1. Kurier Poranny
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu informuje
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu informuje

, że w dniu 14.08.2019 r., o godz.9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 /pok.07/ odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Budziszyńskiej 114 m. 17. 

Powierzchnia lokalu: 48,60 m2 – 2P, Pp, K, Ł z WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,25 m2lokal położony na 6 piętrze; cena wywoławcza 4 704,22 zł/m2;krokpostąpienia: min. 30,00zł/m2;wadium w kwocie 23.000,00 zł. płatne na konto Spółdzielni PKO BP S.A. III Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463. 

W przetargu ograniczonym w I terminie mają prawo uczestniczyć wyłącznie Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”. Wpłatę wadium oraz wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 08.08.2019 r. W przypadku gdy do przetargu w I terminie stanie tylko jedna osoba, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia. W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w I terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w II terminie w dniu 23.08.2019 r. o godz. 9:00Wpłatę wadium oraz wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 19.08.2019 r. W przetargu nieograniczonym w II terminie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, przy czym przetarg dochodzi do skutku, gdy wezmą w nim udział przynajmniej dwie osoby. W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w II terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w III terminie dnia 02.09.2019 r. o godz. 9:00 dla wszystkich zainteresowanych osób, przy czym dopuszcza się udział tylko jednej osoby. Wpłatę wadium oraz wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 27.08.2019 r. 

Na poczet wartości rynkowej lokalu zalicza się wartość lokalu oszacowaną przez rzeczoznawcę. 

Wszelkich informacji dot. przetargu udziela dział członkowski również telefonicznie: 71/356-48-15,721-721-852.

Oglądanie od 30.07. do 27.08.2019 r. po wcześniejszymtelefonicznym umówieniu się z działem administracji tel. 71/356-48-23 . 

Dokumentacja fotograficzna oraz więcej informacji na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnowydwor.com.pl 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania, nierozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.