Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikrofirm i MŚP, ruszyła. Wnioski można składać do 28 lutego

Materiał informacyjny PFR
Druga już Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną na jesieni. Wsparcie dedykowane jest w szczególności branżom turystycznej, gastronomicznej i handlowej, a także firmom organizującym targi, konferencje czy imprezy rozrywkowe.

Program działa podobnie jak Tarcza 1.0, uruchomiona w kwietniku ubiegłego roku, z której skorzystało 347 tys. firm, do których trafiło blisko 61 mld zł. Pierwszy program dostępny był jednak dla wszystkich przedsiębiorstw spełniających warunki – główne to określony poziom utraty obrotów i niezaleganie z podatkami i składkami ZUS. W tarczy 2.0 firma, która chce z niej skorzystać, po spełnieniu podobnych warunków, musi prowadzić działalność w wybranych branżach, klasyfikowanych jako kod PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Kto dostanie pomoc

Firma, która chce skorzystać ze wsparcia Tarczy 2.0 musi być opisana jednym z 45 kodów PKD . Przy czym nie musi być to tzw. przeważająca działalność, czyli kod PKD podawany przy rejestracji jako pierwszy. Jednocześnie firma musi być prowadzona na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz w chwili składania wniosku.

Uprawnione do pomocy są firmy zatrudniające przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę na koniec 2019 roku, a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na dzień 31 lipca 2020 r.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej tarczy, firmy będą musiały spełnić też warunek spadku obrotów minimum o 30 proc. w stosunku do wybranego okresu. Mikrofirmy mogą wziąć pod uwagę spadek od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku. MŚP obliczając spadek obrotów mogą wziąć pod uwagę okresy takiej, jak dla Mikrofirm lub mogą porównać spadki w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. Przedsiębiorstwo nie może być w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji. Niezbędny jest też brak zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2020 roku lub na dzień składania wniosku.

Ile pieniędzy dla firmy

Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro, subwencje finansowe będą wynosić 18 tys. zł (przy 30 proc. spadku obrotów) lub 36 tys. zł ( przy spadku powyżej 60 proc.) na zatrudnionego, ale do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Wysokość subwencji zależna jest więc od liczby pracowników i poziomu spadku obrotów.

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto, do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł, ale nie więcej niż 72 tys. zł na pracownikaPokrywać one będą do70 proc. ich start brutto

W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz MŚP łącznie na jednego pracownika nie może być wyższa niż 72 tys. zł dla Mikrofirm i 144 tys. zł dla MŚP.

Subwencja finansowa będzie podlegała całkowitemu umorzeniu, jeśli firma spełni określone warunki. W przypadku mikrofirmy jest to prowadzenie działalności do końca 2021 r. oraz utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. na poziomie roku ubiegłego.

Ważnym warunkiem uprawniającym do otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej PFR jest przestrzeganie obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Wynika to z art. 23 ustawy z dnia 28.10.2020 r., regulaminu i umowy.

Subwencja musi być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą: wynagrodzeń pracowników, zakupu towarów i materiałów oraz usług obcych, najmu nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności, zakup sprzętu i środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności.

Szczegółowe warunki do spełnienia

Beneficjentem programu może być firma, która poza tym, że prowadziła działalność klasyfikowaną jednym z wybranych 45 kodów PKD we wszystkich trzech wspomnianych wcześniej terminach i wykaże spadek obrotów o określony poziom, to musi ponadto nie być w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji oraz nie posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Brak zaległości w podatkach i składkach dotyczy jednego z trzech terminów: 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2020 r. lub na dzień składania wniosku. Warto przy tym wiedzieć, że nie będzie uznawane za zaległość rozłożenie płatności podatku lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub ich odroczenie czy złożenie wniosku do ZUS o zwolnienie ze składek w ramach możliwości, jakie dają tarcze antykryzysowe.

Trzeba także pamiętać, że wniosek o pomoc w ramach Tarczy Finansowej 2.0 musi być złożony przez osobę mającą pełnomocnictwo do reprezentowania firmy aplikującej o wsparcie, a pełnomocnictwo to musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wymagane jest też złożenie pliku JPK_V7KM lub JPK_V7K do organu podatkowego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, licząc od daty złożenia wniosku, by organ podatkowy dokonał weryfikacji i przekazał swoją ocenę do PFR.

Jak złożyć wniosek

Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych, które uczestniczyły w programie Tarcza Finansowa PFR 1.0 w kwietniu 2020 r., zadeklarowało udział w Tarczy Finansowej PFR 2.0. Oznacza to, że będą przyjmować za pośrednictwem swoich systemów bankowości elektronicznej wnioski o subwencje finansowe oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.

Wnioski można składać od 15 stycznia do końca lutego. 1 lutego ruszy też procedura odwoławcza, po którą można będzie sięgnąć do końca marca, a więc będzie ona dostępna jeszcze cały miesiąc po zamknięciu etapu składania wniosków o wsparcie finansowe.

Materiał oryginalny: Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikrofirm i MŚP, ruszyła. Wnioski można składać do 28 lutego - Polska Times

Dodaj ogłoszenie