1. Kurier Poranny
  2. Komunikaty
  3. Przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części...
Wróć do listy komunikatów

Przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Syndyk Masy Upadłości Hurtowni Elektrycznej Berm Grosfeld sp.j.  z/s w  Zambrowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Sprzedaży podlegają:

  1. a) prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Białostockiej 57 D, działka nr 456 o pow. 1,1173 ha (KW LM1Z/00025495/8) zabudowana budynkiem usługowym o pow. użytkowej 3.258,68 m², 2 garażami blaszanymi wraz z urządzeniami, utwardzeniem oraz ogrodzeniem terenu.
  2. b) pozostałe środki trwałe (dźwig, meble i wyposażenie hotelu oraz restauracji),
  3. c) wyposażenie kuchni,
  4. d) materiały i towary.

Cena zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 2.000.000,00 zł i stanowi cenę wywoławczą przetargu.

Zbycie nastąpi z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dn. 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Oferty wraz z 5% wadium należy składać w kancelarii syndyka do dnia  17.12.2018 r. do godz. 15ºº. Rozpoznanie ofert nastąpi 18.12.2018 r. o godz. 13:45 w Sądzie Rejonowym w Łomży sala nr VIII. Szczegółowych informacji udziela kancelaria syndyka w Łomży ul. Polowa 20 , tel. 86 216-33-22;  e-mail: kancpelny@poczta.fm