Urząd Miejski w Białymstoku - kontakty, telefony i maile do departamentów [INFORMATOR]

Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Główna siedziba magistratu mieści się przy ul. Słonimskiej 1. Oprócz prezydenta, wiceprezydentów, skarbniki i sekretarza miasta działają tu departamenty: Biuro ds. Smart City, Biuro Funduszy Europejskich, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Prawne, Biuro Rady Miasta, Biuro Zamówień Publicznych, Biuro Zarządzania Kadrami, Departament Architektury, Departament Finansów Miasta, Departament Komunikacji Społecznej, Departament Obsługi Urzędu, Departament Organizacyjny i Nadzoru, Departament Prezydenta Miasta, Departament Rachunkowości, Departament Skarbu oraz Departament Strategii i Rozwoju. Wojciech Wojtkielewicz
Podajemy adresy i kontakty do poszczególnych departamentów urzędu miasta w Białymstoku. Zobacz, gdzie załatwisz sprawę. Każdy departament ma opis, z którego dowiesz się, czym się zajmuje.

Kontakty do Urzędu Miejskiego w Białymstoku - telefony i adresy

Urząd Miejski w Białymstoku, siedziba główna: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Infolinia tel. 85 879 7979.

Godziny pracy wszystkich departamentów:

  • Poniedziałek 8.00 – 17.00
  • Wtorek 7.30 – 15.30
  • Środa 7.30 – 15.30
  • Czwartek 7.30 – 15.30
  • Piątek 7.30 – 15.30

Raz w miesiącu (w ostatnią sobotę miesiąca) białostoczanie mają możliwość załatwienia wszystkich niezbędnych spraw w Departamencie Obsługi Mieszkańców.

Zobacz departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku na zdjęciach:

Kontakty do poszczególnych departamentów urzędu miasta w Białymstoku i ich zakres kompetencji:

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski
sekretariat
tel. 85 869 6002
faks 85 869 6265
email: prezydent@um.bialystok.pl
Nadzoruje:
- Biuro Funduszy Europejskich
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego
- Biuro Prawne
- Biuro Rady Miasta
- Biuro Zamówień Publicznych
- Departament Komunikacji Społecznej
- Departament Prezydenta Miasta
- Departament Strategii i Rozwoju

Zastępca Prezydenta Rafał Rudnicki
sekretariat
tel. 85 869 6005
faks 85 869 6266
email: sekretariat2@um.bialystok.pl
Nadzoruje:
- Departament Edukacji
- Departament Gospodarki Komunalnej
- Departament Kultury, Promocji i Sportu

Zastępca Prezydenta Zbigniew Nikitorowicz
sekretariat
tel. 85 869 6008
faks 85 869 6264
email: sekretariat3@um.bialystok.pl
Nadzoruje:
- Biuro Strefy Płatnego Parkowania
- Departament Skarbu
- Departament Spraw Społecznych
- Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Zastępca Prezydenta Przemysław Tuchliński
sekretariat
tel. 85 869 6005
faks 85 869 6266
email: sekretariat2@um.bialystok.pl
Nadzoruje:
- Centrum Aktywności Społecznej
- Departament Inwestycji
- Zarząd Dróg Miejskich
- Biuro Zarządzania Kryzysowego

Zastępca Prezydenta Adam Musiuk
sekretariat
tel. 85 869 6008
faks 85 869 6264
email: sekretariat3@um.bialystok.pl
Nadzoruje:
- Departament Architektury
- Departament Geodezji
- Departament Ochrony Środowiska
- Departament Urbanistyki

Sekretarz Miasta Krzysztof Marek Karpieszuk
sekretariat
tel. 85 869 6002
faks 85 869 6265
email: sekretarz@um.bialystok.pl
Nadzoruje:
- Biuro Audytu Wewnętrznego
- Biuro Bezpieczeństwa Informacji
- Biuro ds. SmartCity
- Biuro Kontroli
- Biuro Zarządzania Kadrami
- Departament Obsługi Mieszkańców
- Departament Obsługi Urzędu
- Departament Organizacyjny i Nadzoru
- Urząd Stanu Cywilnego

Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska
sekretariat
tel. 85 869 6151
faks 85 869 6268
email: dfn@um.bialystok.pl
Nadzoruje:
- Biuro Egzekucji Administracyjnej
- Departament Finansów Miasta
- Departament Rachunkowości

Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Prokorym
sekretariat
tel. 85 869 6138
faks 85 869 6269
email: brm@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Organizacją pracy rady miasta
- Prowadzeniem sesji rady miasta

Biuro Bezpieczeństwa Informacji
Dyrektor Piotr Krzywosz
ul. Branickiego 3/5, pok. 320
tel. 85 879 79 79
email: bbi@um.bialystok.pl
Inspektor Ochrony Danych: Piotr Krzywosz
tel. 85 879 79 79
email: bbi@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Ochroną informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych przez Urząd

Biuro ds. Smart City
Dyrektor Monika Dorota Kamińska
ul. Słonimska 1, pok. 31
tel. 85 869 6859
email: bsc@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Nadzorem nad Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
- Analizą rozwiązań o charakterze innowacyjnym, zwłaszcza w sferze informatycznej i telekomunikacyjnej, mogących wprowadzić ułatwienia dla mieszkańców miasta Białegostoku

Biuro Funduszy Europejskich
Dyrektor Ewa Bajdałów
ul. Słonimska 1, pok. 902
tel. 85 869 6222
faks 85 869 6976
email: b.fe@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- uzyskiwaniem informacji o inicjatywach i programach Unii Europejskiej służących rozwojowi Miasta, a następnie informowaniem jednostek organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych o możliwościach i warunkach aplikacji, w tym wskazywaniem dostępnych źródeł finansowania
- opiniowaniem dokumentów programowych tworzonych na poziomie krajowym i regionalnym pod kątem zapewnienia możliwości realizacji przez Miasto działań rozwojowych
- analizą i oceną poszczególnych projektów Miasta, na etapie programowania pod kątem zgodności z wymogami i kryteriami aplikacji do poszczególnych programów Unii Europejskiej
- określaniem zasad dotyczących procedur przygotowywania i realizacji projektów przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne
- przedstawianiem opinii w przedmiocie wskazania jednostki organizacyjnej Urzędu lub Miasta, zobowiązanej do prowadzenia projektu w całości lub w określonym zakresie
- współpracą z jednostkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi przy przygotowaniu i wdrażaniu projektów
- koordynacją i współdziałaniem w przygotowaniu i wdrażaniu projektów o priorytetowym znaczeniu dla Miasta
- przygotowywaniem i rozliczaniem projektów powierzonych przez Prezydenta
- prowadzeniem oraz koordynowaniem procesu monitoringu projektów
- przedkładaniem Prezydentowi Miasta sprawozdań i informacji dotyczących realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej
- prowadzeniem centralnego rejestru projektów realizowanych przez Miasto oraz jego bieżącą aktualizacją

Biuro Kontroli
Dyrektor Małgorzata Serafin
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok
tel. 85 869 6847
faks 85 869 6389
email: bk@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- przeprowadzaniem kontroli finansowych w miejskich jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach dotowanych przez Miasto Białystok

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Miejski Rzecznik Konsumentów Jarosław Brzozowski
ul. Lipowa 16, 15-427 Białystok
tel. 85 869 6929
email: mrk@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Pomaganiem interesantom w walce o swoje prawa konsumenckie

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Dyrektor Adam Czapliński
ul. Słonimska 8, 15-028 Białystok
tel. 85 869 6325
faks 85 869 6390
email: bnw@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Nadzorem formalnym oraz ekonomicznym nad spółkami, w których udziały posiada Gmina

Biuro Prawne
Dyrektor Ewa Matowicka
ul. Słonimska 1, pok. 407
tel. 85 869 6180
faks 85 869 6260
email: ematowicka@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Obsługą prawną urzędu

Biuro Rady Miasta
Dyrektor Andrzej Matys
ul. Słonimska 1, pok. 607
tel. 85 869 6138
faks 85 869 6269
email: brm@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Organizowaniem i obsługą sesji rady miasta, posiedzeń komisji oraz konwentu
- Upowszechnianiem informacji o pracach rady i komisji
- Obsługą Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Dyrektor Joanna Czaczkowska
ul. Lipowa 18, 15-435 Białystok
tel. 85 869 6713
email: bspp@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Organizowaniem Strefy Płatnego Parkowania

Biuro Zamówień Publicznych
Dyrektor Jolanta Aleksandrowicz
ul. Słonimska 1, pok. 12A
tel./faks 85 869 6249
email: zzp@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Nadzorowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zamówień publicznych

Biuro Zarządzania Kadrami
Dyrektor Jerzy Gradkowski
ul. Słonimska 1, pok. 312
tel. 85 869 6085
faks 85 869 6146
email: bkp@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Obsługą w zakresie kadrowo-płacowym pracowników Urzędu

Biuro Egzekucji Administracyjnej
Dyrektor Wojciech Jabłonowski
ul. Warszawska 21, pok. 300, 15-062 Białystok
tel. 85 869 6931
email: egzekucja@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Ściąganiem wierzytelności od dłużników

Biuro Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor Andrzej Sitko
ul. Słonimska 2/2, pok. B3, 15-028 Białystok
tel. 85 869 6515
faks 869 65 35
email: bzk@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Sprawami planowania, organizacji i koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego (z wyłączeniem spraw Straży Miejskiej), obroną cywilną, sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym, w tym koordynowaniem działań w razie wystąpienia zagrożeń, a także zgromadzeń oraz imprez masowych na terenie Miasta Białegostoku.

Centrum Aktywności Społecznej
Dyrektor Urszula Dmochowska
ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok
tel. 85 869 6294
email: cas@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Konsultacjami społecznymi (w tym budżetem obywatelskim) raz inicjatywami społecznymi na rzecz mieszkańców
- Współpracą Miasta z NGO

Departament Architektury
Dyrektor Anna Małgorzata Orłowska
ul. Słonimska 1, pok. 809
tel. 85 869 6039
faks 85 869 6208
email: da@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- wydawaniem pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych,
- przyjmowaniem zgłoszeń budowy, przebudowy, rozbiórki i wykonania robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskiwanie pozwolenia na budowę,
- przyjmowaniem zgłoszeń w sprawach zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich części,
- wydawaniem decyzji rozstrzygających o niezbędności wejścia na sąsiednią nieruchomość w związku z planowaną inwestycją,
- wydawaniem zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokalu oraz zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku.

Departament Edukacji
Dyrektor Ewa Mituła
ul. Legionowa 7, pok. 105, 15-281 Białystok
tel. 85 869 6330
faks 85 869 6332
email: edukacja@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Prowadzeniem nadzoru nad placówkami edukacyjnymi

Departament Finansów Miasta
Dyrektor Lucjan Karol Bielawski
ul. Słonimska 1, pok. 207
tel. 85 869 6167
faks 85 869 6268
email: dfn@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Opracowaniem projektu budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej i ich zmian w trakcie roku
- Wymiarem i poborem podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
- Przyjmowaniem deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz księgowaniem tych opłat i ich windykacją

Departament Geodezji
Dyrektor Alina Turowska
ul. Słonimska 2/2, pok. 106, 15-028 Białystok
tel. 85 869 6300
faks 85 869 6317
email: dg@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Wydawaniem wyrysów geodezyjnych
- Tworzeniem map geodezyjnych

Departament Gospodarki Komunalnej
Dyrektor Andrzej Piotr Karolski
ul. Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 08, 15-103 Białystok
tel. 85 869 6400
faks 85 869 6529
email: dgk@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- urządzaniem terenów zieleni i ochroną wraz z pielęgnacją zieleni w pasach drogowych ulic w mieście
- utrzymywaniem porządku i czystości na terenach gminnych nie przekazanych innym podmiotom w zarząd, użytkowanie, dzierżawę bądź na innych zasadach prawem przewidzianym
- utrzymywaniem porządku i czystości (całoroczne - letnie i zimowe) w pasach drogowych oraz na przystankach komunikacji miejskiej
- prowadzeniem, na podstawie odrębnych przepisów, spraw związanych z procedurą usuwania z dróg pojazdów porzuconych i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
- koordynacją i nadzorem nad wykonywaniem nieodpłatnych kontrolowanych prac społecznie użytecznych przez skazanych na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych
- gospodarką leśną
- bieżącym utrzymywaniem parków i skwerów (w tym pielęgnacją)
- utrzymywaniem placów zabaw dla dzieci oraz skateparku i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie parków i skwerów
- dekoracją kwiatową miasta (donice na słupach oświetleniowych, donice w centrum miasta)
- bieżącym utrzymywaniem:
• Zielonych przystanków,
• Zielonych ekranów,
• Miejskiej Pasieki,
• Edukacyjnego sadu owocowego,
• Łąk kwietnych,
- utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej, rowów i cieków wodnych
- wydawaniem decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcych państw
- nadzorem nad funkcjonowaniem Cmentarza Miejskiego w Białymstoku
- nadzorem nad „Schroniskiem dla Zwierząt” i zadaniami dotyczącymi opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi
- naliczaniem opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji
- wydawaniem warunków technicznych zagospodarowania wód opadowych, uzgodnieniami projektów
- utrzymaniem pomników i tablic pamiątkowych, pielęgnacją miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych
- dekoracjami Miasta z okazji świąt i rocznic kościelnych, państwowych i miejskich,
- utrzymaniem szaletów publicznych
- nadzorem nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- prowadzeniem Rejestru Działalności Regulowanej
- przyjmowaniem, rejestracją i weryfikacją sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne i nieczystości płynne
- kontrolą miejsc gromadzenia odpadów oraz przedsiębiorców świadczących usługi komunalne
- nadzorem merytorycznym nad PUHP Lech Sp. z o.o. oraz Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o.

Departament Inwestycji
Dyrektor Janusz Ostrowski
ul. Składowa 11, pok. 10, 15-399 Białystok
tel. 85 869 6080;
faks 85 869 6852
email: din@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Wszelkimi inwestycjami miejskimi z wyłączeniem inwestycji drogowych i mieszkaniowych

Departament Komunikacji Społecznej
Dyrektor Urszula Boublej
ul. Słonimska 1, pok. 513
tel. 85 869 6185
email: dks@um.bialystok.pl
Zespół prasowy
tel. 85 869 6061; 85 869 6933
Zajmuje się:
- Prowadzeniem polityki informacyjnej urzędu
- Odpowiadaniem na pytania dziennikarzy
Centrum Obsługi Teleinformatycznej
ul. Branickiego 3/5, 15-086 Białystok
tel. 85 879 7979
email: infolinia@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Obsługą teleinformatyczną urzędu

Departament Kultury, Promocji i Sportu
Dyrektor Edyta Mozyrska
ul. Słonimska 8, pok. 204, 15-028 Białystok
tel./faks 85 869 6351
email: kps@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- nadzorem nad instytucjami kultury oraz Białostockim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
- dotacjami w zakresie kultury, ochrony zabytków oraz upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju sportu
- przyznawaniem stypendiów Mistrzów i stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie i wybitne wyniki sportowe,
- przyznawaniem stypendiów oraz nagród w dziedzinie kultury
- działaniami z zakresu promocji i turystyki Miasta Białystok
- ochroną zabytków na terenie miasta

W ramach tego departamentu działają:
Referat Kultury
ul. Słonimska 8, pok. 201, 15-028 Białystok
tel./faks 85 869 6364
email: kultura@um.bialystok.pl

Referat Promocji i Turystyki
ul. Kościelna 1a, 15-087 Białystok
tel. 85 879 7149
email: promocja@um.bialystok.pl

Referat Sportu
ul. Słonimska 8, pok. 101, 15-028 Białystok
tel. 85 869 6213
email: sport@um.bialystok.pl

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Słonimska 8, pok. 103, 15-028 Białystok
tel. 85 869 6511
email: mkz@um.bialystok.pl

Departament Obsługi Mieszkańców
Dyrektor Krzysztof Chojnowski
ul. Branickiego 3/5, pok. 309, 15-086 Białystok
tel. 85 869 6526
faks 85 869 6411
dom@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- wydawaniem dowodów osobistych
- rejestracją podjazdów i wydawaniem dowodów rejestracyjnych
- sprawami meldunkowymi
- sprawami wyborczymi
- sprawami praw jazdy
- obsługą przedsiębiorców (CEIDG, zezwolenia na alkohol, przewozy drogowe)
- sprawami wojskowymi
- nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców

Departament Obsługi Urzędu
Dyrektor Jerzy Wenclik
ul. Słonimska 1, pok. 03
tel. 85 869 6232
faks 85 869 6202
email: obu@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Obsługą organizacyjną urzędu

Departament Ochrony Środowiska
Dyrektor Anna Janczyło-Morzy
ul. Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 201, 15-103 Białystok
tel. 85 869 6408
email: dos@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- wydawaniem pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz innych z zakresu ochrony środowiska (np. utrzymywania psów rasy uznanej za agresywną) oraz decyzji dotyczących uwarunkowań środowiskowych inwestycji (tzw. decyzje środowiskowe)
- rejestracją łodzi i wydawaniem kart wędkarskich
- realizacją zadań dotyczących niskiej emisji, w tym dotacjami na wymianę źródeł ciepła i odnawialne źródła energii

Departament Organizacyjny i Nadzoru
Dyrektor Renata Helena Sochoń
ul. Słonimska 1, pok. 301
tel. 85 869 6111
faks 85 869 6033
email: dorn@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- organizacją pracy Urzędu
- nadzorem nad nieodpłatną pomocą prawną
- nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami

Departament Prezydenta Miasta
p.o. Dyrektora Jacek Brzozowski
ul. Słonimska 1, pok. 401
tel. 85 869 6961
email: dpm@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Tworzeniem kalendarza prezydenta, współpracą i analizą samorządową, współpracą międzynarodową, organizacją wydarzeń publicznych, prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, koordynowaniem udostępniania nieruchomości w przestrzeni śródmiejskiej

Departament Rachunkowości
Dyrektor Krzysztof Werda
ul. Słonimska 1, pok. 208
tel. 85 869 6151
faks 85 869 6268
email: drk@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- obsługą finansowo-księgową wydatków i dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, projektów unijnych oraz dochodów Skarbu Państwa
- prowadzeniem ewidencji i rozliczeń z urzędem skarbowym oraz Krajową Administracja Skarbową z tytułu podatku od towarów i usług Miasta oraz sporządzaniem i przesyłaniem deklaracji VAT-7 oraz ewidencji zakupu i sprzedaży w formacie JPK;
- prowadzeniem ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych, w tym gruntów, wartości niematerialnych i prawnych, dóbr kultury oraz ewidencji pozabilansowej w szczególności majątku użyczonego, nieruchomości Skarbu Państwa
- prowadzeniem ewidencji i rozliczeń w zakresie obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kasy zapomogowo-pożyczkowej
- sporządzaniem miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji wydatków budżetowych, dochodów budżetowych, o stanie zobowiązań i należności, sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informację dodatkową, sprawozdań statystycznych w zakresie środków trwałych, PFRON oraz międzynarodowej wymiany usług
- prowadzeniem obsługi interesantów, w tym obsługi kasowej (m. in. przyjmowaniem wpłat w formie gotówkowej i bezgotówkowej)
- prowadzeniem spraw związanych z windykacją należności pieniężnych Urzędu oraz Skarbu Państwa i prowadzeniem postepowań związanych z umarzaniem, odraczaniem i rozkładaniem na raty spłat tych należności

Departament Skarbu
Dyrektor Hanna Stankiewicz
ul. Słonimska 1, pok. 709
tel. 85 869 6072
faks 85 869 6220
email: dsk@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Skarbu Państwa, w
Szczególności obejmującym: sprzedaż; oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub użytkowanie, użyczenie; dokonywanie darowizny lub zamiany nieruchomości; korzystanie z prawa pierwokupu; nabywanie nieruchomości; aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu; oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie; przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej; ustanawianie służebności; przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności; sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu; regulacja stanów prawnych i ksiąg wieczystych nieruchomości; uzgadnianie i wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz reprezentacja w postępowaniach np. o ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte, wydzielone i zajęte pod drogi publiczne, o zwrot nieruchomości;
- prowadzeniem postępowań administracyjnych, w szczególności: o ustalenie wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; o ustalenie opłat adiacenckich; o ustalenie wysokości odszkodowania bądź opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych ze zmianą planów miejscowych, wywłaszczania i zwrotu nieruchomości, o ustalenie wysokości odszkodowań z tytułu wywłaszczenia, wydzielenia i zajęcia pod drogi publiczne; udzielania zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej
i sygnalizacji, a także innych podziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody

Departament Spraw Społecznych
Dyrektor Adam Kurluta
ul. Bema 60/1, pok. 10, 15-370 Białystok
tel. 85 869 6550
faks 85 869 6551
email: dsp@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- nadzorem nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Dziennym Domem Pomocy Społecznej, domami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, żłobkami miejskimi, Samodzielnym Szpitalem Miejskim im. PCK oraz Izbą Wytrzeźwień
- prowadzeniem spraw z zakresu pomocy społecznej (bezdomność, seniorzy, cudzoziemcy, poradnictwo) oraz spraw związanych z funkcjonowaniem placówek wsparcia dziennego
- prowadzeniem spraw związanych z szeroko pojętą polityką zdrowotną, przeciwdziałaniem uzależnieniom od środków psychoaktywnych (w tym obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku) oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
- prowadzeniem spraw z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Departament Strategii i Rozwoju
Dyrektor Tomasz Buczek
ul. Słonimska 1, pok. 908
tel. 85 869 6119
email: dsr@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem, monitoringiem i ewaluacją Strategii Rozwoju Miasta
- Obsługą inwestorów strategicznych

Departament Urbanistyki
Dyrektor Agnieszka Rzosińska
ul. Białówny 11, pok. 201, 15-437 Białystok
tel. 85 869 6603; 85 869 6608
faks 85 869 6607
email: du@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- tworzeniem planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- wydawaniem warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego
- wydawaniem zaświadczeń i opinii dotyczących zagospodarowania przestrzennego
- wydawaniem opinii plastycznych

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC Mieczysław Mejsak
ul. Branickiego 3/5, pok. 108, 15-086 Białystok
tel. 85 869 6466
email: usc@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Udzielaniem ślubów cywilnych
- Rejestracją zgonów i urodzeń

Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Dyrektor Zarządu Bogusław Prokop
ul. Składowa 11, pok. 108, 15-399 Białystok
tel. 85 869 6980
faks 85 869 6979
email: bkm@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Nadzorowaniem spółek komunikacyjnych
- Organizowaniem komunikacji miejskiej

Zarząd Dróg Miejskich
Dyrektor Zarządu Marzenna Dubowska
ul. Składowa 11, pok. 205, 15-399 Białystok
tel. 85 869 6700
faks 85 869 6775; 85 869 6790
email: zdm@um.bialystok.pl
Zajmuje się:
- Inwestycjami drogowymi
- Wydawaniem pozwoleń na zajęcie pasa drogowego
- Nadzorowaniem stanu dróg miejskich
- Oznakowaniem i sygnalizacją świetlną
- Oświetleniem

500+. Będzie zmiana okresu rozliczeniowego

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie