Sala Koncertowa OiFP. Nadzwyczajny koncert z okazji 100-lecia Niepodległej Polski

(dor)
Orkiestra Symfoniczna, chór i soliści Filii Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Białymstoku dadzą nadzwyczajny koncert z okazji 100-lecia Niepodległej Polski.
Orkiestra Symfoniczna, chór i soliści Filii Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Białymstoku dadzą nadzwyczajny koncert z okazji 100-lecia Niepodległej Polski. UMFC
Orkiestra Symfoniczna, chór i soliści Filii Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Białymstoku dadzą nadzwyczajny koncert z okazji 100-lecia Niepodległej Polski.

Orkiestra Symfoniczna, chór i soliści Filii Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Białymstoku dadzą nadzwyczajny koncert z okazji 100-lecia Niepodległej Polski.

W programie:
Ignacy Jan Paderewski - Sześć pieśni na głos i fortepian op. 18 do słów A. Mickiewicza
Stanisław Moniuszko - "Krakowiaczek"
Stanisław Moniuszko - aria Jontka "Szumią jodły" z opery "Halka"
Karol Szymanowski - "Daleko został cały świat" op. 2 nr 1
Stanisław Moniuszko - aria Stefana "Cisza dokoła..." z opery "Straszny dwór"
Feliks Nowowiejski - Missa Pro Pace na chór i orkiestrę
Wojciech Kilar - "Pan Tadeusz" - suita z muzyki filmowej na orkiestrę symfoniczną

Występują:
Orkiestra Symfoniczna, chór, soliści Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku
Opieka artystyczna chóru: prof. zw. dr hab. Bożenna Sawicka, st. wykł. dr Ewa Barbara Rafałko
KRZYSZTOF KUSIEL-MOROZ dyrygent
MARTA WRÓBLEWSKA sopran i URSZULA IŻBICKA fortepian
oraz
NAZARII KACHALA tenor i MAŁGORZATA MARCZYK fortepian

Koncert rozpocznie się 10 listopada, o godz. 19 w Sali Koncertowej OiFP, ul. Podleśna 2 w Białymstoku - W s t ę p w o l n y.

Krzysztof Kusiel-Moroz

Ukończył Warszawską Akademię Muzyczną w klasie dyrygentury symfoniczno – operowej prof. Stanisława Wisłockiego. Studiował także dyrygenturę chóralną pod kierunkiem prof. Ryszarda Zimaka. Od roku 1990 jest związany z macierzystą uczelnią jako pedagog (obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca) prowadząc klasę dyrygentury chóralnej, zespoły wokalne i instrumentalne, oraz kierując Chórem Mieszanym UMFC. W kadencji 2003-2005 sprawował kierownictwo Katedry Dyrygentury Chóralnej. W latach 1994 – 1999 sprawował kierownictwo artystyczne Chóru Męskiego im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego HARFA, a obecnie sprawuje funkcję kierownika Zespołu Wokalnego w Warszawskiej Operze Kameralnej, z którym przygotował kilkanaście premier operowych i wiele koncertów oratoryjnych. Krzysztof Kusiel-Moroz dyrygował wieloma polskimi orkiestrami m.in. Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Bydgoskiej, Opolskiej, Łomżyńskiej, Polską Orkiestrą Radiową, Sinfonia Varsovia, Sinfonia Juventus, Orkiestrą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a za granicą m.in. Kristiansand Orkestr w Norwegii, Oldenburg Ratsmusik Orchester, Japan Youth Orchestra. Jako chórmistrz wielokrotnie występował na Międzynarodowym Festiwalu WRATISLAVIA CANTANS, koncertował także za granicą w Niemczech (Darmstadt, Passau Hamburg, Oldenburg, Bremmen, krajach Beneluxu Haga, Gouda, Antwerpia, Luxemburg, Francji (festiwal w La Chaise Dieu), na Litwie, Łotwie, a po za Europą w Japonii, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Wiele z wyżej wym. koncertów było transmitowanych przez stacje telewizyjne i radiowe. Warszawski Chór Chłopięcy kierowany przez Krzysztofa Kusiela – Moroza od 28 lat święci sukcesy na wielu międzynarodowych estradach, konkursach i festiwalach. Regularnie gości na estradzie Filharmonii Narodowej, Teatru Wielkiego Opery Narodowej, śpiewał także abonamentowe koncerty w Filharmonii Berlińskiej z Berliner Philharmoniker, Londyńskiej Royal Festival Hall z London Philharmonic Orchestra,, Luxemburgskiej,, Krakowskiej, Wrocławskiej, Pomorskiej, w NOSPR, na festiwalach Warszawska Jesień, Vratislavia Cantans, Europaische Festpielle Passau, La Chaise Dieux, Festival du Luxemburg, New Sounds w Cantherbury, Male Voices Cornwall Festival, Salzburger Festpielle, gdzie w ostatnio w Sali Felsenreitenschulle śpiewał z Orchestre Symphonique de Montral. Krzysztof Kusiel-Moroz posiada na swoim koncie również dorobek kompozytorski. Z najważniejszych dzieł wymienić należy 2 symfonie, koncert fortepianowy, Sinfoniettę na orkiestrę smyczkową, oratorium „Pasja Polska”, Agnus Dei, a także liczne mniejsze kompozycje kameralne i chóralne. Jako pedagog angażuje się w wiele akcji społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Prowadził warsztaty wokalne dla chórów zrzeszonych w programie Śpiewająca Polska, w parafiach, domach kultury, a także dla seniorów skupionych wokół uniwersytetów trzeciego wieku. Zasiada w jury licznych krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych i dyrygenckich. Jest wieloletnim przewodniczącym jury Festiwalu Kolędowe Serce Mazowsza, Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów, Zespołów i Kabaretów Seniora, Wrześniowych Spotkań Chóralnych w Rocznicę Walk nad Bzurą, Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Regionu Warszawskiego. Jako członek jury stale współpracuje z Festiwalem Muzyki Religijnej im ks. Ormińskiego w Rumii, Festiwalem Pieśni o Morzu w Wejherowie, Festiwalem Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Konkursem Chórów Szkolnych A`cappella.

Marta Wróblewska

Sopran, doktor habilitowany sztuki, kierownik artystyczny Zespołu Wokalnego Ensemble QuattroVoce. Adiunkt na białostockiej Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, nauczyciel śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych oraz II dyrygent Chóru Miasta Białegostoku.
Koncertowała w kraju i zagranicą (Andora, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Litwa, Białoruś). Występowała m.in. u boku Kevina Kennera, Andrew Parrotta, Vincenta Dumestre’a. Ma w dorobku ponad 100 utworów kantatowo–oratoryjnych, pieśni oraz partie operowe. Dokonała wielu prawykonań. Brała udział w prestiżowych festiwalach, m.in. w: Festival de Musica Antigua de los Pirineos (Hiszpania), Festiwalu Muzyki Dawnej im. Św. Kazimierza (Litwa), Festiwalu w Ambronay (Francja), Misteria Paschalia, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Wielokrotnie koncertowała z orkiestrą barokową Concerto Polacco, Ars Nova, Subtilior Ensemble i Diletto. Współpracowała z zespołami: Le Poème Harmonique, Arte dei Suonatori, Il Tempo, Capella Cracoviensis, Ensemble Hildebrandt 1719. Ma w dorobku ponad dwadzieścia płyt kompaktowych solowych i kameralnych (DUX, Acte Préalable, Musicon). Płyta Pieśni Kurpiowskie Szymanowski Górecki Moryto nagrana przez Chór OiFP, na której wykonuje partie solowe została uhonorowana Nagrodą Fryderyk 2009 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. W roku 2005 otrzymała Puchar Rektora Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie jako laureatka I miejsca VI Konkursu Moniuszkowskiego Pieśń Wieczorna. W roku 2018 artystka została Laureatką Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku i Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury.

Urszula Iżbicka

Ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne w Białostockiej Filii Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu prof. J. Kadłubiskiego. W roku 1995 reprezentowała Filię Białostocką występując jako solistka w „Żywym Wydaniu Wszystkich Dzieł Fortepianowych I. J. Paderewskiego” w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie. W 1998 roku wystąpiła z Orkiestrą Filharmonii Białostockiej wykonując V koncert fortepianowy Es-dur op. 73 - L.van Beethovena. W 1999 roku uczestniczyła w Festiwalu „Chopin at Mannes” w Mannes College of Music w Nowym Jorku, wykonując recital chopinowski. Urszula Iżbicka prowadzi ożywioną działalność koncertową na terenie Uczelni białostockiej i poza nią. Programy jej recitali fortepianowych zawierają dzieła z różnych epok, poczynając od baroku (J. F. Dandrieu, J. S. Bach), klasycyzmu ( W. A. Mozart, L. van Beethoven), kompozytorów XIX wieku ( F. Schubert, F. Liszt, F. Chopin, J. Brahms, C. Franck) oraz Cl. Debussy-ego. W 2011 roku wzięła udział w prawykonaniu oraz nagraniu Polskich pieśni artystycznych na głos z fortepianem współczesnego kompozytora białostockiego Zbigniewa Popielskiego. Doskonaliła swoje umiejętności pianistyczne pod kierunkiem wybitnych pedagogów – pianistów: Jerome Rose’a / USA /, Micaela O’Rourke / Francja /, Moniki Catania / Włochy /, Josepha Banowetza / USA /, Desire N’Kaoua / Francja /, biorąc czynny udział w Kursach Mistrzowskich. Od roku 1996 związana jest z Uczelnią macierzystą, jako asystent a następnie od 2001 roku jako adiunkt, prowadząc także klasę fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku.

Nazarii Kachala

Tenor. Student pierwszego roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie wokalistyki ad. dr hab. Adama Zdunikowskiego; absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Swoje umiejętności wokalne doskonalił również w Akademii Muzycznej im. M. Lysenka we Lwowie na Ukrainie w klasie wokalistyki prof. W. Dudara. Wielokrotnie uczestniczył w seminariach i kursach wokalnych współpracując m.in. z Wasylem Dudarem, Stefanem Piatnyczko i Olgą Pasiecznik. Laureat nagród na i wyróżnień na konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in.: Krajowy Konkurs Wokalny im. I. Malaniuk na Ukrainie, Międzynarodowy Konkurs Wokalny w Kijowie (2014) – I nagroda, XIV Ogólnopolski Konkurs Moniuszkowski „Aria i pieśń wieczorna” (2017) – wyróżnienie. Prowadzi ożywioną działalność koncertową, wykonując repertuar operowy, operetkowy, oratoryjno-kantatowy i pieśniarski. W sezonie artystycznym 2018/2019 zadebiutował na deskach Opery Novej w Bydgoszczy wcielając się w postać Rajcy I w operze komicznej Awantura w Recco, czyli drzewko wolności w reżyserii Macieja Wojtyszko oraz Magdaleny Małeckiej-Wippich.

Małgorzata Marczyk

Pianistka, urodzona 1 stycznia 1991 r. w Zambrowie. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku w klasie fortepianu prof. J. Maciejewskiego. Część studiów odbyła w Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinie. W maju 2016 roku uzyskała dyplom ukończenia Międzywydziałowego Podyplomowego Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.. W 2013 roku brała udział w międzynarodowym projekcie orkiestrowym „I, Culture Orchestra”, zrzeszającym młodych muzyków z Europy Wschodniej, w ramach którego koncertowała w Polsce, Szwecji, Danii, Estonii, Ukrainie, Islandii oraz podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Jako solistka i kameralistka koncertuje w wielu miastach Polski i poza jej granicami. Nieprzerwanie uczestniczy w licznych festiwalach muzycznych (Festiwal Polskiej Muzyki Kameralnej, Podlaski Festiwal Nauki Sztuki, Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Powiatu Legionowskiego) oraz współpracuje z wieloma instytucjami kultury (Filharmonia Narodowa, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne). Na polu kameralistyki, którą darzy szczególnym zainteresowaniem, współpracuje z wieloma instrumentalistami i wokalistami, wykonując głównie utwory polskich kompozytorów. Preferencje repertuarowe pianistki kierują się ku muzyce kameralnej XIX i XX wieku. Wraz z wiolonczelistką Anną Wróbel podczas licznych koncertów, projektów i festiwali dokonała wielu wykonań i prawykonań polskich dzieł muzyki wiolonczelowej. Od 2014 roku nieprzerwanie współpracuje z Estradą Kameralną Filharmonii Narodowej, Obecnie zatrudniona na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jest pianistką w klasie śpiewu solowego ad. dr Adama Zdunikowskiego we współpracy z Zakładem Wokalistyki Wydziału Instrumentalno–Pedagogicznego w Białymstoku.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny
Dodaj ogłoszenie