1. Kurier Poranny
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Zarządu LWSM „MORENA”
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Zarządu LWSM „MORENA”

OGŁOSZENIE

 

 

Zarząd LWSM „MORENA” z siedzibą w Gdańsku,

ul. Migowska 77 A, tel. 58 341-40-63/65

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

na wykonanie wymiany instalacji wodociągowej w wielorodzinnych budynkach  mieszkalnych

LWSM ”Morena” w Gdańsku w roku 2019.

Formularz w cenie 50 zł brutto zawierający istotne warunki zamówienia można otrzymać w biurze Spółdzielni, pokój nr.22 po uprzednim otrzymaniu faktury i dokonaniu wpłaty w kasie lub na konto bankowe Spółdzielni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 20 grudnia 2018 r., godz. 9:00.

Informacji w sprawie udziela: pok.21 ul. Migowska 77A, tel. 58 522-43-15

                                              

 

Zarząd LWSM „MORENA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.