Rusza Polska Moc Biznesu Kongres ESG

Materiał informacyjny Kongres ESG
Udostępnij:
3-5 listopada w Warszawie odbędzie się Kongres ESG - Polska Moc Biznesu. To inicjatywa, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Na Kongresie dyskutowane będą tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne, dotyczące zarządzania biznesem oraz zdrowia publicznego ujęte w kontekstach trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz Polskiego Ładu.

Misją Polskiej Mocy Biznesu jest stworzenie bilansu osiągnięć i wyzwań w poszczególnych obszarach i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo. Na Kongresie spotkają się przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej. Patronat nad wydarzeniem objęli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński.

PRIORYTETEM SĄ ROZWIĄZANIA

Organizatorami Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu są Fundacja Pozytywnych Idei oraz Fundacja Czyste Powietrze, które wspólnie przygotowały dwie edycje Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Wydarzenia realizowane w formie studia telewizyjnego na żywo miały szeroki oddźwięk (32 mln odsłon, 8,5 mln otwartych streamów, ponad 6 tysięcy publikacji.

– Podczas TOGETAIR mocno wybrzmiała potrzeba podjęcia w sposób kompleksowy tematyki ESG (Enviromental, Social, Governance), czyli kwestii związanych z ładem środowiskowym, społecznym i zarządczym. Odpowiedzią na tą potrzebę jest właśnie Kongres ESG - Polska Moc Biznesumówi Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawca Szczytu Klimatycznego TOGETAIR

– W perspektywie wyzwań rzeczywistości gospodarczej po pandemii za priorytet uznajemy wypracowanie rozwiązań, które pogodzą odpowiedzialność biznesu wobec społeczeństwa i środowiska z rozwojem gospodarczym w sposób racjonalny i zrównoważony. Wierzymy, że Kongres ESG - Polska Moc Biznesu na stałe wpisze się w krajobraz polskiej debaty publicznej, a zainicjowane podczas wydarzenia rozmowy o społecznej odpowiedzialności biznesu, dadzą impuls do pozytywnych zmiankomentuje Artur Beck, organizator i producent Kongresu ESG – Uważamy, że dialog i współpraca są dziś tym fundamentem, na którym mamy szansę zbudować przyjazną i dbającą o swoich mieszkańców Polskę. Sukces jest możliwy dzięki zaangażowaniu i wypracowaniu wspólnego planu społecznych działań. Pokażmy naszą jedność i siłę. Łączy nas bowiem wspólny cel - troska o Polskę, jej mieszkańców i społeczny rozwój krajudodaje A. Beck

– Żyjemy w czasach, w których znaczenie klasycznie rozumianej przedsiębiorczości już dawno się zmieniło. Dziś firmy, zwłaszcza te największe, wyróżnia silne nastawienie na działania prospołeczne. Stają się one liderami, którzy oprócz swojego core biznesu zajmują się projektami, z których korzysta społeczeństwo. Odpowiedzialny mecenat różnych sfer życia społecznego, to dziś wizytówka każdej poważnej firmy, a Kongres ESG – Polska Moc Biznesu będzie doskonałą okazją do dyskusji i poruszenia ważnych wątków w tym temaciepowiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego – Przypomnę, że w 2021 roku świętujemy Jubileusz 65-lecia Totalizatora Sportowego. Jego ambasadorem jest Robert Lewandowski. 65 lat naszej firmy, to także 65 lat działań na rzecz ważnych społecznie projektów i sfer życia, w tym przede wszystkim sportu i kulturydodaje Cieślik

TRZY FILARY

Ekologia, Społeczeństwo i Gospodarka to trzy filary ESG i jednocześnie obszary zagadnień, o których będą dyskutować paneliści podczas trzech dni Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu.

Temat SPOŁECZEŃSTWO będzie omawiany pierwszego dnia Kongresu. Debaty otworzy wystąpienie Marleny Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Panele dyskusyjne poświęcone będą m.in. roli aktywności fizycznej i sportu w poprawie kondycji zdrowotnej Polaków, kulturze jako fundamentowi budowania tożsamości obywatelskiej oraz synchronizacji programów edukacji wyższej i zawodowej z potrzebami biznesu.

Drugi dzień zdominuje GOSPODARKA. Rozmowy dotyczyć będą m.in. Planu Odbudowy dla Europy (Next Generation EU) i Polskiego Ładu: jak efektywnie pozyskiwać inwestycje zagraniczne i wspierać konkurencyjność polskiego biznesu, cyfryzacja i rola kobiet w rozwoju polskiej gospodarki, a także cele zrównoważonego rozwoju jako fundamentu strategii biznesowej.

– Społeczeństwo coraz bardziej zdaję sobie sprawę z tego jak aktywność fizyczna wpływa na komfort i jakość naszego życia. W tym trudnym po pandemicznym czasie Gospodarka potrzebuje wsparcia, szeroko rozumiana kultura fizyczna i sport są jedną z tych dziedzin życia, która dają pozytywny sygnał i nadzieję powrotu na właściwe torymówi Marcin Nowak, Dyrektor Dział Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych, PKOL

Wreszcie trzeci dzień, czyli EKOLOGIA. Zastanowimy się m.in., jak sprawić, by trend szybkiego dążenia do zeroemisyjności stał się kołem zamachowym polskiej gospodarki, przyjrzymy się zielonym inwestycjom w kontekście szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, porozmawiamy o kluczowych dla ekologii kwestiach jak elektromobilność, redukcja emisji CO2 i gospodarka odpadami.

Uczestnicy Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu dyskutować będą o bardzo wielu trendach kształtujących teraz oraz w bliskiej przyszłości życie społeczne i gospodarcze Polski i Europy. Eksperci wspólnie będą szukać odpowiedzi na takie pytania jak m.in.:

•Jak maksymalizować efekty pozytywnego wpływu polskich firm na polskie społeczeństwo?
•Jak najefektywniej skoordynować aktywności organizacji pozarządowych z działaniami rządowymi i samorządowymi?
•Jakie słabości systemowe wyeksponowała pandemia i jak im przeciwdziałać w skali regionów i w skali całego kraju?
•Jak polskie firmy mogą wykorzystać skok cywilizacyjny w kierunku cyfryzacji, gospodarki obiegu zamkniętego i budowaniu zupełnie nowych potrzeb konsumenckich?
•Jakie korzyści płyną z wdrożenia nowoczesnych technologii i cyfryzacji oraz jak walczyć z wykluczeniem cyfrowym.

– W zeszłym roku, ogłosiliśmy plan cyfrowej transformacji dla Polski o wartości ponad miliarda dolarów. Decydując się na tak dużą inwestycję w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, braliśmy pod uwagę nie tylko możliwości rozwoju biznesu, ale także wyzwania i szanse społeczne, które będą przed nami. Rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce jest dziś naszym najwyższym priorytetem, bo wiemy że wiedza jest fundamentem, na którym buduje się najtrwalsze i najlepsze rozwiązaniakomentuje Weronika Kuna, dyrektor ds. relacji z sektorem administracji publicznej i rządem w polskim oddziale Microsoft – Podczas Kongresu ESG Polska Moc Biznesu razem nie tylko stworzymy platformę wymiany doświadczeń, ale damy szansę na powstanie synergii między naszymi działaniamidodaje Weronika Kuna

KONGRES DLA KAŻDEGO

KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU będzie wsparty szeroką kampanią promocyjną w mediach ogólnopolskich. Omawiane i opisywane zagadnienia, stanowiska oraz propozycje będą eksponowane i transmitowane przez patronów medialnych, m.in. Polsat News, Polskie Radio, Wirtualną Polskę, Money.pl, PAP, Interia.pl, Grupę Polska Press, Energetyka24, Audytorium 17, a także w mediach społecznościowych.

Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy z mediami, każdy Polak będzie mógł BEPŁATNIE śledzić najważniejsze treści paneli.
Organizatorzy zapraszają do współpracy i udziału zarówno dziennikarzy i redakcje, a także podmioty chcące upowszechniać wiedzę z zakresu tematów KONGRESU.

Dziennikarze będą mogli wziąć udział każdego dnia w śniadaniu prasowym, w ramach których będzie możliwość skomentowania i podsumowania na gorąco każdego dnia KONGRESU, a także możliwość udziału w ekskluzywnych sesjach pytań i odpowiedzi podczas wydarzenia.

AGENDA
RADA PROGRAMOWA
AKTUALNOŚCI

KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU 2021
Partner Motoryzacyjny: STELLANTIS Honorowy Patronat: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński Patronaty Ministerstw: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Spotu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat Marszałów Województwa: Mazowieckiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Śląskiego Patronaty i partnerzy merytoryczni: TOGETAIR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Business Center Club, Polski Komitet Olimpijki, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Instytut One, Społeczna Akademia Nauk, Biuro Rzecznika MiŚP, Instytut Biznesu Patronaty uczelni wyższych: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski Partner Międzynarodowy UN Global Compact Główny Partner Medialny: Polsat, Polsat News, Interia, Zielona Interia Główne Portale Internetowe: Wirtualna Polska, money.pl Główny Partner Radiowy: Polskie Radio Główny Partner Branżowy: Energetyka24 Partnerzy Medialni: Agencja Informacyjna, Polska Press, Strefa Biznesu, Energetyka 24, Biznes Alert, Pod Prąd, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, EcoEkonomia.pl, Super Biznes, PepeTV, Audytorium 17, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, Polskie Radio Białystok, Radio Łódź, Polskie radio Lublin, Smart Me

OBSERWUJ NAS:
Twitter https://twitter.com/ESGKongres
LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/79326700
YouTube TOGETAIR

Materiał oryginalny: Rusza Polska Moc Biznesu Kongres ESG - Dziennik Bałtycki

Dodaj ogłoszenie