1. Kurier Poranny
  2. Komunikaty
  3. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zawiadamia że:
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zawiadamia że:

Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1 i ul. Pocztowej 1, na stronie internetowej urzędu www.wieliczka.eu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieliczka, przeznaczonych do dzierżawy obejmujące część działki ewid. nr 137/15 położoną w Sygneczowie, części działki ewid. nr 1752/15 położoną w Wieliczce obręb 1 i część działki ewid. nr 1456/1 położoną w Węgrzcach Wielkich oraz przeznaczonej do użyczenia obejmującą działkę ewid. nr 309/25 położoną w Wieliczce obręb 1.