Unijny projekt Wodociągów Białostockich coraz bliżej końca

Materiał informacyjny Premium Outdoor Sp. z o.o.
Współfinansowany przez Unię Europejską wielozadaniowy projekt Wodociągów Białostockich pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” wchodzi w ostatnią fazę realizacji. Całe przedsięwzięcie prawdopodobnie zakończy się wiosną przyszłego roku.

Już od 2003 roku Wodociągi Białostockie z powodzeniem korzystają ze wsparcia funduszy unijnych prowadząc swoje szeroko zakrojone działania inwestycyjne. Aktualny projekt ma z nich największą skalę rzeczową, finansową, techniczną i lokalizacyjną. Trwa od 2016 roku i obejmuje trzydzieści zadań inwestycyjnych. Część z nich dotyczy budowy, przebudowy lub modernizacji obszarów miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, co wprost przekłada się na korzyści dla użytkowników. Inne, realizowane na obiektach technologicznych (oczyszczalni ścieków i wszystkich trzech stacjach uzdatniania wody) również, choć nie tak bezpośrednio jak sieciowe, wpływają na wzrost zadowolenia mieszkańców z działalności przedsiębiorstwa.

Wśród zadań inwestycyjnych dotyczących systemu wodociągowo-kanalizacyjnego wybudowano, przebudowano lub zmodernizowano sieci w różnych rejonach miasta. Na osiedlu Bażantarnia są to ulice: Sejneńska, Handlowa, Hurtowa, Magazynowa i Składowa; w Centrum: Angielska, Kielecka, Mohylowska, Toruńska, Kochanowskiego, Kurpiowska oraz fragmenty ulic Bema i Młynowej; na osiedlu Bacieczki ulice: Esperantystów, Grabowskiego, Szaykowskiej. Ponadto zrealizowane zostały prace w ulicach: Kozłowej-Białostoczek, Saturna, Neptuna, Brzechwy, Sowlańskiej, Nowakowskiego, Zawady-Lodowa-Chmielowa, Honorowych Krwiodawców, Zyndram-Kościałkowskiego, Kryształowej oraz Płockiej i Przytorowej. Pod ruchliwymi ulicami w centrum miasta: Akademicką, Legionową, Malmeda, Spółdzielczą, a także ul. Zwycięstwa dokonano renowacji dużych kanałów sanitarnych zaawansowanymi technicznie metodami bezwykopowymi. Dzięki temu niemal do zera zostały zminimalizowane ewentualne niedogodności komunikacyjne. Dobiegają końca prace w ul. Rzędziana, gdzie powstaje nowa sieć kanalizacji sanitarnej.

Statystycznie rzecz ujmując, do końca kwietnia 2021 roku wykonano ok. 7,4 km nowej kanalizacji sanitarnej i ok. 1,5 km nowej sieci wodociągowej oraz przebudowano około 9,6 km kanalizacji sanitarnej i 4,15 km sieci wodociągowej.

Do robót przygotowuje się wykonawca ostatnich zadań wprowadzonych wskutek rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o sieć kanalizacji sanitarnej. W efekcie około 1,3 km kanałów zostanie jeszcze położonych w ulicach: Kiemliczów, Polnej, Zwierzynieckiej i Wasilkowskiej. W trzech pierwszych lokalizacjach powstanie też sieć wodociągowa sfinansowana w całości ze środków własnych Wodociągów Białostockich. Wszystkie prace powinny zakończyć się jesienią bieżącego roku.
Odrębnym zadaniem jest zrealizowany już zakup dwóch nowych samochodów. Pierwszy, wyposażony m.in. w samojezdną kamerę TV służy do monitorowania sieci kanalizacyjnej; drugi – z odzyskiem wody – ma zastosowanie do czyszczenia kanałów. Dzięki nim jeszcze bardziej wzrosła sprawność i efektywność eksploatacji sieci.

Na obiektach technologicznych Wodociągów Białostockich zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne: „Rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków – I etap”, „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na SUW Jurowce” oraz „Budowa trzeciego pulsatora na terenie SUW w Pietraszach w celu zwiększenia wydajności procesu koagulacji”. Rezultaty przekładają się bezpośrednio na większą efektywność procesów technologicznych prowadzonych na wymienionych obiektach, a w konsekwencji na lepszą jakość uzdatnianej wody i oczyszczania ścieków.
W toku są dwa ostatnie zadania obiektowe: „Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków” oraz „Modernizacja stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie”. Jeśli zakończą się one zgodnie z planem, już w grudniu br. uciążliwość zapachowa oczyszczalni będzie w znacznym stopniu zredukowana, zaś z końcem jesieni woda na ujęciu w Wasilkowie będzie pobierana z unowocześnionych, oczyszczonych, odpowiednio wyprofilowanych zbiorników.

Nazwa Beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap
Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto
Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Tu podaj tekst alternatywny></center></floki>

Dodaj ogłoszenie