ekspozycja stanęła na Rynku Kościuszki w Białymstoku

emisja bez ograniczeń wiekowychnarkotyki
Wideo

Strefa Biznesu: Czterodniowy tydzień pracy w tej kadencji Sejmu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny