Tworzenie kart charakterystyki

Materiał partnera zewnętrznego
Z koniecznością tworzenia lub przekładu kart charakterystyki spotyka się każda firma zajmująca się obrotem chemikaliami. Dlaczego jest to konieczne? Po czyjej stronie leży obowiązek opracowywania takich kart? Komu zlecić stworzenie kart charakterystyki?

Czym są karty charakterystyki?

Karta charakterystyki to dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna oraz podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat. Głównym celem takiej karty jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach ich zapobiegania, a także procedurach, jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją. Obowiązek opracowywania karty charakterystyki należy do dostawcy, czyli producenta, importera lub dystrybutora, wprowadzającego dany produkt do obrotu. Należy jednak zaznaczyć, że karty charakterystyki substancji chemicznych często nie spełniają wszystkich wymagań prawa krajowego np. obowiązujących dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. Wymagania dotyczące kart charakterystyki są tworzone na podstawie przepisów danego kraju oraz przepisów Unii Europejskiej. Dlatego karty charakterystyki muszą być nie tylko tłumaczone, lecz również przekładane i dostosowywane do regulacji obowiązujących w danym kraju.

Tworzenie kart charakterystyki w Consultchem Kraków

Consultchem to krakowska firma, która jest liderem w zapewnianiu wsparcia eksportu produktów chemicznych. Jej misją jest zapewnienie firmom rozpoczynającym i rozwijającym swoją działalność w obrocie chemikaliami poprawnej dokumentacji. Głównym celem firmy Consultchem jest zapewnienie swoim klientom bezpieczeństwa oraz umożliwienie im skupienia się na rozwoju swojej firmy, bez konieczności zajmowania się pracą papierkową. Warto zaznaczyć, że współpracuje ona z prawnikami, którzy w razie potrzeby w ramach tworzenia dokumentacji chemicznej zapewniają wszelką pomoc. Wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza profesjonalistów pracujących w Consultchem sprawią, że warto powierzyć im pod opiekę swoją firmę. Początkowo działanie firmy opiera się na przeprowadzeniu audytu, który określa stan istniejących już kart oraz dokumentacji. Następnie przygotowany zostaje raport, który zwraca uwagę na ewentualne braki oraz przedstawia propozycję poprawy.

Komu zlecić tworzenie kart charakterystyki substancji chemicznych?

Tworzenie kart charakterystyki substancji chemicznych nie należy do najłatwiejszych zadań. Należy pamiętać, że zmiany w przepisach, zmiany w recepturach produktów, jak również poszerzanie działalności o nowe rynki sprawiają, że zachodzi potrzeba wprowadzania ciągłych zmian w dokumentacji. Zajmujący się kartami profesjonaliści potrzebują również specjalistycznej wiedzy i umiejętności. W związku z tym, warto rozważyć przekazanie odpowiedzialności za prowadzenie całej dokumentacji komuś, kto zna się na rzeczy. Dobrym rozwiązaniem jest z pewnością powierzenie stworzenia oraz prowadzenia kart charakterystyki firmie, która zajmuje się tym profesjonalnie i stworzy karty spełniające wszelkie wymagania. Zatrudniając profesjonalną firmę do tworzenia kart charakterystyki substancji chemicznych, masz pewność, że Twoje produkty są w pełni bezpieczne. Co ważne, firmy zajmujące się tworzeniem kart charakterystyki, wspierają również swoich klientów w przypadku zewnętrznych audytów oraz kontroli inspekcji. Mogą również zapewnić pomoc prawną. To sprawi, że będziesz czuł się bezpiecznie i będziesz mógł skupić się na swojej pracy.

Dodaj ogłoszenie